PAZ ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA. ....Conferència..Conferencia.... "....Els desafiaments de la Unió Europea..Els desafiaments de la Unió Europea...."
Mar
25
7:00 PM19:00

PAZ ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA. ....Conferència..Conferencia.... "....Els desafiaments de la Unió Europea..Els desafiaments de la Unió Europea...."

Paz-Andrés.jpg

....Dilluns, 25 de març..Dilluns, 25 de marzo..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec de Paz Andrés Sáenz de Santa María
Catedràtica de Dret Internacional Públic de la Universidad de Oviedo..A cargo Paz Andrés Sáenz de Santa María
Catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo....

....Cicle Les raons d’Europa..Ciclo Las razones de Europa....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives del  Vicerectorat de Cultura i Esport i el Centre de Documentació Europea de la Fundació General de la Universitat de València ..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluis Vives del Vicerectorat de Cultura i Esport y el Centro de Documentación Europea de la Fundación General de la Universitat de València....

 

Paz Andrés Sáenz de Santa María
....És catedràtica de Dret Internacional Públic a la Universitat d'Oviedo. Les seues línies d'investigació s'ocupen tant del dret internacional públic com del dret de la Unió Europea. Pel que fa al dret internacional públic, s'ocupa preferentment del manteniment de la pau i la seguretat internacionals, l'arranjament pacífic de controvèrsies, les relacions dret internacional-dret intern, el dret dels tractats i la lliure determinació dels pobles i situacions colonials. Quant al dret de la Unió Europea, els seus treballs analitzen el sistema institucional de la UE, el seu ordenament jurídic, les relacions entre el dret de la Unió i els drets dels estats membres i el sistema jurisdiccional. ..Es catedrática de Derecho internacional público en la Universidad de Oviedo. Sus líneas de investigación se ocupan tanto del Derecho internacional público como del Derecho de la Unión Europea. Por lo que se refiere al Derecho internacional público, se ocupa preferentemente del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el arreglo pacífico de controversias, las relaciones derecho internacional-derecho interno, el derecho de los tratados y la libre determinación de los pueblos y situaciones coloniales. En cuanto al Derecho de la Unión Europea, sus trabajos analizan el sistema institucional de la UE, su ordenamiento jurídico, las relaciones entre el Derecho de la Unión y los Derechos de los Estados miembros y el sistema jurisdiccional. ....

....És membre del Consell Científic del Reial Institut Elcano d'Estudis Internacionals i Estratègics des de desembre 2005. Ha dirigit la Revista Española de Derecho Internacional. També ha ocupat diversos càrrecs acadèmics i ha format part d'òrgans estatals d'avaluació de la investigació i acreditació del professorat. En l'actualitat, és defensora universitària de la Universitat d'Oviedo des de març de 2017 i consellera del Consell de Govern del Banc d'Espanya des d'octubre de 2018. ..Es miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos desde diciembre 2005. Ha dirigido la Revista Española de Derecho Internacional. También ha ocupado varios cargos académicos y ha formado parte de órganos estatales de evaluación de la investigación y acreditación del profesorado. En la actualidad, es Defensora Universitaria de la Universidad de Oviedo desde marzo de 2017 y Consejera del Consejo de Gobierno del Banco de España desde octubre de 2018. ....

....Sinopsi..Sinopsis....
....La Unió Europea travessa una etapa particularment complicada perquè a les incerteses i conseqüències del Brexit s'hi uneixen els riscos per a l'estat de dret a alguns estats membres. Al mateix temps, i entre altres, encara són pendents les tasques de completar la unió econòmica i monetària, reforçar la política exterior i de seguretat comuna i reformar la política en matèria d'asil i migració. A més, el 2019 comença un nou cicle institucional amb les eleccions al Parlament Europeu, que aniran seguides del nomenament d'una nova Comissió Europea, cosa que permetrà comprovar si es consoliden les tendències iniciades el 2014 en relació amb aquestes institucions. ..La Unión Europea atraviesa una etapa particularmente complicada porque a las incertidumbres y consecuencias del Brexit se unen los riesgos para el Estado de Derecho en algunos Estados miembros. Al mismo tiempo, y entre otras, siguen pendientes las tareas de completar la Unión Económica y Monetaria, reforzar la política exterior y de seguridad común y reformar la política en materia de asilo y migración. Además, en 2019 comienza un nuevo ciclo institucional con las elecciones al Parlamento Europeo, que irán seguidas del nombramiento de una nueva Comisión Europea, lo que permitirá comprobar si se consolidan las tendencias iniciadas en 2014 en relación con estas instituciones. ....

....La conferència oferirà una visió de conjunt d'aquests aspectes i apuntarà perspectives de futur per al procés d'integració europeu. ..La conferencia ofrecerá una visión de conjunto de estos aspectos y apuntará perspectivas de futuro para el proceso de integración europeo. ....

 
View Event →
CARME TORRAS. ....Conferència..Conferencia.... "....Enxarxats: tecnologia, ètica i ciència-ficció..Enredados: tecnología, ética y ciencia-ficción...."
Mar
26
7:00 PM19:00

CARME TORRAS. ....Conferència..Conferencia.... "....Enxarxats: tecnologia, ètica i ciència-ficció..Enredados: tecnología, ética y ciencia-ficción...."

Carme-Torras.jpg

....Dimarts, 26 de març..Dimarts, 26 de marzo..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec de Carme Torras
Doctora en informàtica i professora d’investigació del CSIC - UPC..A cargo Carme Torras
Doctora en informática y profesora de investigación del CSIC - UPC....

....Cicle Els grans reptes de la ciència, amb motiu dels 100 números de Mètode..Ciclo Los grandes retos de la ciencia, con motivo de los 100 números de Mètode....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives i Revista Métode ..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluis Vives y Revista Mètode....

 

Carme Torras
(www.iri.upc.edu/people/torras)

....Compagina la direcció d’un grup de recerca en robòtica assistencial a l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC) amb la seua dedicació a l’escriptura literària i la promoció de l’ètica en l’aplicació de les noves tecnologies. És llicenciada en matemàtiques, doctora en informàtica i professora d’investigació del CSIC.

Ha publicat llibres i articles sobre models neuronals, visió per computador, intel·ligència artificial i robòtica, temes en què ha dirigit setze projectes europeus, entre els quals una ERC Advanced Grant sobre manipulació robotitzada de peces de vestir. És Fellow de l’IEEE i EurAI, membre numerària de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, de l’Institut d’Estudis Catalans i de l’Acadèmia Europaea, i ha estat guardonada amb la medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya.

Les seues novel·les La mutació sentimental (Pagès Editors, 2008) —premis Manuel de Pedrolo 2007 i Ictineu 2009— i Enxarxats (Males Herbes, 2017) —premi Ictineu 2018— aborden els dilemes ètics suscitats per la robòtica, la IA i les xarxes socials. La mutació sentimental ha estat traduïda al castellà (Milenio, 2012) i a l’anglès amb el títol The Vestigial Heart (MIT Press, 2018), juntament amb uns materials per a impartir un curs universitari d’Ètica en robòtica social i IA, que també ha estat adaptat per a secundària i batxillerat (Pagès Editors, 2018). ..Compagina la direcció d’un grup de recerca en robòtica assistencial a l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC) amb la seva dedicació a l’escriptura literària i la promoció de l’ètica en l’aplicació de les noves tecnologies. És llicenciada en matemàtiques, doctora en informàtica i professora d’investigació del CSIC.

Ha publicat llibres i articles sobre models neuronals, visió per computador, intel·ligència artificial i robòtica, temes en què ha dirigit setze projectes europeus, entre ells una ERC Advanced Grant sobre manipulació robotitzada de peces de vestir. És Fellow de l’IEEE i EurAI, membre numerària de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, de l’Institut d’Estudis Catalans, i de l’Acadèmia Europaea, i ha estat guardonada amb la medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya.

Les seves novel·les La mutació sentimental (Pagès Editors, 2008) —premis Manuel de Pedrolo 2007 i Ictineu 2009— i Enxarxats (Males Herbes, 2017) —premi Ictineu 2018— aborden els dilemes ètics suscitats per la robòtica, la IA i les xarxes socials. La mutació sentimental ha estat traduïda al castellà (Milenio, 2012) i a l’anglès amb el títol The Vestigial Heart (MIT Press, 2018) juntament amb uns materials per impartir un curs universitari d’Ètica en Robòtica Social i IA, que també ha estat adaptat per a secundària i batxillerat (Pagès Editors, 2018). ....

....Sinopsi..Sinopsis....
....La invenció d’Internet i la irrupció dels telèfons mòbils han propiciat l’aparició de les xarxes socials, un fenomen difícil de preveure fa tan sols un parell de dècades. Com tampoc ho era la utilització massiva de dades personals juntament amb algorismes d’aprenentatge, que fa indispensable establir criteris ètics i fomentar l’esperit crític. En la xarrada s’exposarà, de manera planera, l’estat actual de la recerca en intel·ligència artificial i els dilemes ètics que suggereix la novel·la Enxarxats (Males Herbes, 2017), una història inquietant sobre les possibilitats d’Internet i les responsabilitats que comporta la nostra constant interacció en les xarxes. Esperem suscitar un estimulant intercanvi de visions amb l’audiència al final de la xerrada. ..La invenció d’internet i la irrupció dels telèfons mòbils han propiciat l’aparició de les xarxes socials, un fenomen difícil de preveure fa tan sols un parell de dècades. Com tampoc ho era la utilització massiva de dades personals juntament amb algorismes d'aprenentatge, que fa indispensable establir criteris ètics i fomentar l'esperit crític. A la xerrada s’exposarà, de manera planera, l’estat actual de la recerca en intel·ligència artificial, i els dilemes ètics que suggereix la novel·la Enxarxats (Males Herbes, 2017), una història inquietant sobre les possibilitats d’internet i les responsabilitats que comporta la nostra constant interacció a les xarxes. Esperem suscitar un estimulant intercanvi de visions amb l'audiència al final de la xerrada. ....

 
View Event →
MARIANO BARBACID. ....Conferència..Conferencia.... "....L'Oncologia al Segle XXI: Medicina de Precisió vs Immunoteràpia..La Oncología en el Siglo XXI: Medicina de Precisión vs. Inmunoterapia...."
Mar
27
7:00 PM19:00

MARIANO BARBACID. ....Conferència..Conferencia.... "....L'Oncologia al Segle XXI: Medicina de Precisió vs Immunoteràpia..La Oncología en el Siglo XXI: Medicina de Precisión vs. Inmunoterapia...."

0-0.jpg

....Dimecres, 27 de març..Dimecres, 27 de marzo..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec de Mariano Barbacid Montalbán
Professor AXA-CNIO d’Oncologia Molecular i cap del grup d’Oncologia Experimental del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO)..A cargo Mariano Barbacid Montalbán
Profesor AXA-CNIO de Oncología Molecular y cabeza del grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives ..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluis Vives....

 

Mariano Barbacid Montalbán
....És professor AXA-CNIO d’Oncologia Molecular i cap del grup d’Oncologia Experimental del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO). ..Es Profesor AXA-CNIO de Oncología Molecular y jefe del grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). ....

....Va estudiar Ciències Químiques (especialitat en Bioquímica) a la Universitat Complutense i es va doctorar el 1974 després de realitzar la tesi doctoral a l’Institut de Biologia Cel·lular del CSIC. Entre el 1974 i el 1977 va completar la seua formació postdoctoral a l’Institut Nacional del Càncer dels Estats Units. El 1978 va formar el seu grup d’investigació al mateix Institut on va treballar fins al 1988. Durant la dècada següent (1988-1998) va ser vicepresident d’Oncologia Preclínica de la multinacional Bristol-Myers Squibb. El 1998 va tornar a Espanya per fundar i dirigir el Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO). El Dr. Barbacid va deixar la direcció del CNIO el 2011 per centrar-se exclusivament en les seues línies d’investigació. ..Estudió Ciencias Químicas (especialidad en Bioquímica) en la Universidad Complutense, doctorándose en 1974 tras realizar su tesis doctoral en el Instituto de Biología Celular del CSIC. Entre 1974 y 1977 completó su formación postdoctoral en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. En 1978 formó su grupo de investigación en el mismo Instituto donde trabajó hasta 1988. Durante la siguiente década (1988-1998) fue Vicepresidente de Oncología Preclínica de la multinacional Bristol-Myers Squibb. En 1998 regresó a España para fundar y dirigir el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). El Dr. Barbacid dejó la dirección del CNIO en 2011 para centrarse exclusivamente en sus líneas de investigación. ....

....El Dr. Barbacid és un dels set científics espanyols elegits a l’Acadèmia de Ciències dels Estats Units i el primer espanyol elegit Fellow de l’Acadèmia de l’Associació Americana d’Investigació en Càncer (AACR). A més, és doctor honoris causa per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (1995), la Universitat de Cantàbria (2011) i la Universitat de Barcelona (2014). ..El Dr. Barbacid es uno de los siete científicos españoles elegidos a la Academia de Ciencias de los EE.UU y el primer español elegido Fellow de la Academia de la Asociación Americana de Investigación en Cáncer (AACR). Además, es Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (1995), Universidad de Cantabria (2011) y Universidad de Barcelona (2014). ....

....Entre les distincions internacionals rebudes destaquen la Medalla Burkitt (Irlanda 2017), la Medalla d’Honor de la Agència Internacional del Càncer (França, 2007), els premis Charles Brupbacher (Suïssa 2005), Ipsen (Viena, 1994) i Joseph Steiner (Suïssa, 1988), així com el Rhodes Memorial Award de l’Associació Americana d’Investigació en Càncer (EUA 1985). El 2011 va rebre una Endowed Chair (càtedra permanent) de l’AXA Research Fund (París). A més, el Dr. Barbacid es roba entre el reduït grup d’investigadors europeus que han rebut dos Advanced Grants de l’European Research Council (2009 i 2015) des que es va establir el 2008. ..Entre las distinciones internacionales destacan la Medalla Burkitt (Irlanda 2017), la Medalla de Honor de la Agencia Internacional del Cáncer (Francia, 2007), los premios Charles Brupbacher (Suiza 2005), Ipsen (Viena, 1994) y Joseph Steiner (Suiza, 1988) así como el Rhodes Memorial Award de la Asociación Americana de Investigación en Cáncer (EE.UU. 1985). En 2011 recibió una Endowed Chair (Cátedra permanente) del AXA Research Fund (Paris). Además, el Dr. Barbacid se encuentra entre el reducido grupo de investigadores europeos que han recibido dos Advanced Grants del European Research Council (2009 y 2015) desde su establecimiento en 2008. ....

....Fins al moment, el Dr. Barbacid ha publicat 310 treballs científics que inclouen 264 articles originals i revisions en revistes amb índex d’impacte. A hores d’ara, el seu índex h (Hirsch Factor) és de 114, un dels més alts d’Europa. ..Hasta el momento, el Dr. Barbacid ha publicado 310 trabajos científicos que incluyen 264 artículos originales y revisiones en revistas con índice de impacto. En este momento, su índice h (Hirsch Factor) es de 114, uno de los más altos de Europa. ....

 
View Event →
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN. ....Conferència..Conferencia.... "....Espanya a l'euro: un balanç de 20 anys..España en el euro: un balance de 20 años...."
Apr
1
7:00 PM19:00

MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN. ....Conferència..Conferencia.... "....Espanya a l'euro: un balanç de 20 anys..España en el euro: un balance de 20 años...."

MIGUEL-SEBASTIAN-Escola-Pensament.jpg

....Dilluns, 1 d’abril..Lunes, 1 de abril..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec de Miguel Sebastián Gascón
Economista i professor titular de la Universidad Complutense de Madrid..A cargo de Miguel Sebastián Gascón
Economista y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid....

....Cicle Les raons d’Europa..Ciclo Las razones de Europa....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives del Vicerectorat de Cultura i Esport  i el Centre de Documentació Europea de la Fundació General de la Universitat de València..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives del Vicerectorat de Cultura i Esport  y el Centro de Documentación Europea de la Fundación General de la Universitat de València....

 

Miguel Sebastián

....En el seu vessant acadèmic, és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid i doctor en Economia per la Universitat de Minnesota (EUA). Ha sigut director adjunto de la revista Moneda y Crédito. És professor titular d’Anàlisi Econòmica a la UCM. El seu darrer llibre és La Falsa Bonanza. ..En su vertiente académica, es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Economía por la Universidad de Minnesota (EEUU). Ha sido director adjunto de la revista “Moneda y Crédito”. Es Profesor Titular de Análisis Económico en la UCM. Su último libro es La Falsa Bonanza. ....

....En el seu vessant professional, va treballar en el Ministeri d’Economia i Hisenda, en el Servei d’Estudis del Banc d’Espanya i va dirigir Intermoney. Va ser director del Servei d’Estudis del BBV i del BBVA i membre del consell editorial d’Expansión. Ha sigut col·laborador d’El Mundo, 20minutos, Alnavío.com, El Independiente i La informacion.com. És soci fundador de la plataforma d’impuls de vehicles elèctrics, eStreet-Van. És conseller dominical d’Indra, en representació de la SEPI. ..En su vertiente profesional, trabajó en el Ministerio de Economía y Hacienda, en el Servicio de Estudios del Banco de España y dirigió Intermoney. Fue Director del Servicio de Estudios del BBV y del BBVA y miembro del Consejo Editorial de Expansión. Ha sido colaborador de El Mundo, de 20minutos, Alnavío.com, El Independiente y La informacion.com. Es socio fundador de la Plataforma de impulso de vehículos eléctricos, eStreet-Van. Es Consejero dominical de Indra, representando a la SEPI. ....

....En el seu vessant polítia, va ser el coordinador del programa econòmic del PSOE el 2004 i director de l’Oficina Econòmica del President del Govern. El 2005 va ser nomenat coordinador del Programa Nacional de Reformes d’Espanya (“Mr. Lisboa”). El 2007 va ser candidat del PSOE a l’alcaldia de Madrid. A l’abril de 2008 va ser nomenat ministre d’Indústria, Turisme i Comerç fins al desembre de 2011. ..En su vertiente política, fue el coordinador del Programa Económico del PSOE en 2004 y Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. En 2005 fue nombrado Coordinador del Programa Nacional de Reformas de España (“Mr. Lisboa”). En 2007 fue Candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid. En abril de 2008 fue nombrado Ministro de Industria, Turismo y Comercio hasta diciembre de 2011. ....

....Sinopsi..Sinopsis....

....Un balanç macroeconòmic dels 20 anys de pertinença d’Espanya a la zona euro, que inclou una comparació amb altres països europeus rellevants. Una agenda de reformes per millorar la nostra posició a l’eurozona. ..Un balance macroeconómico de los 20 años de pertenencia de España a la zona euro, incluyendo una comparación con otros países europeos relevantes. Una agenda de reformas para mejorar nuestra posición en la eurozona. ....

 
View Event →
JOSÉ LUIS BARONA. ....Conferència..Conferencia.... "....La violència de gènere com a patologia social..La violencia de género como patología social...."
Apr
3
7:00 PM19:00

JOSÉ LUIS BARONA. ....Conferència..Conferencia.... "....La violència de gènere com a patologia social..La violencia de género como patología social...."

josep-lluis-barona-Escola-Pensament.jpg

....Dimecres, 3 d’abril..Miércoles, 3 de abril..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec de José Luis Barona
Catedràtic d’Història de la Ciència de la Universitat de València i membre de l’Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero...A cargo de José Luis Barona
Catedrático de historia de la ciencia  de la Universitat de València y miembro del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero. ....

....Cicle Les raons d’Europa..Ciclo Las razones de Europa....

....Organitza..Organiza....
Escola Europea de Pensament Lluís Vives

 

José Luis Barona

....Catedràtic d’Història de la Ciència (Universitat de València) i membre de l’Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero. Professor visitant a les universitats d’Oxford, Bergen (Noruega) i Kumamoto (Japó). Investigador visitant de la Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (Alemanya) i Rockefeller Archive Center (Nova York) i investigador Salvador de Madariaga de l’European University Institute (Florència, Itàlia). Coordinador del grup d’investigació SANHISOC/Health in Society, va ser vicerector d’Estudis i de Relacions Internacionals (UVEG 1986-1992).

La seua investigació se centra a l'Europa contemporània, principalment en l'estudi social i polític de la salut, la fam i la nutrició durant el període d’entreguerres. Ha treballat fons de la Societat de Nacions, l’Organització Mundial de la Salut i la FAO per analitzar polítiques sanitàries, circulació del coneixement i polítiques de salut en temps de crisi. Pedra angular del seu treball és la salut com a referent historiogràfic clau per entendre l'evolució de les societats contemporànies.

Ha dedicat estudis a l'exili científic i mèdic republicà.

Investigador principal d'una desena de projectes d'investigació. Ha col·laborat en revista culturals com L’Espill, Investigación y Ciencia, Le Monde Diplomatique, i en diaris com El País, Levante.

Actualment col·labora en eldiario.es (www.eldiario.es/autores/josep_l-_barona).

Els seus últims llibres: Health Policies in Interwar Europe. A transnational Perspective (Londres, Routledge, 2018); The Rockefeller Foundation, International Diplomacy and Public Health (Londres, Pickering & Chatto, 2015); Medicalización y economía política del hambre. Europa, 1918-1960 (Barcelona, Icaria, 2014); From Hunger to Malnutrition. The Political Economy of Scientific Knowledge in Europe 1918-1975 (Brussel·les, Peter Lang, 2012). ..Catedrático de historia de la ciencia (Universitat de València) y miembro del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero. Profesor visitante en las universidades de Oxford, Bergen (Noruega) y Kumamoto (Japón). Investigador visitante de la Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (Alemania) Rockefeller Archive Center (New York) e investigador Salvador de Madariaga del European University Institute (Florencia, Italia). Coordinador del grupo de investigación SANHISOC/Health in Society, fue vicerrector de estudios y de relaciones internacionales (UVEG 1986-1992).

Su investigación se centra en la Europa contemporánea, principalmente el estudio social y político de la salud, el hambre y la nutrición durante el período entreguerras. Ha trabajado fondos de la Sociedad de Naciones, Organización Mundial de la Salud y FAO para analizar políticas sanitarias, circulación del conocimiento y políticas de salud en tiempos de crisis. Piedra angular de su trabajo es la salud como referente historiográfico clave para entender la evolución de las sociedades contemporáneas.

Ha dedicado estudios al exilio científico y médico republicano.

Investigador principal de una decena de proyectos de investigación.

Ha colaborado en revista culturales como L’Espill, Investigación y Ciencia, Le Monde Diplomatique, y en diarios como El País, Levante.

Actualmente colabora en eldiario.es ( www.eldiario.es/autores/josep_l-_barona)

Sus últimos libros: Health Policies in Interwar Europe. A transnational Perspective (London, Routledge, 2018); The Rockefeller Foundation, International Diplomacy and Public Health (London, Pickering & Chatto, 2015); Medicalización y economía política del hambre. Europa, 1918-1960 (Barcelona, Icaria, 2014); From Hunger to Malnutrition. The Political Economy of Scientific Knowledge in Europe 1918-1975 (Brussels, Peter Lang, 2012). ....

....Sinopsi..Sinopsis....

....Una societat sana, respectuosa amb els drets humans, és incompatible amb la violència extrema, la pobresa i l'exclusió social. La violència contra les dones -en totes les seues formes-, és un exemple paradigmàtic de patologia social. Caldria preguntar-se si els pilars que sostenen la societat patriarcal són compatibles amb el respecte als drets humans, la igualtat, la justícia social i la democràcia.

La conferència pren com a punt d'anàlisi el concepte de salut social, analitza la tipologia de la violència contra les dones i els arguments que tracten de comprendre’n les causes. Revisa informes internacionals, especialment de l'Organització Mundial de la Salut, i la seua dimensió.

Una conclusió sembla evident: en un context de societat patriarcal, de globalització neoliberal, de neocolonialisme i de gran poder de la tecnologia com a instrument de dominació, l'emancipació és inassolible des de les formes de lluita tradicionals. Feminisme i activisme individual són imprescindibles ..Una sociedad sana, respetuosa con los derechos humanos es incompatible con la violencia extrema, lapobreza y la exclusión social. La violencia contra las mujeres -en todas sus formas-, es un ejemplo paradigmático de patología social. Habría que preguntarse si los pilares que sostienen la sociedad patriarcal son compatibles con el respeto a los derechos humanos, la igualdad, la justicia social y la democracia.

La conferencia toma como punto de análisis el concepto de salud social, analiza la tipología de la violencia contra las mujeres y los argumentos que tratan de comprender sus causas. Revisa informes internacionales, especialmente los de la Organización Mundial de la Salud, y su dimensión.

Una conclusión parece evidente: en un contexto de sociedad patriarcal, globalización neoliberal, neo-colonialismo y gran poder de la tecnología como instrumento de dominación, la emancipación es inalcanzable desde las formas de lucha tradicionales. Feminismo y activismo individual resultan imprescindibles. ....

 
View Event →
MICHEL WIEVIORKA. ....Conferència..Conferencia.... "....El populisme, l’extremisme i la democràcia a Europa..El populismo, el extremismo y la democracia en Europa...."
Apr
15
7:00 PM19:00

MICHEL WIEVIORKA. ....Conferència..Conferencia.... "....El populisme, l’extremisme i la democràcia a Europa..El populismo, el extremismo y la democracia en Europa...."

Michel-Wieviorka-Escola-Pensament.jpg

....Dilluns, 15 d’abril..Lunes, 15 de abril..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
....Paranimf. ..Paraninfo. .... Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec de Michel Wieviorka
Sociòleg i director d'estudis a EHESS (École des Hautes Études en Sciences Socials, París)...A cargo de Michel Wieviorka
Sociólogo y director de estudios en EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales, París). ....

....Cicle Les raons d’Europa..Ciclo Las razones de Europa....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives. Vicerectorat de Cultura i Esport..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives. Vicerectorat de Cultura i Esport....

 

Michel Wieviorka

....Director d’estudis a EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales, París) i president de la Junta Executiva de la Fundació Maison des Sciences de l'Homme. Va ser president de l’Associació Internacional de Sociologia (2006-2010), on va crear l’enciclopèdia en línia Sociopedia, i és membre del Consell Científic del Consell Europeu de Recerca. Dirigeix la revista Socio, que va fundar el 2013, i és membre de diversos consells editorials de revistes internacionals. Va escriure, a petició de Valérie Pécresse, ministra d’Educació Superior i Recerca, un informe sobre diversitat (Robert Laffont, 2012) i, de Thierry Mandon, secretari d’estat per a Educació Superior i Recerca, un informe sobre les ciències socials i les humanitats franceses a nivell europeu i mundial (MSH ed., 2017). La seua recerca s’ha centrat en els moviments socials, la democràcia, el populisme, el terrorisme (inclosa la publicació amb Dominique Wolton «Terrorisme à la Une »,Gallimard), el racisme, el antisemitisme, la violència, que ha plasmat en molts llibres, traduïts als principals idiomes i que li han valgut el reconeixement internacional. Entre els més recents: Evil (Polity Press), Back to the Meaning (Robert Laffont), Antiracists (Robert Laffont), Faced with Evil (Texto ed). Actualment dirigeix un programa científic internacional i multidisciplinari sobre la violència i el final de la violència. ..Director de Estudios en EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales, París) y Presidente de la Junta Ejecutiva de la Fundación Maison des Sciences de l'Homme. Fue presidente de la Asociación Internacional de Sociología (2006-2010), donde creó la enciclopedia en línea Sociopedia, y es miembro del Consejo Científico del Consejo Europeo de Investigación. Dirige la revista Socio, que fundó en 2013, y es miembro de varios consejos editoriales de revistas internacionales. Escribió, a solicitud de Valérie Pécresse, Ministra de Educación Superior e Investigación, un informe sobre Diversidad (Robert Laffont, 2012) y a petición de Thierry Mandon, Secretario de Estado para Educación Superior e Investigación, un informe sobre las ciencias sociales y humanidades francesas a nivel europeo y mundial (MSH ed., 2017). Su investigación se ha centrado en los movimientos sociales, la democracia, el populismo, el terrorismo (incluida la publicación con Dominique Wolton «Terrorisme à la Une »,Gallimard), el racismo, el antisemitismo, la violencia que ha llevado a muchos libros, traducidos a los principales idiomas y le han valido el reconocimiento internacional. Entre los más recientes: Evil (Polity Press), Back to the Meaning (Robert Laffont), Antiracists (Robert Laffont) Faced with Evil (Texto ed). Actualmente dirige un programa científico internacional y multidisciplinario sobre la violencia y el fin de la violencia. ....

....Sinopsi..Sinópsis....

....El populisme, el nacionalisme, l’extremisme sembla que constitueixen l’horitzó de molts països europeus. Però, per què no imaginar una refundació de la democràcia basada en canvis socials i culturals?..El populismo, el nacionalismo, el extremismo parecen constituir el horizonte de muchos países europeos. Pero ¿por qué no imaginar una refundación de la democracia que se apoye en cambios sociales y culturales? ....


 
View Event →
PERE PUIGDOMÈNECH. ....Conferència..Conferencia.... "....El futur de la producció d’aliments..El futuro de la producción de alimentos...."
May
16
7:00 PM19:00

PERE PUIGDOMÈNECH. ....Conferència..Conferencia.... "....El futur de la producció d’aliments..El futuro de la producción de alimentos...."

Pere-Puigdomenech-Escola-de-Pensament.jpg

....Dijous, 16 de maig..Jueves, 16 de mayo..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec de Pere Puigdomènech
Professor d’investigació del Centre per a la Recerca en Agricultura Genòmica de Barcelona (CSIC-IRTA-UAB). ..A cargo de Pere Puigdomènech
Profesor de investigación del Centro para la Investigación en Agricultura Genómica de Barcelona (CSIC-IRTA-UAB). ....

....Cicle Els grans reptes de la ciència, amb motiu dels 100 números de Mètode..Ciclo Los grandes retos de la ciencia, con motivo de los 100 números de Mètode....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives i Revista Mètode..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives y Revista Mètode....

 

Pere Puigdomènech

....Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona i Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Després d’una estada a l’Institut Max-Planck de Berlin, ingressà al CSIC l’any 1981. Ha treballat en l’ Institut de Biologia Molecular de Barcelona del que fou Director fins al 2002. Ha estat Director del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CSIC-IRTA-UAB-UB) de Barcelona entre 2003 i 2013. Ha publicat articles científics i de divulgació en revistes internacionals i mitjans de comunicació, llibres i treballs de síntesi. Entre 2008 i 2018 ha tingut una columna setmanal en El Periódico de Catalunya (L’ADN de la setmana). Membre de l’Institut d’Estudis Catalans (del que presideix la Secció de Ciències Biològiques), de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts  de Barcelona, de l’Acadèmia Europea, d’EMBO, i membre estranger de diverses Acadèmies europees. Ha estat President de la Societat Catalana de Biologia, del Comitè d’Ètica del CSIC i membre del Grup Europeu d’Ètica de les Ciències i les Noves Tecnologies de la Comissió Europea i del Consell Científic del CNRS francès. És membre del Consell executiu i del Grup de treball d’Ètica i Ciència d’ALLEA i del Comitè d’Ètica de l’INRA-CIRAD. He rebut la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya (1992), el Premi Fundació Catalana per la Recerca (2000), el Premi de la COSCE de divulgació científica (2013) i el Premi Vicent Andrés i Estellés de Narrativa Científica (2006). ..Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona y Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Después de una estancia en el Instituto Max-Planck de Berlín, ingresó en el CSIC en 1981. Ha trabajado en el Instituto de Biología Molecular de Barcelona del que fue Director hasta el 2002. Ha sido Director del Centro de Investigación en Agrigenómica (CSIC-IRTA-UAB-UB) de Barcelona entre 2003 y 2013. Ha publicado artículos científicos y de divulgación en revistas internacionales y medios de comunicación, libros y trabajos de síntesis. Entre 2008 y 2018 ha tenido una columna semanal en El Periódico de Cataluña (El ADN de la semana). Miembro del Instituto de Estudios Catalanes (del que preside la Sección de Ciencias Biológicas), de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, de la Academia Europea, de EMBO, y miembro extranjero de varias Academias europeas. Ha sido Presidente de la Sociedad Catalana de Biología, del Comité de Ética del CSIC y miembro del Grupo Europeo de Ética de las Ciencias y las Nuevas Tecnologías de la Comisión Europea y del Consejo Científico del CNRS francés. Es miembro del Consejo ejecutivo y del Grupo de trabajo de Ética y Ciencia de Alles y del Comité de Ética del INRA-CIRAD. He recibido la Medalla Narcís Monturiol al mérito científico y tecnológico de la Generalitat de Cataluña (1992), el Premio Fundació Catalana per la Recerca (2000), el Premio de la COSCE de divulgación científica (2013) y el Premio Vicent Andrés Estellés de Narrativa Científica (2006). ....

....Pàgina web: ..Página web: .... www.puigdomenech.eu

....Sinopsi..Sinopsis....

....En totes les èpoques històriques les poblacions humanes han tingut reptes per sobreviure o per transmetre als seus descendents un entorn material i social que els permetés viure de la millor manera possible. La espècie humana ha assolit en aquests inicis del segle XXI una enorme expansió en nombre de membres i en expansió territorial. Molts dels seus membres han assolit unes condicions de vida impensables fa pocs segles. Però tot plegat està tenint unes conseqüències que ens fan demanar-nos com ho podem fer per aconseguir que aquest estat arribi a la majoria dels habitants del planeta i perquè es mantingui o s’incrementi en les generacions venidores. Per respondre a aquests reptes hem desenvolupat una metodologia per entendre el món que anomenem ciència i que té una gran capacitat d’analitzar i de predir. La ciència es planteja ella mateixa preguntes que provenen de la curiositat dels científics i de les preguntes que formula la societat. En el moment actual la ciència ha de fer servir la seva capacitat per respondre a qüestions com la manera com produirem l’energia o els aliments que els humans necessitem o com podem analitzar i predir els canvis que es poden produir en els equilibris ecològics com podem utilitzar les eines de la Biologia o la informàtica. Les decisions que la nostra societat ha de prendre necessita de les dades i les propostes que la recerca científica pot proposar. ..En todas las épocas históricas las poblaciones humanas han tenido retos para sobrevivir o para transmitir a sus descendientes un entorno material y social que les permitiera vivir de la mejor manera posible. La especie humana ha alcanzado en estos inicios del siglo XXI una enorme expansión en número de miembros y en expansión territorial. Muchos de sus miembros han alcanzado unas condiciones de vida impensables hace pocos siglos. Pero todo ello está teniendo unas consecuencias que nos hacen preguntarnos cómo lo podemos hacer para conseguir que este estado llegue a la mayoría de los habitantes del planeta y para que se mantenga o incremente en las generaciones venideras. Para responder a estos retos hemos desarrollado una metodología para entender el mundo que llamamos ciencia y que tiene una gran capacidad de analizar y de predecir. La ciencia se plantea ella misma preguntas que provienen de la curiosidad de los científicos y de las preguntas que formula la sociedad. En el momento actual la ciencia tiene que usar su capacidad para responder a cuestiones como la forma en que produciremos la energía o los alimentos que los humanos necesitamos o cómo podemos analizar y predecir los cambios que se pueden producir en los equilibrios ecológicos como podemos utilizar las herramientas de la Biología o la informática. Las decisiones que nuestra sociedad debe tomar necesita de los datos y las propuestas que la investigación científica puede proponer. ....

 
View Event →
GEMMA MARFANY NADAL. ....Conferència..Conferencia.... "....Humans 2.0: La genètica del segle XXI..Humanos 2.0: la genética del siglo XXI...."
May
22
7:00 PM19:00

GEMMA MARFANY NADAL. ....Conferència..Conferencia.... "....Humans 2.0: La genètica del segle XXI..Humanos 2.0: la genética del siglo XXI...."

Gemma-Marfany-Escola-de-Pensament.jpg

....Dilluns, 22 de maig..Lunes, 22 de mayo..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec de Gemma Marfany Nadal
Professora titular del Departament de Genètica de la Universitat de Barcelona. Membre de l’Observatori de Bioètica i Dret de la UB....A cargo de Gemma Marfany Nadal
Profesora titular del Departamento de Genética de la Universidad de Barcelona. Miembro del Observatorio de Bioética y Derecho de la UB. ....

....Cicle Els grans reptes de la ciència, amb motiu dels 100 números de Mètode..Ciclo Los grandes retos de la ciencia, con motivo de los 100 números de Mètode....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives i Revista Mètode..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives y Revista Mètode....

 

Gemma Marfany Nadal

....Doctora en Biologia i professora de Genètica de la Universitat de Barcelona. La seva trajectòria professional i acadèmica s’ha desenvolupat a Barcelona, Edimburg i Oxford, i ha contribuït a la investigació científica en diversos camps de la genètica, des de l’evolució molecular, passant per aplicacions biotecnològiques amb èmfasi en l'estudi d'organismes model, l'anàlisi funcional de gens i l'edició gènica, fins a dirigir actualment un grup de recerca sobre malalties humanes hereditàries, en particular, la ceguesa. És docent de Genètica Molecular, Diagnòstic Genètic, Teràpia gènica, Envelliment i Genòmica a diversos graus i màsters, i forma part de vàries comissions de bioètica i de genètica forense, entre elles la Comissió de Bioètica de la UB, i l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD). Ha sigut i és investigadora principal d'una dotzena de projectes competitius, publicat més de 85 publicacions científiques, dirigit 11 Tesis doctorals i més de 25 Treballs de Màster. L'any 2018, ha co-fundat una empresa spin-off de la Universitat de Barcelona dedicada al diagnòstic genètic de patologies oculars hereditàries, DBGen. Paral·lelament a la seva activitat científica i acadèmica, s'ha implicat en nombroses activitats de divulgació i transmissió del coneixement científic a la societat. Des de jove és aficionada a la fantasia i la ciència ficció, i creu que els científics han de divulgar ciència emprant un llenguatge senzill i alhora rigorós, per tal d'apropar-se a la nostra societat. Ha publicat dos llibres de divulgació científica: "El efecto CSI. La genética forense del siglo XXI" (Edicions UPC, 2010), i “Per què envellim? La resposta de la ciència a una vella preocupació humana” (Publicacions UB- Omnis Cellula, 2011) i des de 2017 escriu articles de divulgació científica cada dissabte a elnacional.cat (un diari exclusivament digital). ..Doctora en Biología y profesora de Genética de la Universitat de Barcelona. Su trayectoria profesional y académica se ha desarrollado a Barcelona, Edimburgo y Oxford, y ha contribuido a la investigación científica en varios campos de la genética, desde la evolución molecular, pasando por aplicaciones biotecnológicas con énfasis en el estudio de organismos modelo, el análisis funcional de genes y la edición génica, hasta dirigir actualmente un grupo de investigación sobre dolencias humanas hereditarias, en particular, la ceguera. Es docente de Genética Molecular, Diagnóstico Genético, Terapia génica, Envejecimiento y Genómica a varios grados y másteres, y forma parte de varias comisiones de bioética y de genética forense, entre ellas la Comisión de Bioética de la UB, y el Observatorio de Bioética y Derecho (OBD). Ha sido y es investigadora principal de una docena de proyectos competitivos, publicado más de 85 publicaciones científicas, dirigido 11 Tesis doctorales y más de 25 Trabajos de Máster. El año 2018, ha co-fundado una emprendida espín-off de la Universitat de Barcelona dedicada al diagnóstico genético de patologías oculares hereditarias, DBGen. Paralelamente a su actividad científica y académica, se ha implicado en numerosas actividades de divulgación y transmisión del conocimiento científico a la sociedad. Desde joven es aficionada a la fantasía y la ciencia ficción, y cree que los científicos tienen que divulgar ciencia empleando un lenguaje sencillo y a la vez riguroso, para acercarse a nuestra sociedad. Ha publicado dos libros de divulgación científica: "El efecto CSI. La genética forense del siglo XXI" (Ediciones UPC, 2010), y “Per què envellim? La resposta de la ciència a una vella preocupació humana” (Publicacions UB- Omnis Cellula, 2011) y desde 2017 escribe artículos de divulgación científica cada sábado en elnacional.cat (un diario exclusivamente digital). ....


....Sinopsis.. ....

....Moltes pel·lícules de ciència ficció ens presenten un món distòpic on es pot dissenyar genèticament els humans per a que compleixin unes funcions de forma òptima però, és això possible? Sabem que la genètica i la biotecnologia ens permeten convertir-nos en enginyers genètics, podem extreure un gen d’un organisme i introduir-lo en un altre per tal de respondre preguntes cabdals de la biologia, produir aliments amb noves característiques, curar persones mitjançant teràpia gènica, crear al laboratori cèl·lules i òrgans per a teràpia cel·lular i regenerativa… La genètica ens permet entendre la informació genètica dels organismes, i modificar-la. Avui dia ja tenim a l’abast tècniques d’edició genètica que permeten modificacions genètiques a la carta en qualsevol organisme, també en humans. De fet, s'acaben de generar a la Xina els primer nadons humans editats genèticament, tot i que de forma apressada i imprudent. Llavors, com serà aquest futur proper? Sabem prou genètica com per escollir quines són les variants genètiques desitjables? Modificarem el DNA de l’espècie humana per a crear éssers humans optimitzats? ..Muchas películas de ciencia ficción nos presentan un mundo distópico donde se puede diseñar genéticamente a los humanos para que cumplan unas funciones de forma óptima sin embargo, ¿Es esto posible? Sabemos que la genética y la biotecnología nos permiten convertirnos en ingenieros genéticos, podemos extraer un gen de un organismo e introducirlo en otro para responder preguntas fundamentales de la biología, producir alimentos con nuevas características, curar personas mediante terapia génica, crear en el laboratorio células y órganos para terapia celular y regenerativa... la genética nos permite entender la información genética de los organismos, y modificarla. Hoy en día ya tenemos al alcance técnicas de edición genética que permiten modificaciones genéticas a la carta en cualquier organismo, también en humanos. De hecho, se acaban de generar en China los primeros bebés humanos editados genéticamente, aunque de forma apresurada e imprudente. Entonces, ¿Cómo será este futuro cercano? ¿Sabemos genética como para escoger cuáles son las variantes genéticas deseables? ¿Modificaremos el ADN de la especie humana para crear seres humanos optimizados?....

 
View Event →
ESMERALDA BERBEL PERDIGUERO. ....Taller d’escriptura creativa..Taller de escritura creativa....
May
23
11:00 AM11:00

ESMERALDA BERBEL PERDIGUERO. ....Taller d’escriptura creativa..Taller de escritura creativa....

Esmeralda-Berbel-Perdiguero-Escola-de-Pensament.jpg

....Dijous, 23 de maig..Jueves, 23 de mayo..x.... de 2019
11:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari..Aulas Seminario.... . Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec d’Esmeralda Berbel Perdiguero..A cargo de Esmeralda Berbel Perdiguero....

....Cicle Dones Creadores..Ciclo Mujeres Creadoras ....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i Unitat d’Igualtat. ..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat y Unitat d’Igualtat....

 
 
View Event →
ESMERALDA BERBEL PERDIGUERO. ....Conferència..Conferencia.... "....La vida en la escriptura..La vida en la escritura...."
May
24
6:00 PM18:00

ESMERALDA BERBEL PERDIGUERO. ....Conferència..Conferencia.... "....La vida en la escriptura..La vida en la escritura...."

Esmeralda-Berbel-Perdiguero-Escola-de-Pensament.jpg

....Divendres, 24 de maig..Viernes, 24 de mayo..x.... de 2019
18:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari..Aulas Seminario.... . Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec d’Esmeralda Berbel Perdiguero..A cargo de Esmeralda Berbel Perdiguero....

....Cicle Dones Creadores..Ciclo Mujeres Creadoras ....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i Unitat d’Igualtat. ..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat y Unitat d’Igualtat. ....

 
 
View Event →
ROGER CHARTIER. ....Conferència..Conferencia.... "....La mobilitat dels textos. Autoria, materialitat, lectures..La movilidad de los textos. Autoría, materialidad, lecturas...."
May
30
7:00 PM19:00

ROGER CHARTIER. ....Conferència..Conferencia.... "....La mobilitat dels textos. Autoria, materialitat, lectures..La movilidad de los textos. Autoría, materialidad, lecturas...."

1.jpg

....Dijous, 30 de maig..Jueves, 30 de mayo..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
....Aula Magna..Aula Magna.... . Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec de Roger Chartier..A cargo de Roger Chartier....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives. Vicerectorat de Cultura i Esport ..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives. Vicerectorat de Cultura i Esport ....

 
 
View Event →

CHARO NOGUEIRA. ....Conferència dialogada..Conferencia dialogada.... "....La dona que va dir basta..La mujer que dijo basta...."
Mar
12
7:00 PM19:00

CHARO NOGUEIRA. ....Conferència dialogada..Conferencia dialogada.... "....La dona que va dir basta..La mujer que dijo basta...."

Charo-Nogueira.jpg

....Dimarts, 12 de març..Dimarts, 12 de marzo..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....Amb la participació de
Charo Nogueira
Periodista
Ana María Pérez del Campo 
Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas..Con la participación de
Charo Nogueira
Periodista
Ana María Pérez del Campo 
Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas....

....Cicle Dones Creadores..Ciclo Mujeres Creadoras....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i Unitat d’Igualtat ..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluis Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat y Unitat d’Igualtat....

 

Charo Nogueira 
Periodista.

....Ha treballat vint-i-cinc anys en El País; abans, en Diario 16, el Grupo Zeta, la revista Tribuna, en la Cadena Ser i en les agències de notícies Lid i Fax Press, dirigides per Manu Leguineche. Experta en problemes socials i en igualtat de gènere, ha exercit el periodisme també en les àrees d’internacional, Espanya, cultura, societat, Madrid i en la de reportatges. ..Ha trabajado 25 años en El PAÍS y antes, en Diario 16, Grupo Zeta, revista Tribuna, Cadena Ser y las agencias de noticias Lid y Fax Press, dirigidas por Manu Leguineche. Experta en temas sociales e igualdad de género, ha ejercido el periodismo también en las áreas de Internacional, España, Cultura, Sociedad, Madrid y reportajes. ....

....Llicenciada en ciències de la informació, professora associada de periodisme social en la Universitat Carles III, de Madrid, (2005-2008), ha impartit cursos i dictat conferències en altres universitats i ha estat ponent en congressos i fòrums sobre igualtat i canvi social dins i fora d’Espanya. ..Licenciada en Ciencias de la Información, profesora asociada de Periodismo Social en la Universidad Carlos III de Madrid (2005-2008), ha impartido cursos y conferencias en otras universidades y actuado como ponente en congresos y foros sobre Igualdad y Cambio social dentro y fuera de España. ....

....Ha rebut el premi de periodisme contra la violència contra les dones de l’Institut de la Dona (2004), el premi a la labor més destacada en l’eradicació de la violència de gènere del Consell General del Poder Judicial (2005) i el de bones pràctiques en comunicació no sexista de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (2012). ..Ha recibido el Premio de Periodismo Contra la Violencia hacia las Mujeres del Instituto de la Mujer (2004), el premio a la labor más destacada en la Erradicación de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (2005) y el de Buenas Prácticas en Comunicación no Sexista de la Associació de Dones Periodistes de Catalunya (2012). ....

....És autora de Viaje a la Antàrtida. Vida  y secretos de un continente desconocido (Alianza Editorial), fruit de la seua participació en una de les primeres expedicions espanyoles al continent blanc. Ha participat en Inmenso estrecho (Kailas) i Prisión de amor. Relatos culturales sobre la violencia de género (Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia). ..Es autora de Viaje a la Antártida. Vida y secretos de un continente desconocido (Alianza Editorial), fruto de su participación en una de las primeras expediciones españolas al continente blanco. Ha participado en Inmenso Estrecho (Kailas) y Cárcel de Amor. Relatos Culturales sobre la Violencia de Género (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía). ....

....Sinopsi..Sinopsis....

....La història d’Ana María Pérez del Campo il·lustra el profund canvi que visqueren les espanyoles en l'últim mig segle. El seu punt de partida va ser poc comú: jove d’origen aristocràtic que rebutja el destí que tenia assignat de senyora bé. Separada quan fer-ho estava mal vist, en els anys 60 del segle passat es fa feminista per entendre que aquells mals tragos els sofria per ser dona. Des de llavors lluita per evitar-los-els a les altres. Tancaments, manifestacions, alguna detenció, protestes. Sempre amb el despatx obert a qui buscara ajuda. ..La historia de Ana María Pérez del Campo ilustra el profundo cambio que han vivido las españolas en el último medio siglo. Aunque su punto de partida fuera poco común: una joven de cuna aristocrática que rechaza su destino asignado, el de señora bien. Separada cuando dar ese paso era una lacra, en los años sesenta del siglo pasado, se hará feminista por su cuenta, al entender que aquellos malos tragos los sufría por ser mujer. Desde entonces lucha para evitárselos a las demás. Encierros, manifestaciones, alguna detención, protestas. Siempre con el despacho abierto a quien busca ayuda. ....

 
View Event →
IVÁN DARÍO MONTOYA BRAVO. ....Conferència..Conferencia.... "....Avanços en el tractament de les addiccions..Avances en el Tratamiento de las Adicciones...."
Mar
12
11:30 AM11:30

IVÁN DARÍO MONTOYA BRAVO. ....Conferència..Conferencia.... "....Avanços en el tractament de les addiccions..Avances en el Tratamiento de las Adicciones...."

Ivan-Montoya.jpg

....Dimarts, 12 de març..Martes, 12 de marzo..x.... de 2019
11:30 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec d’Iván Darío Montoya Bravo
Director clínic de la Divisió de Recerca de Tractaments de l’Abús de Drogues de l’Institut Nacional Sobre l’Abús de Drogues (NIDA), dels Estats Units..A cargo de Iván Darío Montoya Bravo
Director Clínico de la División de Investigación de Tratamientos del Abuso de Drogas del Instituto Nacional Sobre el Abuso de Drogas (NIDA), de los Estados Unidos....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives del Vicerectorat de Cultura i Esport..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluis Vives del Vicerectorat de Cultura i Esport....

 

Iván Darío Montoya Bravo

....Iván Montoya és el director clínic de la Divisió de Recerca de Tractaments de l’Abús de Drogues de l’Institut Nacional Sobre l’Abús de Drogues (NIDA) dels Estats Units. És metge i cirurgià de la Universitat d’Antioquia a Medellín, Colòmbia, i va fer l’especialització en psiquiatria i té un màster en Salut Pública de la Universitat de Johns Hopkins. Abans de treballar al NIDA, el Dr. Montoya va ser el director de la Xarxa de Recerca Pràctica de l’Associació Americana de Psiquiatria i consultor de l’Organització Mundial de la Salut. El Dr. Montoya té una llarga trajectòria de recerca i publicacions en l’àrea de tractaments farmacològics, amb vacunes i psicosocials de les addiccions. Entre altres, destaquen els estudis de la buprenorfina per al tractament de l’addicció a opiacis, la lofexidina per al tractament de la síndrome d’abstinència a opiacis, i les vacunes contra la cocaïna i la nicotina. En l’actualitat, el Dr. Montoya dirigeix el programa de recerca més important del món en l’àrea de tractaments per als trastorns per ús de substàncies. ..El Dr. Iván Montoya es el Director Clínico de la División de Investigación de Tratamientos del Abuso de Drogas del Instituto Nacional Sobre el Abuso de Drogas (NIDA) de los Estados Unidos. Es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia e hizo la especialización en Psiquiatría y tiene un Master en Salud Publica de la Universidad de Johns Hopkins. Antes de trabajar en el NIDA, el Dr. Montoya fue el Director de la Red de Investigación Practica de la Asociación Americana de Psiquiatría y Consultor de la Organización Mundial de la Salud. El Dr. Montoya tiene una larga trayectoria de investigación y publicaciones en el área de tratamientos farmacológicos, con vacunas y psicosociales de las adicciones. Entre ellos se cuentan los estudios de la buprenorfina para el tratamiento de la adicción a opiáceos, la lofexidina para el tratamiento del síndrome de abstinencia a opiáceos, y las vacunas contra la cocaína y la nicotina. En la actualidad el Dr. Montoya dirige el programa de investigación más importante del mundo en el área de tratamientos para los Trastornos por Uso de Sustancias. ....

....Sinopsi..Sinopsis....

....La prevalença de consum de drogues, igual que la seua morbiditat i mortalitat, es troben a uns nivells alts sense precedents. Per exemple, l’any 2016, als Estats Units van morir més persones per sobredosi de drogues que en qualsevol altre any anterior. Des de l’any 1999, més de 200.000 persones han mort en aquest país per sobredosi d’opioides. Així amteix, les taxes de mortalitat associades a la cocaïna i la metamfetamina i la prevalença del consum de cànnabis està en el nivell més alt de la història. Una de les estratègies més efectives per a reduir les conseqüències del consum de substàncies és proporcionar tractament adequat. Hi ha tractaments segurs i efectius per a alguns trastorns per consum de substàncies. La metadona, la buprenorfina, la naltrexona, la lofexidina i la naloxona estan aprovades per les agències reguladores per al tractament de diferents aspectes del trastorn per consum d’opioides. Tot i així, no hi ha tractaments aprovats per als trastorns per consum de cocaïna, metamfetamina o cànnabis. Avui dia es fan grans esforços en la recerca de tractaments per a aquests trastorns. Per exemple, s’investiguen noves dianes terapèutiques, nous medicaments i noves formulacions de medicaments que semblen prometedors. El propòsit d’aquesta conferència és presentar els avanços més recents en la recerca de tractaments per als trastorns per consum de substàncies, posant l’èmfasi en els que semblen més esperançadors. ..La prevalencia de consumo de drogas al igual que su morbilidad y mortalidad están a niveles altos sin precedente. Por ejemplo, en el año 2016 en los Estados Unidos, murieron más personas por sobredosis de drogas que en cualquier otro año anterior. Desde el año 1999, más de 200,000 personas han muerto en ese país por sobredosis de opioides. Al igual, las tasas de mortalidad asociadas a la cocaína y la metanfetamina y la prevalencia del consumo de cannabis está en el nivel más alto en la historia. Una de las estrategias más efectivas para reducir las consecuencias del consumo de sustancias es proporcionar tratamiento adecuado. Existen tratamientos seguros y efectivos para algunos trastornos por consumo de sustancias. La metadona, la buprenorfina, la naltrexona, la lofexidina y la naloxona están aprobadas por las agencias reguladoras para el tratamiento de diferentes aspectos del Trastorno por Consumo de Opioides. Sin embargo, no existen tratamientos aprobados para los trastornos por consumo de cocaína, metanfetamina o cannabis. En la actualidad se están realizando grandes esfuerzos en la investigación de tratamientos para estos trastornos. Por ejemplo, se están investigando nuevas dianas terapéuticas, nuevos medicamentos y nuevas formulaciones de medicamentos que parecen ser prometedores. El propósito de esta conferencia es presentar los avances más recientes en la investigación de tratamientos para los Trastornos por Consumo de Sustancias, con énfasis en aquellos que parecen más esperanzadores. ....

 
View Event →
JOSÉ LUIS GARCÍA DELGADO. ....Conferència..Conferencia.... "....2019: un any crucial per a Europa..2019: un año crucial para Europa...."
Mar
4
7:00 PM19:00

JOSÉ LUIS GARCÍA DELGADO. ....Conferència..Conferencia.... "....2019: un any crucial per a Europa..2019: un año crucial para Europa...."

GARCÍA-DELGADO-ESCOLA-DE-PENSAMENT.jpg

....Dilluns, 4 de març..Lunes, 4 de marzo..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec de José Luis García Delgado
catedràtic d’Economia Aplicada, Universidad Complutense  de Madrid ..A cargo José Luis García Delgado
catedrático de Economía Aplicada, Universidad Complutense de Madrid....

....Cicle Les raons d’Europa..Ciclo Las razones de Europa....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives del  Vicerectorat de Cultura i Esport i el Centre de Documentació Europea de la Fundació General de la Universitat de València ..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives del Vicerectorat de Cultura i Esport y el Centro de Documentación Europea de la Fundación General de la Universitat de València....

 

José Luis García Delgado
....Catedràtic emèrit de la Universitat Complutense de Madrid i titular de la Càtedra ”la Caixa” Economia i Societat, ha estat durant deu anys rector (1995-2005) de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo i és president del Círculo Cívico de Opinión. Ha estat, així mateix, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d’Oviedo, director de l’Escuela de Economía del Colegio de Economistas de Madrid i director de l’Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Doctor honoris causa per les universitats d’Oviedo, Alacant, Saragossa, Múrcia i Lima, és acadèmic numerari de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas des de 2001. Fundador de les revistes Investigaciones Económicas (1976) i Revista de Economía Aplicada (1993), és autor d’un bon nombre d’obres sobre processos de modernització econòmica a Europa i a Espanya. Ha dirigit per a Fundación Telefónica una recerca sobre el valor econòmic de la llengua espanyola, amb catorze títols publicats. En 2014 se li va concedir el Premi Nacional d’Investigació “Pascual Madoz” en l’àrea de Dret i Ciències Econòmiques i Socials i en 2016 el Premi d’Economia “Rey Juan Carlos”. En 2018 ha estat nomenat col·legiat d’honor pel Colegio de Economistas de Madrid. ..Catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid y titular de la Cátedra ”la Caixa” Economía y Sociedad, ha sido durante diez años rector (1995-2005) de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y es presidente del Círculo Cívico de Opinión. Ha sido, asimismo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo, director de la Escuela de Economía del Colegio de Economistas de Madrid y director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Doctor Honoris Causa por las Universidades de Oviedo, Alicante, Zaragoza, Murcia y Lima, es Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 2001. Fundador de las revistas Investigaciones Económicas (1976) y Revista de Economía Aplicada (1993), es autor de un buen número de obras sobre procesos de modernización económica en Europa y en España. Ha dirigido para Fundación Telefónica una investigación sobre el valor económico de la lengua española, con catorce títulos publicados. En 2014 se le concedió el Premio Nacional de Investigación “Pascual Madoz” en el área de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales y en 2016 el Premio de Economía Rey Juan Carlos. En 2018 ha sido nombrado Colegiado de Honor por el Ilustre Colegio de Economistas de Madrid. ....

....Sinopsi..Sinopsis....
....Més d’una veu autoritzada (Juncker, Merkel, Draghi…) ha assenyalat la condició de cruïlla que per a la UE presenta 2019, amb una densa agenda per davant (Brexit, eleccions parlamentàries, renovació de la presidència del BCE…), una economia que veu reduir-se el ritme de creixement i problemes de fons del major rang (auge de partits i forces que es declaren bel·ligerants actius enfront del projecte comú, replegament nacionalista i autoritari, qüestionament de la democràcia representativa…). Però també amb no pocs signes i expressions (unanimitat en la negociació amb el Regne Unit i davant la “guerra comercial” amb Trump, una certa capacitat dissuasiva “davant desafiaments “il·liberals”…) que permeten mirar esperançadorament el futur. Per això, la cruïlla, una situació difícil que té davant seu camins diversos i de molt diferent sentit. ..Más de una voz autorizada (Juncker, Merkel, Draghi…) ha señalado la condición de encrucijada que para la UE presenta 2019, con una densa agenda por delante (Brexit, elecciones parlamentarias, renovación de la presidencia del BCE…), una economía que ve reducirse su ritmo de crecimiento y problemas de fondo del mayor rango (auge de partidos y fuerzas que se declaran beligerantes activos frente al proyecto común, repliegue nacionalista y autoritario, cuestionamiento de la democracia representativa…). Pero también con no pocos signos y expresiones (unanimidad en la negociación con el Reino Unido y frente a la “guerra comercial” con Trump, cierta capacidad disuasoria “frente a desafíos “iliberales”…) que permiten mirar esperanzadoramente el futuro. De ahí, la encrucijada, una situación difícil que tiene ante sí caminos distintos y de muy diferente sentido. ....

 
View Event →
MAXWELL BOYKOFF. ....Conferència..Conferencia.... "Creative (climate) Comunications: Productive Pathways for Science, Policy and Society"
Feb
28
7:00 PM19:00

MAXWELL BOYKOFF. ....Conferència..Conferencia.... "Creative (climate) Comunications: Productive Pathways for Science, Policy and Society"

MAXWELL.jpg

....Dijous, 28 de febrer..Dijous, 28 de febrero..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec de Maxwell Boykoff
Director del Centre de Política Científica i Tecnològica de l'Institut Cooperatiu d'Investigació en Ciències Ambientals de la University of Colorado Boulder (EEUU)..A cargo Maxwell Boykoff
Director del Centro de Política Científica y Tecnológica del Instituto Cooperativo de Investigación en Ciencias Ambientales de la University of Colorado Boulder (EEUU)....

....Cicle Els grans reptes de la ciència, amb motiu dels 100 números de Mètode..Ciclo Los grandes retos de la ciencia, con motivo de los 100 números de Mètode ....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives i Revista Métode ..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluis Vives y Revista Mètode....

Presenta
Carlos Hermenegildo Caudevilla
Vicerector d’Investigació, UV
Antonio Ariño Villarroya,
Vicerector de Cultura i Esport, UV

 

Maxwell Boykoff

....És director del Centre de Política Científica i Tecnològica de l’Institut Cooperatiu de Recerca en Ciències Ambientals de la Universitat de Colorado Boulder (EUA). És professor associat al programa d’estudis ambientals i adjunt al Departament de Geografia d’aquesta universitat. El professor Boykoff és director de l’Observatori de Medis i Canvi Climàtic i codirector d’«Inside the Greenhouse» (juntament amb Beth Osnes, Rebecca Safran i Phaedra Pezzullo), un projecte per a promoure l’enfocament creatiu en la comunicació del canvi climàtic entre l’alumnat de la Universitat de Colorado Boulder. També és investigador associat convidat sènior a l’Institut de Canvi Ambiental/Escola de Geografia i Medi Ambient i a la Universitat d’Oxford. Maxwell Boykoff està interessat en les polítiques culturals i la governança ambiental, la comunicació científica i ambiental, les interaccions entre ciència i política, la relació entre economia política i medi ambient i l’adaptació climàtica. Ha publicat nombrosos articles científics i llibres sobre la comunicació i el canvi climàtic. ..Es director del Centro de Política Científica y Tecnológica del Instituto Cooperativo de Investigación en Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado Boulder (EEUU). Es profesor asociado en el programa de Estudios Ambientales y adjunto en el Departamento de Geografía de esta universidad. El profesor Boykoff es director del Observatorio de Medios y Cambio Climático y codirector de «Inside the Greenhouse» (junto con Beth Osnes, Rebecca Safran y Phaedra Pezzullo), un proyecto para promover el enfoque creativo en la comunicación del cambio climático entre el alumnado de la Universidad de Colorado Boulder. También es Investigador Asociado Invitado Senior en el Instituto de Cambio Ambiental/Escuela de Geografía y Medio Ambiente y en la Universidad de Oxford. Maxwell Boykoff está interesado en las políticas culturales y la gobernanza ambiental, la comunicación científica y ambiental, las interacciones entre ciencia y política, la relación entre economía política y medio ambiente y la adaptación climática. Ha publicado numerosos artículos científicos y libros sobre la comunicación y el cambio climático. ....

....Sinopsi..Sinopsi....

....No hi ha una «fórmula mestra» per a la comunicació del canvi climàtic. Maxwell Boykoff aposta en el seu últim llibre, Creative (Climate) Communications (2019), per una «fórmula múltiple» per a arribar de manera efectiva a diferents audiències en diferents contextos. En aquesta conferència, Maxwell Boykoff presenta alguns aspectes del seu últim treball, on planteja quan, on, per què i en quines condicions es comunica millor. Conèixer, analitzar i avaluar els esforços que aprofiten la creativitat ens pot ajudar a respondre a aquesta pregunta. Ens trobem en un moment en què les converses sobre canvi climàtic entre ciència i política s’han estancat. La integració dels ensenyaments de les ciències socials i de les humanitats ens pot ajudar a establir connexions més eficaces entre qüestions, persones i assumptes que preocupen la ciutadania en general. Les estratègies derivades d’aquest enfocament poden millorar significativament la cerca de respostes als reptes climàtics contemporanis. ..No existe una «fórmula maestra» para la comunicación del cambio climático. Maxwell Boykoff apuesta en su último libro, Creative (Climate) Communications (2019), por una «fórmula múltiple» para llegar de manera efectiva a diferentes audiencias en diferentes contextos. En esta conferencia, Maxwell Boykoff presenta algunos aspectos de su último trabajo, en el se plantea cuándo, dónde, por qué y en qué condiciones se comunica mejor. Conocer, analizar y evaluar los esfuerzos que aprovechan la creatividad nos puede ayudar a responder a esta pregunta. Nos encontramos en un momento en que las conversaciones sobre cambio climático entre ciencia y política se han estancado. La integración de las enseñanzas de las ciencias sociales y de las humanidades puede ayudarnos a establecer conexiones más eficaces entre cuestiones, personas y asuntos que preocupan a la ciudadanía en general. Las estrategias derivadas de este enfoque pueden mejorar significativamente la búsqueda de respuestas a los retos climáticos contemporáneos. ....

 
View Event →
ISABEL BURDIEL. ....Conferència..Conferencia.... "....La nova biografia. Emilia Pardo Bazán..La nueva biografía. Emilia Pardo Bazán...."
Feb
25
7:00 PM19:00

ISABEL BURDIEL. ....Conferència..Conferencia.... "....La nova biografia. Emilia Pardo Bazán..La nueva biografía. Emilia Pardo Bazán...."

0-0.jpg

....Dilluns, 25 de febrer..Lunes, 25 de febrero..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec d’Isabel Burdiel..A cargo de Isabel Burdiel ....

....Cicle Dones creadores..Ciclo Mujeres Creadoras....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i Unitat d’Igualtat..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluis Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat y Unitat d’Igualtat....

I.Burdiel -Emilia Pardo Bazán, caricatura de Luis Bagaria, ca. 1915 (1).jpg

Isabel Burdiel

 • ....Catedràtica d’Història Contemporània de la Universitat de València. Honorary Research Fellow de la University of East Anglia (UK) des del 2004.

 • Especialista en història política i cultural del liberalisme europeu i espanyol del segle XIX.

 • S’ha interessat també per les relacions entre història i literatura i per les possibilitats de la història biogràfica.

 • Ha dirigit, entre el 2008 i el 2015, la Xarxa Europea sobre Teoria i Pràctica de la Biografia/European Network on Theory and Practice of Biography (RETPB/ENTPB). Pàgina web: www.valencia.edu/retpb/

 • És autora de les dues primeres edicions crítiques en castellà del Frankenstein de Mary Shelley i de la Vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft.
  El 2011 va rebre el Premi Nacional d’Història per Isabel II. Una biografía.
  Actualment acaba de publicar en l’editorial Taurus una biografia d’Emilia Pardo Bazán. ..Catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia.
  Honorary Research Fellow de la University of East Anglia (UK) desde 2004.

 • Especialista en historia política y cultural del liberalismo europeo y español del siglo XIX.

 • Se ha interesado también por las relaciones entre historia y literatura y por las posibilidades de la historia biográfica.

 • Ha dirigido, entre 2008 y 2015 la Red Europea sobre Teoría y Practica de la Biografía/European Network on Theory and Practice of Biography (RETPB/ENTPB). Página web: www.valencia.edu/retpb/

 • Es autora de las dos primeras ediciones críticas en castellano del Frankenstein de Mary Shelley y de la Vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft.
  En 2011 recibió el Premio Nacional de Historia por Isabel. II. Una biografía.
  Actualmente acaba de publicar en la editorial Taurus una biografía de Emilia Pardo Bazán. ....

....Sinopsi..Sinopsis....

....En aquesta conferència vull discutir les possibilitats d'anàlisi històrica que proporciona la biografia, o més exactament la història biogràfica. Menyspreada durant dècades, té avui una gran vitalitat intel·lectual, amb mètodes i propostes noves. ..En esta conferencia quiero discutir las posibilidades de análisis histórico que proporciona la biografía, o más exactamente la historia biográfica. Desdeñada durante décadas tiene hoy una gran vitalidad intelectual, con métodos y propuestas nuevas. ....

....Ho faré a través d'un estudi de la trajectòria biogràfica, pública i privada, literària i intel·lectual d'Emilia Pardo Bazán, que va ser una de les grans novel·listes del segle XIX europeu, extraordinàriament popular en vida i una figura fonamental per entendre l'esfera pública cultural de l'últim terç del segle XIX i primeres dècades del XX. ..Lo haré a través de un estudio de la trayectoria biográfica, pública y privada, literaria e intelectual de Emilia Pardo  Bazán que fue una de las grandes novelistas del siglo XIX europeo, extraordinariamente popular en vida y una Figura fundamental para entender la esfera pública cultural del último tercio del siglo XIX y primeras décadas del XX. ....

....Va ser traduïda al seu moment a diversos idiomes: des del francès o l'anglès fins al japonès, i va ajudar de manera molt important a la discussió espanyola i europea sobre la condició i els drets de les dones. De fet, va ser probablement l'escriptora de la seua època que va enarborar un feminisme més obertament radical i modern. I també més polèmic. ..Fue traducida en su momento a diversos idiomas: desde el francés o el inglés al japonés y ayudó de forma muy importante a la discusión española y europea sobre la condición y los derechos de las mujeres. De hecho, fue probablemente la escritora de su época que enarboló un feminismo más abierto radical y moderno. También más polémico. ....

....Va ser una dona i una intel·lectual difícilment classificable: cosmopolita i europea, nacionalista espanyola, conservadora i progressista, excèntrica, subversiva i amant de l'ordre. La seua personalitat resulta tan contundent com esquiva i difícil d'aprehendre. Un calidoscopi de les ambivalències, les contradiccions i els reptes de la seua època. ..Fue una mujer y una intelectual difícilmente clasificable: cosmopolita y europea, nacionalista española, conservadora vadora y progresista, excéntrica, subversiva y amante del orden. Su personalidad resulta tan contundente como esquiva y difícil de aprehender. Un caleidoscopio de las ambivalencias, las contradicciones y los retos de su época. ....

View Event →
JOSÉ LUIS CANET. ....Conferència..Conferencia.... "....Va existir realment Fernando de Rojas, l’autor de la Celestina?..¿Existió realmente Fernando de Rojas, el autor de la Celestina?...."
Feb
6
7:00 PM19:00

JOSÉ LUIS CANET. ....Conferència..Conferencia.... "....Va existir realment Fernando de Rojas, l’autor de la Celestina?..¿Existió realmente Fernando de Rojas, el autor de la Celestina?...."

....A càrrec de José Luis Canet ..A cargo de José Luis Canet ....
....Catedràtic de Literatura Espanyola de la Universitat de València..Catedrático de Literatura Española de la Universitat de València....

Presenta
Antonio Ariño Villarroya, vicerector de Cultura i Esport

Jose-Canet-Escola-de-Pensament.jpg

....Dimecres, 6 de febrer..Miércoles, 6 de febrero..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

José Luis Canet
....Catedràtic de Literatura Espanyola de la Universitat de València, les seues investigacions versen sobre el teatre renaixentista i dels Segles d’Or, la ficció sentimental, les arts amatòries, els tractats filosòfics morals, les acadèmies literàries, la impremta valenciana, etc., però sobretot la comèdia humanística i la Celestina. És director de la revista Celestinesca parnaseo.uv.es/celestinesca.htm i de la revista Lemir (Literatura Española Medieval y Renacimierto) <http://parnaseo.uv.es/lemir.htm>. També és el realitzador de diverses bases de dades: Tipografía Valenciana de los siglos XV y XVI, Carteles teatrales valencianos del siglo XIX, etc. parnaseo.uv.es/Bases.htm. Ha estat pioner en humanitats digitals i va ser iniciador del portal Parnaseo (Un ciber-paseo por la Literatura) el 1996. Ha dirigit diversos projectes d’investigació concedits pel Ministeri d’Educació i Ciència, pel Ministeri de Ciència i Innovació i altres institucions públiques i privades. Ha participat activament en la gestió universitària: director del Servei d’Informació Bibliogràfica (1990-2002), degà de la Facultat de Filologia (2002-2005), membre claustral i de multitud de comissions de la Universitat de València, etc. Actualment és el director del Servei de Publicacions des de l’any 2011. ..Catedrático de Literatura Española de la Universitat de València, sus investigaciones versan sobre el Teatro renacentista y de los Siglos de Oro, la Ficción sentimental, las artes amatorias, los tratados filosóficos morales, las Academias literarias, la Imprenta valenciana, etc., pero sobre todo la Comedia humanística y la Celestina. Es director de la revista Celestinesca parnaseo.uv.es/celestinesca.htm y de la revista Lemir (Literatura Española Medieval y Renacimierto) <http://parnaseo.uv.es/lemir.htm>. También es el realizador de diversas bases de datos: Tipografía Valenciana de los siglos XV y XVI, Carteles teatrales valencianos del siglo XIX, etc. parnaseo.uv.es/Bases.htm. Ha sido pionero en Humanidades Digitales e iniciador del portal Parnaseo (Un ciber-paseo por la Literatura) en 1996. Ha dirigido diversos proyectos de investigación concedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, por el Ministerio de Ciencia e Innovación así como por otras instituciones públicas y privadas. Ha participado activamente en la gestión universitaria: director del Servei d’Informació Bibliogràfica (1990-2002); Decano de la Facultat de Filologia (2002-2005); miembro claustral y de multitud de comisiones de la Universitat de València, etc. Actualmente es el director del Servei de Publicacions desde el año 2011. ....

....Currículum complet en: www.uv.es/uvweb/universidad/..Curriculum completo en: www.uv.es/uvweb/universidad/....

....Sinopsi..Sinopsis....
....El tema de l’autoria, si en va ser un (Fernando de Rojas) o en van ser més els creadors de la Celestina, ha encès ardus debats entre els crítics literaris. Després de molts anys d’estudi sobre la Comedia de Calisto y Melibea, posteriorment modificada en Tragicomedia i coneguda de tothom com Celestina, pose en dubte que el batxiller Fernando de Rojas, nascut a La Puebla de Montalbán i pertanyent a una família de conversos que va arribar a ser alcalde de Talavera, en siga l’autor. Per arribar a aquesta conclusió he realitzat una revisió de les diferents opinions sobre l’autoria des de l’inici del segle XVI fins a l’actualitat, moment en què els dubtes superen amb escreix les certeses, perquè ja som un bon nombre d’estudiosos que no creiem que Fernando de Rojas ni Rodrigo de Cota o Juan de Mena (citats en la carta d’ElAutor a un su amigo) siguen els veritables artífexs de la Comedia ni de la seua ampliació posterior a Tragicomedia, tal com s’afirma en els versos acròstics. ..El tema de la autoría, si fue uno (Fernando de Rojas) o más los creadores de la Celestina, ha ocasionado arduos debates entre los críticos literarios. Después de muchos años de estudio de la Comedia de Calisto y Melibea, posteriormente modificada en Tragicomedia y conocida por todos como Celestina, pongo en duda que el bachiller Fernando de Rojas, nacido en la Puebla de Montalbán y perteneciente a una familia de conversos que llegó a ser alcalde de Talavera, sea su autor. Para llegar a esta conclusión he realizado una revisión de las diferentes opiniones sobre la autoría desde inicios del siglo XVI hasta la actualidad, momento en el que las dudas superan con creces las certezas, pues ya somos un buen número de estudiosos los que no creemos que Fernando de Rojas ni Rodrigo de Cota o Juan de Mena (citados en la carta de El Autor a un su amigo) sean los verdaderos artífices de la Comedia ni de su ampliación posterior a Tragicomedia, tal como se afirma en los versos acrósticos. ....

 
View Event →
LAURA FREIXAS ....I..Y.... ANNA CABALLÉ ....Diàleg..Diálogo.... "....Dones i cultura..Mujeres y cultura...."
Jan
31
6:00 PM18:00

LAURA FREIXAS ....I..Y.... ANNA CABALLÉ ....Diàleg..Diálogo.... "....Dones i cultura..Mujeres y cultura...."

....A càrrec de Laura Freixas i Anna Caballé..A cargo de Laura Freixas y Anna Caballé ....

....Modera
Amparo Mañés, directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València..Modera
Amparo Mañés, directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València....

....Organizta
Escola Europea de Pensament Lluis Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat y Unitat d’Igualtat..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i Unitat d’Igualtat. ....

....Cicle Dones Creadores..Ciclo Mujeres Creadoras....

....Dijous, 31 de gener..Jueves, 31 de enero..x.... de 2019
18:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

Laura Frixas Escola de Pensament.jpg
 

.... Anna Caballé (L’Hospitalet de Llobregat,1954)..Anna Caballé (Hospitalet de Llobregat, 1954)....

....És una prestigiosa acadèmica a la Universitat de Barcelona. Fundadora de la Unitat d’Estudis Biogràfics d’aquesta Universitat i experta en literatura espanyola, ha publicat nombrosos llibres vinculats a la seua doble especialitat, els gèneres autobiogràfics i l’estudi de la literatura escrita per dones: Narcisos de tinta (Megazul, 1995); La vida escrita por las mujeres, 4 vol. (Círculo de Lectores, 2003, Lumen 2004); Francisco Umbral. El frío de una vida (Espasa, 2004); Carmen Laforet. Una mujer en fuga (RBA, 2009, premi Gaziel de biografies); El feminismo. La larga conquista de un derecho (Cátedra, 2013); ¿Por qué España. Memorias del hispanismo estadounidense, Anna Caballé i Randolph Pope (eds.), (Galaxia Gutenberg, 2014); i Pasé la mañana escribiendo. Poéticas del diarismo español (Fundación José Manuel Lara, 2015, premi Manuel Alvar d’humanitats). Editora junt amb Gabriel Jiménez dels Diarios de Francisco Candel (El gran dolor del mundo, 1944-1975, Debate, 2017). El seu últim llibre és una biografia de Concepción Arenal, La caminante y su sombra (Taurus, 2018).

És col·laboradora habitual en Babelia, el suplement de llibres d’El País, entre altres publicacions (Cuadernos Hispanoamericanos, Letras Libres, Letras de Hoje, Revista de Occidente, Mercurio, etc. ), editora de la col·lecció “Vinyes escrites” (Universitat de Barcelona). Ha estat professora visitant en universitats de Polònia, Brasil (PUCRS) i Estats Units (Universitats de Virgínia i Chicago), és vicepresidenta de la Fundació Tom Sharpe, presidenta honoraria de la Biography Society amb seu a Aix-en-Provence i presidenta de l’associació feminista Clásicas y Modernas des del gener del 2017. ..Es una prestigiosa académica en la Universidad de Barcelona. Fundadora de la Unidad de Estudios Biográficos de dicha Universidad y experta en  literatura española ha publicado numerosos libros vinculados a su doble especialidad, los géneros auto/biográficos y el estudio de la literatura escrita por mujeres. Narcisos de tinta (Megazul, 1995), La vida escrita por las mujeres, 4 vols. (Círculo de Lectores, 2003; Lumen 2004), Francisco Umbral. El frío de una vida (Espasa, 2004), Carmen Laforet. Una mujer en fuga (RBA, 2009, Premio Gaziel de Biografías), El feminismo. La larga conquista de un derecho (Cátedra, 2013), ¿Por qué España. Memorias del hispanismo estadounidense, Anna Caballé y Randolph Pope (eds.), (Galaxia Gutenberg, 2014) y Pasé la mañana escribiendo. Poéticas del diarismo español (Fundación José Manuel Lara, 2015, Premio Manuel Alvar de Humanidades). Editora junto a Gabriel Jiménez de los Diarios de Francisco Candel (El gran dolor del mundo, 1944-1975, Debate, 2017), su último libro es una biografía de Concepción Arenal, La caminante y su sombra (Taurus, 2018).

Es colaboradora habitual en Babelia, el suplemento de libros de El País, entre otras publicaciones (Cuadernos Hispanoamericanos, Letras Libres, Letras de Hoje, Revista de Occidente, Mercurio, etc. ), editora de la colección “Vides escrites” (Universidad de Barcelona). Ha sido profesora visitante en universidades de Polonia, Brasil (PUCRS) y Estados Unidos (Universidades de Virginia y Chicago), es vicepresidenta de la Fundación Tom Sharpe, presidenta honoraria de la Biography Society con sede en Aix-en-Provence y presidenta de la Asociación feminista Clásicas y Modernas desde enero de 2017. .... 

....Laura Freixas (Barcelona, 1958)..Laura Freixas (Barcelona, 1958) ....

....Va estudiar al Liceu Francès de la seua ciutat. Es va llicenciar en Dret el 1980, però sempre s’ha dedicat a l’escriptura. Es va donar a conèixer el 1988 amb una col·lecció de relats, El asesino en la muñeca (Anagrama). El 1997 es va publicar la seua primera novel·la, Último domingo en Londres (Plaza y Janés), a la qual seguirien Entre amigas (Destino, 1998), Amor o lo que sea (Destino, 2005) i Los otros son más felices (Destino, 2011). Ha publicat també un altre llibre de relats (Cuentos a los cuarenta, Destino, 2001) i una autobiografia: Adolescencia en Barcelona hacia 1970 (Destino, 2007). El 2013 va començar a publicar els seus diaris, amb el volum Todos llevan máscara. Diario 1995-1996 (Errata Naturae). El seu últim llibre publicat és Todos llevan máscara. Diario 1995-1996 (Errata Naturae, 2018).

Paral·lelament a la seua obra narrativa, Laura Freixas ha desenvolupat una intensa tasca com a estudiosa i promotora de la literatura escrita per dones. El 1996 va coordinar i va prologar una antologia de relats d’autores espanyoles contemporànies, Madres e hijas (Anagrama), que porta 15 edicions, i en 2000 va publicar l’influent assaig Literatura y mujeres (Destino). El 2009 va veure la llum una altra antologia de característiques semblants, Cuentos de amigas (Anagrama), i el 2015 va recollir articles, pròlegs i altres textos en El silencio de las madres y otras reflexiones sobre las mujeres en la cultura (Aresta).

Ha estat editora, crítica literària i traductora. Va fundar i va dirigir del 1987 al 1994 la col·lecció literària “El espejo de tinta”, de l’editorial Grijalbo, on va publicar per primera vegada a Espanya a Amos Oz i Elfriede Jelinek, entre altres autors. Ha exercit la crítica literària en El País i ha traduït els diaris de Virginia Woolf i d’André Gide, així com les cartes de Madame de Sévigné i la novel·la d’Elisabeth Smart En Grand Central Station me senté y lloré. Va dirigir el nombre monogràfic de Revista de Occidente consagrat al diari íntim a Espanya (juliol-agost 1996). Col·labora regularment en diferents mitjans i des de 2001 és columnista del diari La Vanguardia i crítica literària en el seu suplement Cultura/s.

Ha publicat llibres de divulgació com ara Taller de narrativa (Anaya, 1999) i una biografia de l’escriptora brasilera Clarice Lispector amb el títol Ladrona de rosas (La Esfera, 2010). Imparteix tallers literaris en diverses institucions i ha estat conferenciant en nombroses universitats espanyoles i estrangeres (Estocolm, Budapest, Londres, Edimburg…), especialment dels Estats Units (Cornell, Virginia, Rutgers, City University de Nova York, entre d’altres). Ha estat també professora visitant a les Universitats de Virgínia (2006), Dartmouth College (2010), Illinois (2012) i Syracuse (2016), i escriptora convidada en les de Limerick (Irlanda, 2004), Liverpool (2007) i Saint Andrews (2018). ..Estudió en el Liceo Francés de su ciudad. Se licenció en Derecho en 1980, pero se ha dedicado siempre a la escritura. Se dio a conocer en 1988 con una colección de relatos, El asesino en la muñeca (Anagrama). En 1997 se publicaría su primera novela, Último domingo en Londres (Plaza y Janés), a la que seguirían Entre amigas (Destino, 1998), Amor o lo que sea (Destino, 2005) y Los otros son más felices (Destino, 2011). Ha publicado también otro libro de relatos (Cuentos a los cuarenta, Destino, 2001) y una autobiografía: Adolescencia en Barcelona hacia 1970 (Destino, 2007). En 2013 empezó a publicar sus diarios, con el volumen Una vida subterránea. Diario 1991-1994 (Errata Naturae). Su último libro publicado es Todos llevan máscara. Diario 1995-1996 (Errata Naturae, 2018).

Paralelamente a su obra narrativa, Laura Freixas ha desarrollado una intensa labor como estudiosa y promotora de la literatura escrita por mujeres. En 1996 coordinó y prologó una antología de relatos de autoras españolas contemporáneas, Madres e hijas (Anagrama), que lleva 15 ediciones, y en 2000 publicó el influyente ensayo Literatura y mujeres (Destino). En 2009 vio la luz otra antología de parecidas características, Cuentos de amigas (Anagrama), y en 2015 recogió artículos, prólogos y otros textos en El silencio de las madres y otras reflexiones sobre las mujeres en la cultura (Aresta).

Ha sido editora, crítica literaria y traductora. Fundó y dirigió de 1987 a 1994 la colección literaria El espejo de tinta, de la editorial Grijalbo, donde publicó por primera vez en España a Amos Oz y Elfriede Jelinek, entre otros autores. Ha ejercido la crítica literaria en El País y traducido los diarios de Virginia Woolf y de André Gide, así como las cartas de Madame de Sévigné y la novela de Elisabeth Smart En Grand Central Station me senté y lloré. Dirigió el número monográfico de Revista de Occidente consagrado al diario íntimo en España (julio-agosto 1996). Colabora regularmente en distintos medios y desde 2001 es columnista del periódico La Vanguardia y crítica literaria en su suplemento Cultura/s.

Ha publicado libros de divulgación como Taller de narrativa (Anaya, 1999) y una biografía de la escritora brasileña Clarice Lispector bajo el título Ladrona de rosas (La Esfera, 2010). Imparte talleres literarios en diversas instituciones y ha sido conferenciante en numerosas Universidades españolas y extranjeras (Estocolmo, Budapest, Londres, Edimburgo…), especialmente de Estados Unidos (Cornell, Virginia, Rutgers, City University de Nueva York, entre otras). Ha sido también profesora visitante en las Universidades de Virginia (2006), Dartmouth College (2010), Illinois (2012) y Syracuse (2016), y escritora invitada en las de Limerick (Irlanda, 2004), Liverpool (2007) y Saint Andrews (2018). ....

....Sinopsi..Sinópsis....

....La idea matriu del col·loqui entre Laura Freixas i Anna Caballé és exposar el profund interès que les dones han mostrat cap a la cultura a través dels temps. És interessant no solament assenyalar els obstacles de tot tipus (biogràfics, educatius, ideològics…) que han trobat per participar-hi, sinó explorar en què ha consistit aquesta participació. Es pot parlar d’una literatura, un cinema, etc., femenins o de dones? i en aquest cas, quines en són les seues característiques? D’altra banda, com ha estat la recepció de les seues obres? Examinarem la cultura biogràfica i la manera com les aportacions femenines van ser interpretades per la historiografia en una clau sovint misògina i, en general, aliena als seus propòsits, fins a arribar al que en ple segle XXI s’exposa com una reivindicació que exigeix respectar un criteri equitatiu en totes les polítiques culturals. ..La idea matriz del coloquio entre Laura Freixas y Anna Caballe es  exponer el profundo interés que las mujeres han mostrado hacia la cultura a través de los tiempos. Es interesante no solo señalar los obstáculos de todo tipo (biográficos, educativos, ideológicos…) que han encontrado para participar en ella, sino explorar en qué ha consistido esa participación. ¿Puede hablarse de una literatura, un cine, etc, femeninos o de mujeres? y en tal caso, ¿cuáles son sus características? Por otro lado, ¿cómo ha sido la recepción de sus obras? Examinaremos  la cultura biográfica y la forma en que las aportaciones femeninas fueron interpretadas por la historiografía en una clave a menudo misógina y en general ajena a sus propósitos, hasta llegar a lo que en pleno siglo XXI se expone como una reivindicación que exige respetar un criterio equitativo en todas las políticas culturales. ....

 
View Event →
ALBERTO FERNÁNDEZ LIRIA ....Conferència..Conferencia.... "....Entre la Psiquiatria Crítica i la crítica de la Psiquiatria..Entre la Psiquiatría Crítica y la crítica de la Psiquiatría...."
Jan
30
7:00 PM19:00

ALBERTO FERNÁNDEZ LIRIA ....Conferència..Conferencia.... "....Entre la Psiquiatria Crítica i la crítica de la Psiquiatria..Entre la Psiquiatría Crítica y la crítica de la Psiquiatría...."

....A càrrec d’/de Alberto Fernández Liria. Psiquiatre. Director de l’Àrea de Gestió Clínica i Salut Mental de l’Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares

Manuel Desviat. Psiquiatre. Director d’Átopos, salud mental, comunidad y cultura

Mikel Munarriz. Psiquiatre. President de l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria-Professionals de la Salut Mental..A cargo de

Alberto Fernández Liria. Psiquiatra. Director del Área de Gestión Clínica y Salud Mental del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares

Manuel Desviat Muñoz. Psiquiatra. Director de Átopos, salud mental, comunidad y cultura

Mikel Munarriz Ferrandis. Psiquiatra. Presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de la Salud Mental....

....Amb motiu de l’edició del llibre Locura de la Psiquiatría. Apuntes para una crítica de la Psiquiatría (y la Salud Mental), d’A. Fernández Liria..Con motivo de la edición del libro "Locura de la Psiquiatría. Apuntes para una crítica de la Psiquiatría (y la Salud Mental)", de A. Fernández Liria....

....Presenta i modera
Rafael Tabarés-Seisdedos
Catedràtic de Psiquiatria, UV..Presenta y modera
Rafael Tabarés-Seisdedos
Catedrático de Psiquiatría, UV....

....Dimecres, 30 de gener..Dimecres, 30 de enero..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

0-MAPA-DEGRADADO.jpg
 

....Alberto Fernández Liria
Psiquiatre. Professor associat de la Universitat d’Alcalá. Director de l'Àrea de Gestió Clínica de Psiquiatria i Salut Mental d'Alcalá de Henares (en jubilació parcial). Ha sigut president de l'Associació Espanyola de Neuropsiquiatria, membre del Comitè Tècnic de l'Estratègia en Salut Mental del Sistema Nacional de Salut, membre de la Comissió Nacional de Psiquiatria i ha participat com a assessor i formador en programes de transformació a altres països i en situacions de guerra, catàstrofe o violència política.

Va estar implicat en els moviments de reforma del sistema d'atenció a la salut mental als anys 80 i va formar part dels equips que van dirigir els de Leganés i Alcalá a Madrid.

Autor de textos sobre psicoteràpia i altres intervencions psicosocials, sistemes d'atenció a la salut mental, intervencions en situacions de violència i cooperació internacional. Recentment ha publicat Locura de la Psiquiatría: apuntes para una crítica de la Psiquiatría y la Salud Mental (Bilbao: Desclée de Brouwer, 2018)..Alberto Fernández Liria
Psiquiatra. Profesor Asociado de la Universidad de Alcalá. Director del Área de gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental de Alcalá de Henares (en jubilación parcial). Ha sido presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, miembro del Comité Técnico de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, miembro de la Comisión Nacional de Psiquiatría y ha participado como asesor y formador en programas de transformación en otros países y en situaciones de guerra, catástrofe o violencia política.

Estuvo implicado en los movimientos de reforma del sistema de atención a la salud mental en los años 80 y formó parte de los equipos que dirigieron los de Leganés y Alcalá en Madrid.

Autor de textos sobre psicoterapia y otras intervenciones psicosociales, sistemas de atención a la salud mental, intervenciones en situaciones de violencia y cooperación internacional. Recientemente ha publicado “Locura de la Psiquiatría: apuntes para una crítica de la Psiquiatría y la salud mental” (Bilbao; Desclée de Brouwer, 2018). ....

....Manuel Desviat
Psiquiatre. Director d’Átopos, salud mental, comunidad y cultura
Ha estat cap clínic, director mèdic i gerent als serveis públics de salut mental de la Comunitat de Madrid. Ha dirigit i assessorat processos de reforma psiquiàtrica i de salut mental comunitària a Espanya i a Amèrica Llatina; ha estat consultor temporal de l’Organització Panamericana de Salut/Organització Mundial de la Salud, i pertanys al panel d’experts de l’OMS. Expresident de l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria-Professionals de la Salut Mental (AEN-PSM) i directiu de diverses associacions de salut mental i salut pública. Ha format part de la Comissió Nacional de l’Especialitat de Psiquiatria. Fundador de la revista de l’AEN-PSM, així com de Psiquiatría pública i d’Átopos, salud mental, comunidad y cultura. Investigador i autor d’obres sobre la salut mental, entre les quals La reforma psiquiátrica(1994), traduïda al portuguès per l’editorial Fiocruz (1999, 2015) i Cohabitar la diferencia. De la desinstitucionalización a la salud mental colectiva (Madrid, 2016), edició brasilera, Zagodony (São Paulo, 2018). Dirigeix diversos cursos permanents d’especialització en salut mental comunitària en la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), és professor del mestratge en Intervenció Psicosocial de la Universitat ICESI, Cali (Colòmbia), del curs d’especialització en Salut Mental Col·lectiva de la Universitat Rovira i Virgili i professor invitat a diferents universitats. Dirigeix la col·lecció Salud mental colectiva. Recentment, ha col·laborat amb l’equip psicològic de la Procuradoría General de Mèxic, en atenció a víctimes i desapareguts; col·labora en el procés de Reforma Psiquiàtrica de Perú amb la Fundación Manantial i realitza una assessoria sobre la salut mental dels estudiants a la Universitat Federal de São Carlos (UFSCAR). Fundador i director de les col·leccions Clásicos de la Psiquiatría (Nieva/Dor) i Salud Mental Colectiva (Grup 5). ..Manuel Desviat Muñoz
Psiquiatra y director de Átopos, salud mental, comunidad y cultura.
Ha sido jefe clínico, director médico y gerente en los servicios públicos de salud mental de la Comunidad de Madrid. Ha dirigido y viene asesorado procesos de reforma psiquiátrica y de salud mental comunitaria en España y en América Latina; ha sido consultor temporal de la Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial de la Salud, pertenece al panel de expertos de la OMS. Ex Presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de la Salud Mental (AEN-PSM) y directivo de varias asociaciones de salud mental y salud pública. Ha formado parte de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría. Fundador de la revista de la AEN-PSM, así como de Psiquiatría pública y de Átopos, salud mental, comunidad y cultura. Investigador y autor de obras relativas a la salud mental, entre otras La reforma psiquiátrica(1994), traducida al portugués por la editorial Fiocruz (1999, 2015) y Cohabitar la diferencia. De la desinstitucionalización a la salud mental colectiva (Madrid, 2016), edición brasileña, Zagodony (São Paulo, 2018). Dirige varios cursos permanentes de especialización en salud mental comunitaria en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), es profesor de la maestría en Intervención Psicosocial de la Universidad ICESI, Cali (Colombia), del curso especialización en Salud mental Colectiva de Universitat Rovira i Virgili, y profesor invitado en varias universidades. Dirige la colección Salud mental colectiva. Recientemente, ha colaborado con el equipo psicológico de la Procuradoría General de México, en atención a victimas y desaparecidos; colabora en el proceso de Reforma Psiquiátrica de Perú con la Fundación Manantial y realiza una asesoría sobre la salud mental de los estudiantes en la Universidad Federal de São Carlos (UFSCAR). Fundador y director de las Colecciones Clásicos de la Psiquiatría (Nieva/Dor), y Salud mental Colectiva (Grupo 5). ....

....Mikel Munarriz
Psiquiatre. President de l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria-Professionals de la Salut Mental..Mikel Munarriz Ferrandis
Psiquiatra y presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de la Salud Mental. ....

 
View Event →
JOSÉ RUBIO FRESNEDA - ....Conferència..Conferencia.... "....Alguns llocs de l'amistat. Zambrano-Gaya..Algunos lugares de la amistad. Zambrano-Gaya...."
Jan
28
7:00 PM19:00

JOSÉ RUBIO FRESNEDA - ....Conferència..Conferencia.... "....Alguns llocs de l'amistat. Zambrano-Gaya..Algunos lugares de la amistad. Zambrano-Gaya...."

....A càrrec de José Rubio Fresneda, advocat i amic de Ramón Gaya..A cargo de José Rubio Fresneda, abogado y amigo de Ramón Gaya ....

....Amb motiu de l’edició del llibre Así nos entendimos (Correspondencia 1949-1990), de María Zambrano i Ramón Gaya. (Editorial  Pre-Textos)..Con motivo de la edición del libro Así nos entendimos (Correspondencia 1949-1990), de María Zambrano y Ramón Gaya. (Editorial  Pre-Textos) ....

....Amb la participació de
Isabel Verdejo
Viuda del pintor Ramón Gaya

Pedro Chacón
Catedràtic i professor honorífic de la Universitat Complutense de Madrid ..Con la participación de
Isabel Verdejo
Viuda del pintor Ramón Gaya

Pedro Chacón
Catedrático y Profesor Honorífico de la Universidad Complutense de Madrid ....

....Presentació del documental La Serenissima (2006, 30’), de Gonzalo Ballester, nominat com a millor curt documental en els premis Goya de 2007. ..Presentación del documental La Serenissima (2006, 30’), de Gonzalo Ballester, nominado como mejor corto documental en los premios Goya de 2007....

....Modera
Manuel Ramírez
Editor del llibre ..Modera
Manuel Ramírez
Editor del libro ....

 

....Dilluns, 28 de gener..Lunes, 28 de enero..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

Foto Jose Rubio Fresneda Escola Pensament.jpg
 

José Rubio Fresneda
(Múrcia, 1951)

....Llicenciat en Dret per la Universitat de Múrcia. ..Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia. ....

....Ha exercit d’advocació i ha estat habilitat del Ministeri d’Hisenda i professor associat de Dret Civil adscrit al Departament de Dret Privat de la Universitat de Múrcia. ..Ejerció la abogacía, fue Habilitado del Ministerio de Hacienda, y profesor asociado de Derecho Civil adscrito al Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Murcia. ....

....Va ser amic personal de Ramón Gaya des del 1974 fins a l’any 2005, data de la mort del pintor. Es va ocupar també dels seus assumptes legals. ..Fue amigo personal de Ramón Gaya desde 1974 hasta el año 2005, fecha de la muerte del pintor. Se ocupó también de sus asuntos legales. ....

....Actualment pertany al Patronat del Museu Ramón Gaya, dependent de l’Ajuntament de Múrcia. ..Actualmente pertenece al Patronato del Museo Ramón Gaya, dependiente del Ayuntamiento de Murcia. ....

....Sinopsi..Sinopsis....
....La conferència es limitarà a glossar el llibre Y así nos entendimos, Editorial Pre-Textos, València, 2018, que recull la correspondència entre María Zambrano i Ramón Gaya des del 1949 fins al 1990. Un conjunt de cartes, algunes escrites en circumstàncies personals dificilíssimes, que revelen l’entranyable amistat i la profunda admiració que es professaven, i que configuren un llibre que és un monument a la dignitat de les persones. ..La conferencia se limitará a glosar el libro "Y así nos entendimos", Editorial Pre-Textos, Valencia, 2018, que recoge la correspondencia entre María Zambrano y Ramón Gaya desde 1949 a 1990. Un conjunto de cartas, algunas escritas en circunstancias personales dificilísimas, que revelan la entrañable amistad y la profunda admiración que se profesaban, y que configuran un libro que es un monumento a la dignidad de las personas ....

 
View Event →
GRIETAS ....de Xuban Intxausti. Drets Humans a Espanya avui. Cinema documental ..de Xuban Intxausti. Derechos Humanos en España hoy. Cine documental....
Dec
20
7:00 PM19:00

GRIETAS ....de Xuban Intxausti. Drets Humans a Espanya avui. Cinema documental ..de Xuban Intxausti. Derechos Humanos en España hoy. Cine documental....

Documental Grietas.png

....Cicle: Drets en moviment..Ciclo: Derechos en movimiento....

Presenta: ....Miguel Ángel Calderón,
director de Comunicació en Amnistia Internacional
..Miguel Ángel Calderón,
director de Comunicación en Amnistia Internacional
....

....Dijous, 20 de desembre..Jueves, 20 de diciembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

....Sinopsis..Sinopsis....
....Presentació del llargmetratge Grietas, dirigit per Xuban Intxausti i coproduït per Amnistia Internacional i Mediapro, en el cicle “Drets en Moviment”. ..Presentación del largometraje Grietas dirigido por Xuban Intxausti y coproducido por Amnistía Internacional y Mediapro en el ciclo “Drets en Moviment” ....

....Grietas és un llargmetratge documental que es compon de cinc històries reals de persones com la Ruth i la Isabel, les quals, després de ser maltractades, viuen un procés de transformació personal; com l’Ascensión, qui, després de 42 anys de buscar, troba finalment les restes del seu pare afusellat a trenc d’alba el 1939; com el Francisco i l’Aboubakar, que van abandonar els seus països respectius per buscar refugi i un futur millor, però que malviuen en un campament de xaboles; com l’Axun i la Mari Carmen, les quals, unides pel dolor, busquen juntes la veritat, la justícia i la reparació al País Basc; o com la Luisa, que amb tres filles al seu càrrec i sense ajudes de l’Estado, es veu impel·lida a ocupar un bloc d’habitatges al costat d’unes altres quinze famílies. Grietas, un largometraje documental compuesto por cinco historias reales de personas como Ruth e Isabel, quienes tras ser maltratadas, viven un proceso de transformación personal; como Ascensión, quien tras 42 años de búsqueda consigue encontrar los restos de su padre fusilado un amanecer de 1939; como Francisco y Aboubakar, que abandonaron sus respectivos países buscando refugio y un futuro mejor, pero malviven en un campamento de chabolas; como Axun y Mari Carmen que, unidas por el dolor, juntas buscan verdad, justicia y reparación en el País Vasco; o como Luisa, que con tres hijas a su cargo y sin ayudas del Estado, se ve impelida a ocupar un bloque de viviendas junto a otras quince familias. ....

....Cinc històries unides per un element comú: són esquerdes en els drets humans que persones corrents tracten de reparar amb el seu impuls, determinació i escassos recursos. Esquerdes a les quals l’Estat té la responsabilitat de fer front. ..Cinco historias unidas por un elemento común: son grietas en los derechos humanos que personas corrientes tratan de reparar con su impulso, determinación y escasos recursos. Grietas a las que el Estado tiene la responsabilidad de hacer frente. ....

View Event →
MANUEL JABOIS - ....Conferència..Conferencia.... "....Mentides en l’era de la postveritat..Mentiras en la era de la posverdad...."
Dec
18
7:00 PM19:00

MANUEL JABOIS - ....Conferència..Conferencia.... "....Mentides en l’era de la postveritat..Mentiras en la era de la posverdad...."

Manuel-Jabois-Escola-de-Pensament.jpg

....Cicle: Drets en moviment..Ciclo: Derechos en movimiento..x....

....Dimarts, 18 de desembre..Martes, 18 de diciembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Manuel Jabois
(Sanxenxo, Pontevedra, 1978)
....Periodista. Va desenvolupar tota la seua carrera en el periodisme local, en el Diario de Pontevedra. Posteriorment, va treballar en el diari El Mundo i actualment ho fa en El País.  Ha publicat quatre llibres: Irse a Madrid (2011), Grupo Salvaje (2012), Manu (2013) i Nos vemos en esta vida o en la otra (2016), tots de no ficció. ..Periodista. Desarrolló toda su carrera en el periodismo local de la mano de Diario de Pontevedra. Posteriormente trabajó en el diario El Mundo y en la actualidad lo hace en El País. Ha publicado tres libros: Irse a Madrid (2011), Grupo Salvaje (2012), Manu (2013) y Nos vemos en esta vida o en la otra (2016), todos ellos de no ficción. ....

....Sinopsi..Sinopsis....
....‘Mentides en l’era de la postveritat’ aborda el paper arriscat del periodisme en una època en què la difusió de falsedats a través de noves vies, especialment les xarxes socials, arriben a desnivellar processos electorals mitjançant la construcció d’una realitat falsa. ..‘Mentiras en la era de la posverdad’ aborda el arriesgado papel del periodismo en una época en la que la difusión de falsedades a través de nuevas vías, especialmente las redes sociales, llegan a desnivelar procesos electorales mediante la construcción de una realidad falsa. ....

View Event →
Conferència magistral del cicle “Manuel Marín” - ENRIQUE BARÓN CRESPO. Ex-President del Parlament Europeu - "Manuel Marín, constructor europeu"
Dec
17
7:00 PM19:00

Conferència magistral del cicle “Manuel Marín” - ENRIQUE BARÓN CRESPO. Ex-President del Parlament Europeu - "Manuel Marín, constructor europeu"

Enrique-Baron-Escola-de-Pensament.jpg

....Cicle: Les raons d’Europa..Ciclo: Las razones de Europa..x....

....Col·labora: Europe Direct Comunitat Valenciana..Colabora: Europe Direct Comunitat Valenciana....

....Dilluns, 17 de desembre..Lunes, 17 de diciembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Enrique Barón Crespo
(Madrid, 1944)

 • ....Advocat i economista. ..Abogado y Economista. ....

 • ....Doctor en Dret per la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Llicenciat en Administració d’Empreses per ESSEC (París) i ICADE (Madrid). ..Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Licenciado en Administración de Empresas por  ESSEC (Paris) e ICADE (Madrid). ....

 • ....Advocat de drets humans sota la dictadura franquista. ..Abogado de derechos humanos bajo la Dictadura franquista. ....

 • ....Exprofessor de la UCM i d’ICADE i expresident de l’Instituto Universitario Euroforum. ..Ex Profesor de la UCM,  ICADE y Ex Presidente del Instituto Universitario Euroforum. ....

 • ....Diputat constituent a España (1977-1987). ..Diputado Constituyente en España  (1977-87) ....

 • ....Ministre del Govern d’Espanya que va enllestir les negociacions d’adhesió a la Comunitat Europea (1982-1985). ..Ministro del Gobierno de España que concluyó las negociaciones de adhesión a la Comunidad Europea.(1982-85)....

 • ....Diputat al Parlament Europeu (PE) (1986-2009), president del  PE (1989-1992) i de les comissions d’Afers Exteriors (1992-1994) i de Comerç Internacional (2004-2007); president del Grup Socialista (1999-2004). ..Diputado al Parlamento Europeo (PE) (1986-2009), Presidente del  PE ( 1989-92) y de las Comisiones de Asuntos Exteriores (1992-4)  y Comercio Internacional (2004-7) ; Presidente del Grupo Socialista (1999-2004). ....

 • ....Catedràtic Jean Monnet “ad personam”. ..Catedrático Jean Monnet “ad personam”. ....

 • ....Canceller de la Universidad para la Paz de la ONU (Costa Rica). ..Canciller de la Universidad para la Paz de la ONU (Costa Rica)....

 • ....President de  la Fundación Yehudi Menuhin, membre del consell de Notre Europe;  trustee de Friends of Europe; vicepresident de l’Istituto de l’Opera e la Poesia di Verona (UNESCO): patró de la Fundació Dalí. ..Presidente de  la “Fundación Yehudi Menuhin, miembro del Consejo de “Notre Europe”;  Trustee de Friends of Europe; Vicepresidente del Istituto de l’Opera e la Poesía di Verona (UNESCO): Patrono de la Fundación Dalí ....

 • ....Parla set llengües europees. ..Habla siete lenguas europeas. ....

 • ....Autor d’assajos i articles sobre temes polítics, econòmics i socials. Llibres més recents: Europa, Pasión y Razón, Constitucionalización del Poder Legislativo de la Unión Europea, El error del milenio , Tratado de Lisboa y Carta de Derechos Fundamentales, Las Américas insurgentes,  Memorias europees, Más Europa, ¡Unida! i La Era del federalismo (RBA). ..Autor de ensayos y articulos sobre temas políticos, económicos y sociales.   libros más recientes; " Europa, Pasión y Razón", " Constitucionalización del Poder Legislativo de la Unión Europea" "El error del milenio" ,“Tratado de Lisboa y Carta de Derechos Fundamentales”, “Las Américas insurgentes”,  Memorias europeas “Más Europa, ¡Unida!” y “ La Era del federalismo “(RBA). ....

 • ....Diverses condecoracions. Premi Manuel Marín a la trajectòria parlamentària. ..Diversas condecoraciones. Premio Manuel Marín a la trayectoria parlamentaria. ....

View Event →
CARLOS ALBERTO TORRES - ....Conferència..Conferencia.... "....Educació per la Ciutadania Mundial i els Drets Humans..Educación para la Ciudadanía Mundial y los Derechos Humanos...."
Dec
10
11:30 AM11:30

CARLOS ALBERTO TORRES - ....Conferència..Conferencia.... "....Educació per la Ciutadania Mundial i els Drets Humans..Educación para la Ciudadanía Mundial y los Derechos Humanos...."

1.jpg

....Dilluns, 10 de desembre..Lunes, 10 de diciembre..x.... de 2018
11:30 ....hores..horas..x....
....Saló d’Actes. Facultat de Ciències Socials. Avenida dels Tarongers, 4b, 46022 València..Salón de Actos. Facultad de Ciencias Sociales. Avenida dels Tarongers, 4b, 46022 Valencia....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....Organitza:
Escola Europea de Pensament Lluís Vives. Vicerectorat de Cultura i Esport..Organiza:
Escola Europea de Pensament Lluís Vives. Vicerectorat de Cultura i Esport....

....Col·labora: 
Departament de Sociologia i Antropologia Social, Facultat de Ciències Socials i l’Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives..Colabora: 
Departament de Sociologia i Antropologia Social, la Facultat de Ciències Socials y el Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives....

View Event →
PAULA BONET - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Cos d’embarassada sense embrió. Literatura i maternitats..Cuerpo de embarazada sin embrión. Literatura y maternidades...."
Dec
4
7:00 PM19:00

PAULA BONET - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Cos d’embarassada sense embrió. Literatura i maternitats..Cuerpo de embarazada sin embrión. Literatura y maternidades...."

PAULA-BONET-Escola-de-Pensament.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Dones creadores..Ciclo: Mujeres creadoras....

....Organitza: Escola Europea de Pensament Lluis Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i Unitat d’Igualtat ..Organiza: Escola Europea de Pensament Lluis Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i Unitat d’Igualtat ....
....Col·labora: Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ..Colabora: Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ....

....Dimarts, 4 de desembre..Martes, 4 de diciembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Paranimf. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

PAULA BONET
(Vila-real, 1980)
....Llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València, completa la seua formació a Santiago de Xile, Nova York i Urbino. El seu treball se centra en la pintura a l'oli, el gravat i la il·lustració. Ha realitzat exposicions a Barcelona, Madrid, Porto, París, Londres, Bèlgica, Urbino, Berlín, Santiago de Xile, València, Miami i Mèxic. La seua obra, carregada de poesia i abocada a les arts escèniques, la música i la literatura, culmina en la publicació de diversos llibres de què és autora, tant del text, com de la imatge. Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End (Lunwerg, 2014), 813 (La Galera, 2015) –un homenatge a l'obra i a la figura del director francès François Truffaut- i La sed (Lunwerg, 2017) -un llarg poema en clau feminista- són el seu treballs més coneguts. A l'abril de 2017 publica Quema la memoria (Lunwerg), un cançoner il·lustrat on el seu univers es confon amb el del cantautor The New Raemon en l'aniversari dels seus 10 anys de carrera. Al juny del mateix any apareix Escribe con Rosa Montero, un quadern publicat per Alfaguara on l'escriptora dóna les claus per aprendre a escriure ficció. Al març de 2018 publica Por el olvido (Lunwerg), un cant d'amor a la literatura i a l'amistat, a Roberto Bolaño i la seua novel·la Los detectives salvajes, un treball a quatre mans amb l'artista Aitor Saraiba que no ha d'entendre's com un text de Bolaño il·lustrat: és la cerca de l'autor de 2666 i Putas asesinas, però també la caça de la seua ombra errant. Acaba de publicar Roedores | Cuerpo de embarazada sin embrión (Literatura Random House, 2018), un llibre amb format de diari acompanyat d'un bestiari pintat en el qual s'intenta comprendre la corporeïtat de l'absència per il·luminar una d'aquestes construccions alçades entre tenebres per tantes i tantes dones. ..Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, completa su formación en Santiago de Chile, Nueva York y Urbino. Su trabajo se centra en la pintura al óleo, el grabado y en la ilustración. Ha realizado exposiciones en Barcelona, Madrid, Oporto, París, Londres, Bélgica, Urbino, Berlín, Santiago de Chile, Valencia, Miami y México. Su obra, cargada de poesía y volcada en las artes escénicas, la música y la literatura, culmina en la publicación de varios libros de los que es autora tanto del texto como de la imagen. Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End (Lunwerg, 2014) , 813 (La Galera, 2015) –un homenaje a la obra y a la figura del director francés François Truffaut- y La Sed (Lunwerg, 2017) -un largo poema en clave feminista- son su trabajos más conocidos. En abril de 2017 publica Quema la memoria (Lunwerg), un cancionero ilustrado donde su universo se funde con el del cantautor The New Raemon en el aniversario de sus 10 años de carrera. En junio del mismo año aparece Escribe con Rosa Montero, un cuaderno publicado por Alfaguara donde la escritora da las claves para aprender a escribir ficción. En marzo de 2018 publica Por el olvido (Lunwerg), un canto de amor a la literatura y a la amistad, a Roberto Bolaño y su novela Los detectives salvajes, un trabajo a cuatro manos con el artista Aitor Saraiba que no debe entenderse como un texto de Bolaño ilustrado: es la búsqueda del autor de 2666 y Putas asesinas, pero también la caza de su sombra errante. Acaba de publicar Roedores | Cuerpo de embarazada sin embrión (Literatura Random House, 2018) , un libro con formato de diario acompañado de un animalario pintado en el que se intenta comprender la corporeidad de la ausencia para alumbrar una de esas construcciones levantadas entre tinieblas por tantas y tantas mujeres. ....

....Roedores | Cuerpo de embarazada sin embrión dóna veu al silenci, trenca un tabú i normalitza una realitat tan comuna com la de l'avortament espontani. A l'octubre de 2018 rep l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana i és guardonada amb la Medalla al Mèrit Cultural. Actualment treballa en les pintures per a El año del pensamiento mágico (Literatura Random House, 2019) de Joan Didion. ..Roedores | Cuerpo de embarazada sin embrión da voz al silencio, rompe un tabú y normaliza una realidad tan común como la del aborto espontáneo. En octubre de 2018 recibe la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana siendo galardonada con la Medalla al Mérito Cultural. Actualmente trabaja en las pinturas para El año del pensamiento mágico (Literatura Random House, 2019) de Joan Didion. ....

View Event →
JAVIER PLAZA - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Drets en la societat digital..Derechos en la sociedad digital..x...."
Dec
3
7:00 PM19:00

JAVIER PLAZA - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Drets en la societat digital..Derechos en la sociedad digital..x...."

Javier-Plaza-Escola-de-Pensament.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Drets en moviment..Ciclo: Derechos en movimiento....

....Dilluns, 3 de desembre..Lunes, 3 de diciembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Sala Matilde Salvador. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Javier Plaza Penadés

 • ....Catedràtic de Dret Civil de la Universitat de València

 • Delegat de Protecció de Dades (DPD) de la Universitat de València i les seues fundacions

 • Expert en protecció de dades, intel·ligència artificial, Big Data i transparència

 • DIRECTOR del màster Oficial de Mediació, Arbitratge i Gestió de Conflictes en Dret Privat.

 • Membre del Comitè de Savis del Govern d’Espanya per a la redacció del Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial i Big Data.

 • DIRECTOR de la REVISTA ARANZADI DE DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, editada per Aranzadi Thomson-Reuteres, amb el patrocini de l’Il·lustre Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya.

 • PRESIDENT de la Revista Electrónica de Derecho Civil Valenciano, que figura en RESH (http://epuc.cchs.csic.es/resh). ..Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia.

 • Delegado de Protección de Datos (DPD) de la Universidad de Valencia y sus Fundaciones.

 • Experto en protección de datos, inteligencia artificial, Big Data y transparencia.

 • DIRECTOR del Máster Oficial de Mediación, Arbitraje y Gestión de Conflictos en Derecho Privado.

 • Miembro del Comité de Sabios del Gobierno de España para la redacción del Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Big Data.

 • DIRECTOR de la REVISTA ARANZADI DE DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, editada por Aranzadi Thomson-Reuteres, con el patrocinio del Ilustre Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

....Sinopsi..Sinópsis....

....La conferència aborda els principals drets que han aparegut en la societat digital:

Per al ciutadà

 • Dret a l’oblit

 • Dret a conèixer l’elaboració de perfils propis

 • Carta de drets digitals reconeguts en la LOPD…

Per a la Universitat

 • Dret a usar obres protegides per dret d’autor

 • Dret a la mineria de textos i a la mineria de dades en favor de la Universitat en productes i serveis de big data i intel·ligència artificial…

Així com l’impacte que està tenint en el dret en el desenvolupament de la intel·ligència artificial i els boots.

En definitiva, una exposició original i completa sobre els drets digitals i el desenvolupament del big data i  l’ “A I”. ..La conferencia aborda los principales derechos que han aparecido en la sociedad digital:

Para el ciudadano

 • Derecho al olvido

 • Derecho a conocer la elaboración de perfiles propios

 • Carta de Derechos digitales reconocidos en la LOPD…

Para la Universidad

 • Derecho a usar obras protegidad por derecho de autor

 • Derecho a la minería de textos y a la minería de datos en favor de la Univesidad en productos y sevicios de big data e inteligencia artificial…

Así como el impacto que está teniendo en el Derecho en el desarrollo de la inteligencia artificial y los boots.

En definitiva, una exposición original y completa sobre los derechos digitales y el desarrollo del big data y la “A.I.” ....

View Event →
PILAR PEDRAZA - ....Conferència..Conferencia..x.... ....Dona i Poder: “La trilogia de Les Antigues”..Mujer y Poder: “La trilogía de Las Antiguas”..x....
Nov
29
7:00 PM19:00

PILAR PEDRAZA - ....Conferència..Conferencia..x.... ....Dona i Poder: “La trilogia de Les Antigues”..Mujer y Poder: “La trilogía de Las Antiguas”..x....

Pilar-Pedraza.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Dones creadores..Ciclo: Mujeres creadoras....

....Organitza: 
Escola Europea de Pensament Lluis Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i Unitat d’Igualtat ..Organiza: 
Escola Europea de Pensament Lluis Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i Unitat d’Igualtat....

....Col·labora: 
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació..Colabora: 
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació....

....Dijous, 29 de novembre..Jueves, 29 de noviembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Pilar Pedraza
(Toledo, 1951)

....Escriptora espanyola de reconegut prestigi. Les seues obres, que compaginen la ficció amb l’assaig d’investigació, han guanyat diferents premis. Els seus contes reapareixen amb freqüència en les pàgines de les antologies literàries. És doctora en història. Va ser consellera de cultura entre 1993 i 1995 i vocal del Consell de RTVV. La seua labor professional va ser la de professora de la Universitat de València fins a 2011, moment en el qual va començar a dedicar-se plenament a l’escriptura. ..Escritora española de reconocido prestigio. Su obra, que compagina la ficción con el ensayo de investigación, ha sido merecedora de diversos premios y sus cuentos reaparecen con frecuencia las páginas de las antologías literarias. Es doctora en Historia, fue Consellera de Cultura entre 1993 y 1995 y vocal del Consell de RTVV, pero su labor profesional se centró fundamentalmente como profesora en la Universidad de Valencia hasta 2011, momento en el que comenzó a dedicarse plenamente a la escritura. ....

....La seua carrera literària s’ha mantingut al marge de les modes i manté una coherència creativa que s’estén tant en els assajos com en les obres de ficció. La seua producció s’enquadra sovint en la literatura fantàstica, si bé es tracta d’una fantasia travessada pel realisme. La seua obra explora sovint la frontera entre l’humà i l’animal, el visible i l’invisible, el natural i l’artificial, el present i el passat, la fantasia i el real. Les metamorfosis, així com la fascinació per l’alteritat, el mal, la mort i la ultratomba són constants al llarg de la seua producció. ..Su carrera literaria se ha mantenido al margen de las modas y mantiene una coherencia creativa que se extiende tanto a sus ensayos como a sus obras de ficción. Su producción a menudo se encuadra en la literatura fantástica, si bien se trata de una fantasía atravesada por el realismo. A menudo, su obra explora la frontera entre lo humano y lo animal, lo visible y lo invisible, lo natural y lo artificial, el presente y el pasado, la fantasía y lo real. Las metamorfosis, así como la fascinación por la otredad, el mal, la muerte y la ultratumba son constantes a lo largo de su producción. ....

....El món fantàstic de Pilar Pedraza enfonsa les arrels en la cultura clàssica i mostra una rica erudició que va des de l’antiga Roma fins a l’avantguarda i el cyborg i passa per l’art barroc i els seus símbols. Si bé els seus referents literaris són Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe, E. T. A. Hoffmann, Alfred Kubin o Gustav Meyrink, les seues obres estan tocades també per un humor subtil i sovint macabre que s’expandeix joiós en Mystic topaz (2016). ..El mundo fantástico de Pilar Pedraza hunde sus raíces en la cultura clásica y demuestra una rica erudición, que va desde la Antigua Roma hasta la vanguardia y el cyborg, pasando por el arte barroco y sus símbolos. Si bien sus referentes literarios son Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe, E. T. A. Hoffmann, Alfred Kubin o Gustav Meyrink, sus obras están también tocadas de un humor sutil, y a menudo macabro, que se expande gozoso en Mystic Topaz (2016). ....

....Premis

Las joyas de la serpiente (1984).

 • Premi Ciutat de València

 • Premi de la crítica (1984).

Espectra. Descenso a las criptas de la literatura y el cine (2004).

 • Premi Ignotus (2005).

Lucifer Circus (2012).

 • Premi Nocte (2013).

Premi Sheridan Lle Fanu de la Fira Gòtica de Madrid a la trajectòria gòtica (2016). ..Premios

Las joyas de la serpiente (1984).

 • Premio Ciudad de Valencia

 • Premio de la Crítica 1984.

Espectra. Descenso a las criptas de la literatura y el cine (2004).

 • Premio Ignotus (2005).

Lucifer Circus (2012).

 • Premio Nocte (2013).

Premio Sheridan Le Fanu de la Feria gótica de Madrid a la trayectoria gótica (2016). ....

....Llista de treballs

S’han subratllat les novel·les més representatives de l’univers i l’estil de l’autora. ..Listado de trabajos

Se han subrayado las novelas más representativas del universo y estilo de la autora. ....

....Narrativa

 • Las joyas de la serpiente (1984), Tusquets

 • Necrópolis (cuentos) (1985), Víctor Orenga

 • La fase del rubí (1987), Tusquets, Valdemar

 • Mater Tenebrarum (cuentos) (1987), Valdemar

 • La pequeña pasión (1990), Tusquets, Cátedra.

 • Las novias inmóviles (1994), Esther Tusquets

 • Paisaje con reptiles (1996), Valdemar, Literaturas Comunicación.

 • Piel de sátiro (1997), Valdemar.

 • Arcano 13, cuentos crueles (2000), Valdemar

 • La perra de Alejandría (2003), Valdemar

 • El síndrome de Ambrás (2008), Valdemar

 • Lucifer Circus (2012), Valdemar

 • Lobas de Tesalia (2015), Valdemar

 • Mystic Topaz (2016), Valdemar.

 • El amante germano (2018), Valdemar. ..

Narrativa

 • Las joyas de la serpiente (1984), Tusquets

 • Necrópolis (cuentos) (1985), Víctor Orenga

 • La fase del rubí (1987), Tusquets, Valdemar

 • Mater Tenebrarum (cuentos) (1987), Valdemar

 • La pequeña pasión (1990), Tusquets, Cátedra.

 • Las novias inmóviles (1994), Esther Tusquets

 • Paisaje con reptiles (1996), Valdemar, Literaturas Comunicación.

 • Piel de sátiro (1997), Valdemar,

 • Arcano 13, cuentos crueles (2000), Valdemar

 • La perra de Alejandría (2003), Valdemar

 • El síndrome de Ambrás (2008), Valdemar

 • Lucifer Circus (2012), Valdemar

 • Lobas de Tesalia (2015), Valdemar

 • Mystic Topaz (2016), Valdemar.

 • El amante germano (2018), Valdemar. ....

....Assaig

 • La bella, enigma y pesadilla (1983), Almudín, Tusquets

 • Federico Fellini (1993), Cátedra

 • Máquinas de presa: la cámara vampira de Carl Th. Dreyer (1996), Eutopías

 • Máquinas de amar. Secretos del cuerpo artificial (1998)

 • Metrópolis, Fritz Lang: estudio crítico (2000), Paidós

 • "La mujer pantera": Jacques Tourneur (1942) (2002), Octaedro

 • Espectra. Descenso a las criptas de la literatura y el cine (2004), Valdemar

 • Venus barbuda y el eslabón perdido (2009), Siruela

 • Agustí Villaronga (2007) Akal.

 • Fantástico interior: antología de relatos sobre muebles y aposentos (2001)

 • Brujas, sapos y aquelarres (2014), Valdemar

 • Jean Cocteau. El gran ilusionista, ( 2016) Shangrila. ..

Ensayo

 • La bella, enigma y pesadilla (1983), Almudín, Tusquets

 • Federico Fellini (1993), Cátedra

 • Máquinas de presa: la cámara vampira de Carl Th. Dreyer (1996), Eutopías

 • Máquinas de amar. Secretos del Cuerpo Artificial (1998)

 • Metrópolis, Fritz Lang: estudio crítico (2000), Paidós

 • "La mujer pantera": Jacques Tourneur (1942) (2002), Octaedro

 • Espectra. Descenso a las criptas de la literatura y el cine (2004), Valdemar

 • Venus barbuda y el eslabón perdido (2009), Siruela

 • Agustí Villaronga (2007) Akal.

 • Fantástico interior: antología de relatos sobre muebles y aposentos (2001)

 • Brujas, sapos y aquelarres (2014), Valdemar

 • Jean Cocteau. El gran ilusionista, ( 2016) Shangrila. ....

....Poesia
Versos negros de la mujer quemada (La Torre degli Arabeschi) ..Poesía
Versos negros de la mujer quemada (La Torre degli Arabeschi) ....

View Event →
LUCÍA AVILÉS - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Els Drets Humans i els drets de les dones..Los Derechos Humanos y los derechos de las mujeres..x...."
Nov
28
7:00 PM19:00

LUCÍA AVILÉS - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Els Drets Humans i els drets de les dones..Los Derechos Humanos y los derechos de las mujeres..x...."

0-0.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Drets en moviment..Ciclo: Derechos en movimiento....

....Dimecres, 28 de novembre..Miércoles, 28 de noviembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Lucía Avilés Palacios
....Magistrada jutgessa del Jutjat de Primera Instància i Instrucció Núm. 3 d'Arenys de Mar. Va accedir a la carrera judicial per oposició lliure l'any 2009 i des de llavors ha exercit el seu càrrec a diversos jutjats de Barcelona. És professora col·laboradora de dret penal de la Universitat Oberta de Catalunya i membre honorífic de l'Instituto de Estudios de Género de l'Instituto Argentino de Justicia Constitucional amb seu a Buenos Aires. Cofundadora de la secció espanyola de la International Women Judges, l'Associació de Dones Jutgesses d'Espanya (AMJE) i integrant de la seua junta directiva com a vocal. ..Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Arenys de Mar. Accedió a la Carrera judicial por oposición libre en el año 2009 y desde entonces ha desempeñado su cargo en diversos juzgados de Barcelona. Es profesora colaboradora de derecho penal de la Universitat Oberta de Catalunya y miembro honorífico del Instituto de Estudios de Género del Instituto Argentino de Justicia Constitucional con sede en Buenos Aires. Cofundadora de la Sección española de la International Women Judges, la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) e integrante de su junta directiva como vocal. ....

....Té formació especialitzada en matèria de violència de gènere. Ha sigut ponent en fòrums nacionals i internacionals, comunicadora i divulgadora de temàtiques relacionades amb la igualtat de gènere, perspectiva de gènere, lideratge judicial i violència de gènere, entre altres. ..Tiene formación especializada en materia de violencia de género. Ponente en foros nacionales e internacionales, comunicadora y divulgadora de temáticas relacionadas con la igualdad de género, perspectiva de género, liderazgo judicial y violencia de género, entre otras. ....

....Sinopsi..Sinópsis....
....Segons l'ONU “la justícia és un ideal que ha ressonat al llarg de tota la història de la humanitat, en totes les societats i cultures. Però què és la justícia? A l’hora de definir la justícia, les dones en tenen diferents percepcions que estan estretament vinculades a les injustícies que observen i experimenten diàriament”. El 1995, en la IV Conferència Mundial sobre la Dona es va utilitzar per primera vegada l'expressió “violència de gènere”  per referir-se a aquella que s’exerceix contra les dones pel mer fet de ser-ho. A més, es van reivindicar els drets de les dones com a drets humans i es va afirmar que la violència de gènere és un atemptat contra aquests. Els estats, en compliment d'aquest mandat, han d'actuar amb la “deguda diligència” i estan obligats a adoptar les mesures necessàries per prevenir, investigar, sancionar i reparar els actes de violència sobre les dones, provinguen de les autoritats estatals (violència institucional) o per agents privats. Com a manifestació de l'obligació de diligència deguda, el poder judicial -com a poder de l'Estat- també ha d’incloure la igualtat en la pròpia funció de jutjar que li és pròpia i per la qual s'ha d'assegurar la correcta aplicació del dret, de manera imparcial, justa, equitativa i eficaç. ..Según la ONU “la justicia es un ideal que ha resonado a lo largo de toda la historia de la humanidad, en todas sus sociedades y culturas. Pero ¿qué es la justicia? Al definir la justicia las mujeres tienen distintas percepciones que están estrechamente vinculadas a las injusticias que observan y experimentan a diario”. En 1995, en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer se utilizó por vez primera la expresión “violencia de género” como la ejercida contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Además se reivindicaron los derechos de las mujeres como Derechos Humanos y se afirmó que la violencia de género es un atentado contra ellos. Los estados en cumplimiento de ese mandato, deben actuar con la “debida diligencia” y están obligados a adoptar las medidas necesarias para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia sobre las mujeres ya provengan de las autoridades estatales (violencia institucional) o por agentes privados. Como manifestación de la obligación de diligencia debida, el Poder Judicial -como poder del Estado- también debe incluir la igualdad en la propia función de juzgar que le es propia y por la que se ha de asegurar la correcta aplicación del Derecho, de modo imparcial, justo, equitativo y eficaz. ....

View Event →
ESTEBAN BELTRÁN - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Cap a on van els Drets Humans en el segle XXI?..¿Hacia dónde van los Derechos Humanos en el siglo XXI?..x...."
Nov
27
7:00 PM19:00

ESTEBAN BELTRÁN - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Cap a on van els Drets Humans en el segle XXI?..¿Hacia dónde van los Derechos Humanos en el siglo XXI?..x...."

0-0.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Drets en moviment..Ciclo: Derechos en movimiento....

....Dimarts, 27 de novembre..Martes, 27 de noviembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Esteban Beltrán Verdes
....Director de la Secció Espanyola d’Amnistia Internacional, organització de drets humans que té més de 80.000 membres a Espanya i més de 100 grups de treball. És responsable directe de dirigir la seua Oficina Central, on treballen  més de 60 persones contractades i més de 200 voluntaris. ..Director de la Sección Española de Amnistía Internacional, organización de derechos humanos que cuenta con más de 80.000 miembros en España, más de 100 grupos de trabajo y es su responsabilidad directa dirigir su Oficina Central en la que trabajan  más de 60 personas contratadas y más de 200 voluntarios. ....

....És diplomat en Estudis de Desenvolupament pel Birbeck College de la Universitat de Londres, estudis que va realitzar del 1993 al 1995. ..Es Diplomado en Estudios de Desarrollo por el Birbeck College de la Universidad de Londres, estudios que realizó del año 1993 al 1995. ....

....És professor universitari invitat, a més, a les universitats de Granada i del País Basc, professor d’investigació de violació de drets humans a la Universitat Autònoma de Madrid i professor de l’Institut de Drets Humans en el màster en Drets Humans de la Universitat de La Plata. ..Es profesor universitario invitado, además, en las Universidades de Granada y del País Vasco, profesor de investigación de violación de derechos humanos en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor del Instituto de Derechos Humanos en el Master de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata. ....

....Ha viscut en diversos països d’Amèrica Llatina: Argentina, Equador i Costa Rica, en els qual va treballar com a consultor internacional per al desenvolupament dins d’Amnistia Internacional. Va ser investigador per a violacions de drets humans a Guatemala, Costa Rica i Panamà. ..Ha vivido en varios países de América Latina: Argentina, Ecuador y Costa Rica en los que trabajó como consultor internacional para el desarrollo dentro de Amnistía Internacional.  Fue investigador para violaciones de derechos humanos en Guatemala, Costa Rica y Panamá. ....

....Ha viscut a Londres i ha treballat per al Secretariat Internacional de l’organització en diferents llocs des de l’any 1992 fins a l’any 1996, entre els quals ha sigut responsable per al Desenvolupament d’Amnistia Internacional a Amèrica Llatina i el Carib els anys 1992 i 1993; la seua feina consistia a desenvolupar l’organització a més de 20 països de la regió. Aquests darrers anys ha dut a terme 20 missions d’investigació sobre el terreny i ha arreplegat testimonis i parlat amb els respectius governs. ..Ha vivido en Londres y ha trabajado para el Secretariado Internacional de la organización en varios puestos desde el año 1992 al año 1996. Entre ellos ha sido Responsable para el Desarrollo de Amnistía Internacional en América Latina y el Caribe los años 1992 y 1993. Su trabajo consistía en desarrollar la organización en más de 20 países de la región. En los últimos años, ha llevado a cabo  20 misiones de investigación sobre el terreno recogiendo testimonios y hablando con los respectivos gobiernos. ....

View Event →
INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO - ....Conferència..Conferencia.... "Oposar-se o liderar la globalització: El paper de la política comercial"
Nov
8
7:00 PM19:00

INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO - ....Conferència..Conferencia.... "Oposar-se o liderar la globalització: El paper de la política comercial"

I.-Rodríguez.jpg

....Cicle "Les Raons d'Europa"..Ciclo “Las Razones de Europa..x....

....Dijous, 8 de novembre..Jueves, 8 de noviembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Inmaculada Rodríguez-Piñero
(Madrid, 1958)

....Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid i màster en Teoria Econòmica per la Universitat de Minnesota (EUA). ..Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Teoría Económica por la Universidad de Minnessota (EEUU). ....

....Funcionària del cos superior de l’administració general de la Generalitat Valenciana, ha exercit nombrosos càrrecs en les institucions públiques, on destaca el seu paper com a directora general de Règim Econòmic de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana (1992-1995); secretària general d’Infraestructures del Ministeri de Foment (2009-2011); presidenta de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (2009-2011) o consellera de Renfe en el mateix període. A més ha publicat nombrosos articles econòmics i impartit cursos i conferències en diferents universitats i institucions espanyoles i internacionals. ..Funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración General de la Generalitat Valenciana, ha desempeñado numerosos cargos en las instituciones públicas, destacando su papel como Directora General de Régimen Económico de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana (1992-1995); Secretaria General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento (2009-2011); Presidenta de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (2009-2011) o consejera de RENFE en el mismo periodo. Además, ha publicado numerosos artículos económicos e impartido cursos y conferencias en diferentes universidades e instituciones españolas e internacionales. ....

....També ha ocupat diversos càrrecs polítics com ara la Secretaria Federal de Política Econòmica i Ocupació del PSOE (2004-2008) i (2012-2014) i la Secretaria Federal d’Habitatge (2008-2012). Actualment ocupa la Secretaria d’Impuls Econòmic del PSPV-PSOE. Com a diputada al Congrés dels Diputats, en la IX i X legislatures va ser la portaveu d’Economia del Grup Parlamentari Socialista i vicepresidenta de la Comissió Mixta Congrés-Senat del Tribunal de Comptes. ..También ha ocupado diversos cargos políticos como la Secretaría Federal de Política Económica y Empleo del PSOE (2004-2008) y (2012-2014) y la Secretaria Federal de Vivienda (2008-2012). Actualmente ocupa la Secretaria de Impulso Económico del PSPV-PSOE. Como diputada en el Congreso de los Diputados en la IX y X legislatura fue la portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista y Vicepresidenta de la Comisión Mixta Congreso-Senado del Tribunal de Cuentas. ....

....Des de l’1 de juliol de 2014 és eurodiputada del Grup dels Socialistes i Demòcrates Europeus (S&D). Com a titular de la Comissió de Comerç Internacional, forma part del Comitè Executiu de la Conferència Parlamentària sobre l’OMC; ponent del Parlament per a l’acord comercial de la UE amb Xile i Mèxic; així com portaveu del Grup S&D per als acords comercials amb l’Amèrica Central. A més és membre de les delegacions parlamentàries UE-Amèrica Llatina, UE-Xile i UE- EUA. ..Desde el 1 de Julio de 2014 es eurodiputada del Grupo de los Socialistas y Demócratas Europeos (S&D). Como titular de la Comisión de Comercio Internacional forma parte del Comité Ejecutivo de la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC; ponente del Parlamento para el acuerdo comercial de la UE con Chile y México; así como portavoz del Grupo S&D para los acuerdos comerciales con Centro América. Además es miembro de las delegaciones parlamentarias UE - Latinoamérica, UE-Chile y UE- EEUU. ....

....Sinopsi..Sinopsis....

....La globalització i els seus efectes constitueixen un objecte permanent d’anàlisi i debat que s’ha acrescut per les conseqüències de la crisi financera global i les injustes i inadequades polítiques aplicades; pel temor davant la ràpida tecnificació i robotització de l’economia, i per l’arribada de Trump a la Casa Blanca. N’és el resultat un moviment creixent en contra de la liberalització del comerç internacional, de la immigració i a favor del proteccionisme. ..La globalización y sus efectos constituyen un objeto permanente de análisis y debate que se ha acrecentado por las consecuencias de la crisis financiera global y las injustas e inadecuadas políticas aplicadas; por el temor ante la rápida tecnificación y robotización de la economía, y por la llegada de Trump a la Casa Blanca. El resultado es un movimiento creciente en contra de la liberalización del comercio internacional, de la inmigración y a favor del proteccionismo. ....

....L’ordre internacional requereix una governança econòmica global justa que permeta repartir millor els enormes guanys de l’obertura econòmica, sustentat en un comerç inclusiu basat en les regles de l’Organització Mundial de Comerç. ..El Orden Internacional requiere de una gobernanza económica global justa que permita repartir mejor las enormes ganancias de la apertura económica, sustentado en un comercio inclusivo basado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio. ....

....Afrontar els reptes de la globalització no passa per demonitzar el comerç internacional, ni per mantenir la nostra competitivitat global devaluant les condicions laborals i de protecció social de la població. La política comercial de la UE desplegada per tots els continents té per objecte establir una regulació adequada del comerç, perquè siga just i protegisca els estàndards europeus defensant-los del dúmping de tercers països, promoure els valors de la Unió en defensa de la pau, la democràcia i els drets humans i per estimular el creixement sostenible i la creació llocs de treball de qualitat. ..Hacer frente a los retos de la globalización no pasa por demonizar el comercio internacional, ni por mantener nuestra competitividad global devaluando las condiciones laborales y de protección social de la población. La política comercial de la UE desplegada por todos los continentes, tiene por objeto establecer una adecuada regulación del comercio, para que sea justo y proteja los estándares europeos defendiéndolos del dumping de terceros países, promover los valores de la Unión en defensa de la paz, la democracia y los derechos humanos y para estimular el crecimiento sostenible y la creación de empleos de calidad. ....

View Event →
PILAR AGUILAR - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Feminisme o barbàrie..Feminismo o barbarie..x...."
Oct
29
7:00 PM19:00

PILAR AGUILAR - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Feminisme o barbàrie..Feminismo o barbarie..x...."

Pilar-Aguilar-2.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Dones creadores..Ciclo: Mujeres creadoras....

....Dilluns, 29 d’octubre..Lunes, 29 de octubre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

PILAR AGUILAR CARRASCO
....Llicenciada en Filologia Moderna per la Universitat de Sevilla, llicenciada en Ciències de l’Educació per la Universitat René Descartes de París, màster en Sociologia de l’Educació per la mateixa universitat, llicenciada en Ciències Cinematogràfiques i Audiovisuals per la Universitat Denis Diderot de París, màster en Història i Estètica del Cine per la Universitat Autònoma de Madrid. ..Licenciada en Filología Moderna por la Universidad de Sevilla, Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad René Descartes-Paris, Máster en Sociología de la Educación por la misma universidad; Licenciada en Ciencias Cinematográficas y Audiovisuales por la Universidad Denis Diderot-Paris, Máster en Historia y estética del cine por la Universidad Autónoma de Madrid. ....

....Els tres darrers llibres publicats:
No quise bailar lo que tocaban, Ed. Almud, 2014  
El papel de las mujeres en el cine, Ed. Santillana, 2017
Feminismo o barbarie, Ed. La Moderna, 2018 ..Los tres últimos libros publicados:
No quise bailar lo que tocaban”, Ed. Almud, 2014  
El papel de las mujeres en el cine”, Ed. Santillana, 2017
Feminismo o barbarie”, Ed. La Moderna, 2018 ....

....Articles recents en llibres conjunts:
- 2015: “La ficción audiovisual como instrumento de educación sentimental en la Modernidad”, en A. Hernando (ed.) Mujeres, Hombres, Poder. Subjetividades en conflicto. Madrid, Ed. Traficantes de sueños.
- 2016: “Desmontar relatos patriarcales y crear relatos innovadores: dos tareas imprescindibles”, en Trinidad Núñez Domínguez, Teresa Vera Balanza i Rosa M. Díaz Jiménez (eds.) Transversalidad de género en el audiovisual andaluz. Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, p. 137-153.
- 2017: "La sexualidad en la ficción audiovisual, escenificaciones de la violencia", en Menéndez, M.I i P. Illera Guerras simbólicas. El audiovisual en la lucha contra la violencia de género. Illes Balears, Edicions UIB. ..Artículos recientes en libros conjuntos:
- 2015: “La ficción audiovisual como instrumento de educación sentimental en la Modernidad” en A. Hernando (ed.) Mujeres, Hombres, poder. Subjetividades en conflicto. Madrid, Edi.Traficantes de sueños.
- 2016: “Desmontar relatos patriarcales y crear relatos innovadores: dos tareas imprescindibles” en Trinidad Núñez Domínguez, Teresa Vera Balanza y Rosa M.ª Díaz Jiménez (Eds.) Transversalidad de género en el audiovisual andaluz. Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, pag. 137-153.
- 2017: "La sexualidad en la ficción audiovisual, escenificaciones de la violencia" en Menéndez, M.I, Illera, P, Guerras simbólicas. El audiovisual en la lucha contra la violencia de género. Illes Balears, Edicions UIB. ....

....Premis i distincions
Premi de les Dones Progressistes de València
Premi d’El Club de las 25.
Comadre de Oro de l’Asociación de Las Comadres de Gijón
Premio Meridiana de la Junta de Andalucía ..Premios y distinciones
Premio de las Mujeres Progresistas de Valencia
Premio de El Club de las 25.
Comadre de Oro de la Asociación de Las Comadres de Gijón
Premio Meridiana de la Junta de Andalucía. ....

....SINOPSI..SINOPSIS....
....La reflexió i el debat sempre han estat pilars essencials del moviment feminista. A hores d’ara, encara els hem de potenciar més. D’una banda, perquè hi ha noves generacions de dones que han pres consciència de la desigualtat, de les injustícies, els menysteniments i els abusos que se’ns infringeixen. ..La reflexión y el debate siempre han sido pilares esenciales del movimiento feminista. Hoy hemos de potenciarlos más que nunca. Pues, por una parte, nuevas generaciones de mujeres han tomado conciencia de la desigualdad,  de las injusticias, los ninguneos y los abusos que se nos infringen. ....

....D’altra banda, perquè l’agenda feminista encara té múltiples fronts oberts: el control de la sexualitat de les dones, l’ús i abús dels seus cossos, la manipulació de les seues emocions, l’explotació laboral i domèstica… I, per descomptat, la tremenda violència que agredeix, viola i assassina. ..Por otra parte, la agenda feminista sigue con múltiples frentes abiertos: el control de la sexualidad de las mujeres, el uso y abuso de sus cuerpos, la manipulación de sus emociones, la explotación laboral y doméstica… Y, por supuesto, la tremenda violencia que agrede, viola y asesina. ....

....Per avançar en la nostra lluita, no hi ha res més a fer sinó continuar analitzant, debatent i intercanviant entre nosaltres. ..Para avanzar en nuestra lucha, es absolutamente necesario seguir analizando, debatiendo e intercambiando entre nosotras. ....

View Event →
MIKEL MANCISIDOR - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Evolució del Dret Humà a la Ciència..Evolución del Derecho Humano a la Ciencia..x...."
Oct
23
7:00 PM19:00

MIKEL MANCISIDOR - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Evolució del Dret Humà a la Ciència..Evolución del Derecho Humano a la Ciencia..x...."

Mikel-Mancisidor.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Drets en moviment..Ciclo: Derechos en movimiento....

....Dimarts, 23 d’octubre..Martes, 23 de octubre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

....MIKEL MANCISIDOR  
(Bilbao, 1970)

 • Membre del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals, ONU (2013-2020).

 • Adjunct Professor of International Human Rights Law at the Washington College of Law, American University, Washington, D. C. (des del 2015)

 • Relator per a l’Observació General sobre Ciència i Drets Humans.

 • President de l’Institut Internacional per al Dret Humà a la Ciència.

 • Visiting Professor a la Universitat de Deusto (des del 2017)

 • Professor, Institut Drets Humans René Cassin, Estrasburg (cursos 2016, 2017 i 2018)

 • Formació en Dret Internacional dels Drets Humans per a la Unió Europea, Nacions Unides, Consell General del Poder Judicial, Escola Diplomàtica i diversos governs, sindicatures de greuges i universitats a Espanya, Estats Units, França, Marroc, Dinamarca, Holanda, Xile, Colòmbia i Mèxic.

..MIKEL MANCISIDOR  
(Bilbao, 1970)

 • Miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU (2013-2020)

 • Adjunct Professor of International Human Rights Law at the Washington College of Law, American University, Washington, D. C. (desde 2015)

 • Relator para la Observación General sobre Ciencia y Derechos Humanos.

 • Presidente del Instituto Internacional para el Derecho Humano a la Ciencia.

 • Visiting Professor en la Universidad de Deusto (desde 2017)

 • Profesor, Instituto Derechos Humanos René Cassin, Estrasburgo (cursos 2016, 17 y 18)

 • Formación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos para la Unión Europea, Naciones Unidas, Consejo General del Poder Judicial, Escuela Diplomática y diversos gobiernos, defensorías del pueblo y universidades en España, Estados Unidos, Francia, Marruecos, Dinamarca, Holanda, Chile, Colombia y México. ....

....Reconeixements, premis i honors:
- Medalla dels Drets Humans 2013 concedida per la Liga Española Pro-Derechos Humanos.
- Honorary Research Fellow (2015) to the Globecraft Institute at the Geneva School of Diplomacy. ..Reconocimientos, premios y honores:

Medalla de los Derechos Humanos 2013 concedida por Liga Española Pro-Derechos Humanos.

Honorary Research Fellow (2015) to the Globecraft Institute at the Geneva School of Diplomacy. ....

....Educació:
Doctor in International Relations. Geneva School of Diplomacy and International Relations.
Llicenciat en Dret, Universitat de Deusto.
Diploma en Estudis Europeus (Universitat de Deusto)
Diploma en Ajuda Internacional Humanitària (Université Louvain-la-Neuve, Bèlgica) ..Educación:
Doctor in International Relations. Geneva School of Diplomacy and International Relations.
Licenciado en Derecho, Universidad de Deusto.
Diploma en Estudios Europeos (Universidad de Deusto)
Diploma en Ayuda Internacional Humanitaria (Université Louvain-la-Neuve, Bélgica) ....

....Activitats prèvies:
2004-2014 Director d’UNESCO Etxea – Centre UNESCO al País Basc (entitat amb Estatus Consultiu davant l’ECOSOC i Estatus de Relacions Internacionals amb la UNESCO: 2009-2012 Professor de Dret Internacional Públic a la Universitat de Deusto.

1995-2004  PTM-Mundubat.  2000-2004, Coordinador del Dept. Assumptes Jurídics i Drets Humans;  2002-2004, membre del Comitè Directiu d’OIDHACO, Oficina Europea per als Drets Humans a Colòmbia; 1999, coordinador de projectes a Colòmbia; 1997-1998, coordinador del Dept. de Projectes Europeus; 1995-1996, coordinador de projectes a Mèxic.

1999-2000  Director de Coordinació Fundació d’Estudis per a la Pau i Transformació de Conflictes Gernika Gogoratuz.

1997-1998  Investigador en el Comparative Research Project on Non Profit Sector de la John Hopkins University. ..Actividades previas:
2004-2014 Director de UNESCO Etxea – Centro UNESCO en el País Vasco (entidad con Estatus Consultivo ante el ECOSOC y Estatus de Relaciones Internacionales con la UNESCO: 2009-2012 Profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Deusto

1995-2004  PTM-Mundubat.  2000-2004, Coordinador del Dpto. Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos;  2002-2004, Miembro del Comité Directivo de OIDHACO, Oficina Europea para los Derechos Humanos en Colombia; 1999. Coordinador de Proyectos en Colombia; 1997-1998. Coordinador del Dpto. de Proyectos Europeos; 1995-1996. Coordinador Proyectos en México.

1999-2000  Director de Coordinación Fundación de Estudios para la Paz y Transformación de Conflictos Gernika Gogoratuz.

1997-1998  Investigador en el Comparative Research Project on Non Profit Sector de la John Hopkins University. ....

....PUBLICACIONS (seleccionada i recent):

 • Mancisidor, Mikel: El Derecho a la Educación: actualización de su contenido normativo (Pròxima publicació)

 • Mancisidor, Mikel: “El Derecho Humano a la Ciencia” en Anuario de Derechos Humanos. Universidad de Chile, 2017

 • Mancisidor, Mikel: “Historia del Derecho Humano a la Ciencia” en Niko Huhle /Teresa Huhle (Hrsg.) Die Subversive Kraft der Menchenrechte. Oldenburg, 2015

 • Mancisidor, Mikel: “Is there such a Thing as a Human Right to Science in International Law?”, Reflections, European Association of International Law, 2015

 • Mancisidor, Mikel: “El Derecho a la Ciencia”, Investigación y Ciencia, Nov. 2014

 • Mancisidor, Mikel: “Los ODM y el agua. ¿Una historia de éxito?” en Revista de Estudios Empresariales de la Universidad de Deusto, 2012.

 • Mancisidor, Mikel: “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Convención Iberoamericana”, en OIJ – UNFPA, La Convención Iberoamericana, OIJ – UNFPA, 2012.

 • Mancisidor, Mikel i Maraña, Maider: “Sociedad civil, cultura y derechos humanos”, AECID, La Cooperación Cultural en el ámbito multilateral, MAEEC , 2011, p. 319-339.

..PUBLICACIONES (seleccionada y reciente):

 • Mancisidor, Mikel: “El Derecho a la Educación: actualización de su contenido normativo” (Próxima publicación)

 • Mancisidor, Mikel: “El Derecho Humano a la Ciencia” en Anuario de Derechos Humanos. Universidad de Chile, 2017

 • Mancisidor, Mikel: “Historia del Derecho Humano a la Ciencia” en Niko Huhle /Teresa Huhle (Hrsg.) Die Subversive Kraft der Menchenrechte. Oldenburg, 2015

 • Mancisidor, Mikel: “Is there such a Thing as a Human Right to Science in International Law?”, Reflections, European Association of International Law, 2015

 • Mancisidor, Mikel: “El Derecho a la Ciencia”, Investigación y Ciencia, Nov. 2014

 • Mancisidor, Mikel: “Los ODM y el agua. ¿Una historia de éxito?” en Revista de Estudios Empresariales de la Universidad de Deusto, 2012.

 • Mancisidor, Mikel: “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Convención Iberoamericana”, en OIJ – UNFPA, La Convención Iberoamericana, OIJ – UNFPA, 2012.

 • Mancisidor, Mikel y Maraña, Maider: “Sociedad civil, cultura y derechos humanos”, AECID, La Cooperación Cultural en el ámbito multilateral, MAEEC , 2011, pp. 319-339 ....

View Event →
ISABEL MARTÍNEZ - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Drets de les persones majors en el segle XXI..Derechos de las personas mayores en el siglo XXI..x...."
Oct
16
7:00 PM19:00

ISABEL MARTÍNEZ - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Drets de les persones majors en el segle XXI..Derechos de las personas mayores en el siglo XXI..x...."

isabel Martinez+.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Drets en moviment..Ciclo: Derechos en movimiento....

....Dimarts, 16 d’octubre..Martes, 18 de octubre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

ISABEL MARTÍNEZ LOZANO.  
Vilches (Jaén), 1969.

....És llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid (1992). També té el màster interuniversitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social de les Empreses per l'UJI i el màster en Lideratge Públic per l'Institut d'Empresa. ..Es licenciada en Ciencias de la Información por la  Universidad Complutense de Madrid (1992). También Máster Interuniversitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social de las Empresas por la UJI y Máster en liderazgo público por el Instituto de Empresa. ....

....És experta en polítiques públiques. ..Experta en políticas públicas. ....

....Actualment, des del gener de 2013, és comissionada per a Universitat, Joventut i Planes Especials de la Fundación ONCE. ..Actualmente, desde enero de 2013 es Comisionada para Universidad, Juventud y Planes Especiales de la Fundación ONCE. ....

....I de manera altruista, és presidenta de la Fundación HELPAGE INTERNATIONAL ESPAÑA. …Y de manera altruista, Presidenta de la Fundación HELPAGE INTERNATIONAL ESPAÑA. ....

....Anteriorment havia estat coordinadora de l'Organització d'Estats Iberoamericans per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (OEI). ..Anteriormente fue Coordinadora de la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura (OEI). ....

....Durant anys s’ha dedicat al servei públic i ha exercit, entre altres, la responsabilitat de secretària d'estat de Política Social i Consum del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat. També va ser secretària general d'Igualtat del Ministeri d'Igualtat i anteriorment, assessora executiva de la vicepresidenta primera del Govern, M. Teresa Fernández de la Vega, i de José Luís Rodríguez Zapatero. ..Durante años ha estado dedicada al servicio público, desempeñando entre otras cosas, la responsabilidad de Secretaria de Estado de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. También fue  Secretaria General de Igualdad del Ministerio de Igualdad y anteriormente fue asesora ejecutiva de la Vicepresidenta primera del gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega y de José Luís Rodríguez Zapatero. ....

....Des del 1997 ha participat activament en l'elaboració i el disseny de normes i polítiques públiques lligades a la igualtat de gènere i el benestar social, com la Llei integral contra la violència de gènere, la Llei d'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, la Llei d'igualtat o el Llibre blanc de l'envelliment actiu. ..Desde 1997 ha participado activamente  en la elaboración y diseño de normas y políticas públicas ligadas a la igualdad de género y el bienestar social, como la ley integral contra la violencia de género, la ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia,  la ley de igualdad o el libro blanco del envejecimiento activo. ....

....Ha participat en diferents organismes i institucions del 2004 al 2011 i ha representat Espanya en el Consell EPSSCO de la Unió Europea, la CSW de Nacions Unides, la Comissió de Desenvolupament Social. la taula directiva de la CEPAL. I va ser presidenta de la delegació espanyola i portaveu durant l'examen a Espanya de la Convenció dels Drets Humans de les Persones amb Discapacitat al setembre de 2011. ..Ha participado en diferentes organismos e instituciones desde el 2004 al 2011 y representado a España en el Consejo EPSSCO de la Unión Europea, la CSW de Naciones Unidas, la Comisión de Desarrollo Social, la mesa directiva de la CEPAL y fue la presidenta de la delegación española y portavoz durante el  examen a España de la Convención de los derechos humanos de las Personas con Discapacidad en septiembre 2011. ....

....Ha participat com a docent i ponent en nombrosos cursos i jornades sobre igualtat i estat del benestar. ..Ha participado como docente y ponente en numerosos cursos y jornadas sobre Igualdad y Estado del Bienestar. ....

View Event →
ELVIRA LINDO GARRIDO - ....Conferència..Conferencia..x.... "....A la cerca d'una veu pròpia..En busca de una voz propia..x...."
Sep
25
7:00 PM19:00

ELVIRA LINDO GARRIDO - ....Conferència..Conferencia..x.... "....A la cerca d'una veu pròpia..En busca de una voz propia..x...."

Elvira-Lindo-Escola-de-Pensament.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Dones creadores..Ciclo: Mujeres creadoras....

....Dimarts, 25 de setembre..Martes, 25 de septiembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....Organitza: Escola Europea de Pensament Lluis Vives i Unitat  d’Igualtat..Organiza: Escola Europea de Pensament Lluis Vives y Unitat de’Igualtat....

....Col·labora: Conselleria de Transparència, Responsabilitat  Social, Participació i Cooperació..Colabora: Consejería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación....

 

Elvira Lindo
....Comença la seua activitat professional en la ràdio, en 1981, als 19 anys. En RNE fa durant una dècada tots els treballs possibles: de locutora a reportera, de guionista a actriu. Més tard, treballa de guionista en la televisió. En 1992 decideix abandonar els treballs de ràdio i televisió i escriu el seu primer llibre, Manolito Gafotas, al qual en seguirien sis de la mateixa sèrie. Per un d’ells, Los trapos sucios, rep en 1998 el premi nacional de literatura infantil i juvenil. Els llibres d’aquest personatge es tradueixen regularment a més de trenta llengües. Al mateix temps, escriu diferents guions per al cinema en col·laboració amb el director Miguel Albaladejo, com La primera noche de mi vida o El cielo abierto. La seua segona novel·la, Una palabra tuya, guanya en 2005 el premi Seix Barral Biblioteca Breve. En març de 2010 estrena una versió teatral de la seua novel·la Algo más inesperado que la muerte i en setembre publica Lo que me queda por vivir, que guanya el premi El Público de Canal Sur. En 2012 publica un llibre sobre la ciutat de Nova York, on resideix des de 2004: Lugares que no quiero compartir con nadie, i en 2014, Mejor Manolo, l’últim llibre de la sèrie de Manolito. Aquest mateix any arriba a les pantalles La vida inesperada, una pel·lícula rodada a Nova York amb un guió original seu. En 2015 ix a la llum el seu últim llibre, Noches sin dormir, diari del seu últim hivern a Nova York, ciutat on ha viscut onze anys. ..Comienza su actividad profesional en la radio, en 1981, a los diecinueve años. En RNE ejerció, durante una década, todas las tareas posibles, de locutora a reportera, de guionista a actriz. Más tarde, trabaja como guionista en la televisión. En 1992 decide abandonar sus tareas en radio y televisión y escribe su primer libro, Manolito Gafotas, al que le seguirían seis de la misma serie. Por uno de ellos, “Los trapos sucios”, recibe en 1998 el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Los libros de este personaje se traducen regularmente a más de treinta lenguas. Al mismo tiempo, escribe varios guiones para el cine en colaboración con el director Miguel Albaladejo, como “La primera noche de mi vida” o “El Cielo Abierto”. Su segunda novela, “Una palabra tuya”, es galardonada en 2005 con el premio Seix Barral Biblioteca Breve. En marzo de 2010 estrena una versión teatral de su novela “Algo más inesperado que la muerte”, y en septiembre publica “Lo que me queda por vivir”, que recibe el premio “El Público” de Canal Sur. En 2012 publica un libro sobre la ciudad de Nueva York, en la que reside desde 2004, “Lugares que no quiero compartir con nadie”, y en 2014, “Mejor Manolo”, el último libro de la serie de Manolito. Ese mismo año llega a las pantallas “La vida inesperada”, una película rodada en Nueva York sobre un guión original suyo. En 2015 sale a la luz su último libro, “Noches sin dormir”, un diario del que ha sido su último invierno en Nueva York, ciudad en la que ha vivido once años. ....

....No ha abandonat mai l’activitat periodística, en la qual va començar en 1981. Escriu setmanalment en el diari El País, en el qual ha cultivat diversos gèneres periodístics: l’entrevista, la crònica àcida de l’actualitat, el reportatge i la columna d’opinió. ..Nunca ha abandonado la actividad periodística en la que empezó, aquel 1981, escribe semanalmente en el diario El País en donde ha cultivado diversos géneros del periodismo, la entrevista, la crónica ácida de la actualidad, el reportaje y la columna de opinión. ....

View Event →
....Debat: EUROPA, FITES I PROPOSTES, amb motiu de la presentació del llibre "Europa como tarea"..Debate: EUROPA, HITOS Y PROPUESTAS, con motivo de la presentación del libro "Europa como tarea"....
Sep
24
7:30 PM19:30

....Debat: EUROPA, FITES I PROPOSTES, amb motiu de la presentació del llibre "Europa como tarea"..Debate: EUROPA, HITOS Y PROPUESTAS, con motivo de la presentación del libro "Europa como tarea"....

b5ae9e86899424548b66cf599dd7cbd0.jpg

....Cicle: Les raons d'Europa..Ciclo: Las razones de Europa....

....Dilluns, 24 de setembre..Lunes, 24 de septiembre..x.... de 2018
19:30 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....Hi intervenen:..Intervienen:....

Francisco Aldecoa
….
Autor coordinador del llibre i president del Consell Federal Espanyol del Moviment Europeu..Autor coordinador del libro y Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo….

Mariam Camarero
....Catedràtica d’Economia Aplicada
Universitat Jaume I de Castelló. Càtedra Jean Monnet..Catedrática de Economía Aplicada
Universitat Jaume I de Castelló. Cátedra Jean Monnet....

Eugenio Nasarre
....Autor coordinador del llibre i vicepresident del Consell Federal Espanyol del Moviment Europeu..Autor coordinador del libro y Vicepresidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo....

Rafael Ripoll
....Director de l’Institut d’Estudis Europeus
Universitat Catòlica de València..Director del Instituto de Estudios Europeo
Universidad Católica de Valencia....

Modera:

Antonio Ariño
....Vicerector de Cultura i Esport
Universitat de València..Vicerector de Cultura i Esport
Universitat de València....

 

....EUROPA COM A TASCA..EUROPA COMO TAREA....

....Promogut pel Moviment Europeu, aquest llibre naix a cavall de les commemoracions de dos fets determinants per a la història de la integració europea. D’una banda, el setantè aniversari del Congrés de La Haia (maig de 1948) en què es van posar els fonaments del projecte de l’Europa Unida. D’una altra banda, el seixantè aniversari dels tractats de Roma (març de 1957), quan va nàixer el Mercat Comú i es van posar les bases de la construcció jurídica, econòmica i social de la Unión Europea. ..Promovido por el Movimiento Europeo, este libro nace a caballo de las conmemoraciones de dos hechos determinantes para la historia de la integración europea. Por una parte, el setenta aniversario del Congreso de La Haya (mayo de 1948) en el que se pusieron los cimientos del proyecto de la Europa Unida. Por otra parte, el sesenta aniversario de los Tratados de Roma (marzo de 1957), en los que nació el Mercado Común y se sentaron las bases de la construcción jurídica, económica y social de la Unión Europea. ....

....Durant aquest ja llarg període històric, Europa s’ha transformat com en cap altre moment de la seua història. Però, sobretot, Europa ha esdevingut un espai de llibertat i progrés, de pau i de convivència democràtica, alimentat dels ideals dels «pares fundadors» i dels valors comuns en què es forja la identitat europea. ..Durante este ya largo periodo histórico Europa se ha transformado como en ningún otro momento de su historia. Pero, sobre todo, Europa se ha convertido en un espacio de libertad y progreso, de paz y de convivencia democrática, alimentado de los ideales de los «padres fundadores» y de los valores comunes en los que se fragua la identidad europea. ....

....Europa es troba a hores d’ara en una nova cruïlla. El Brexit, les amenaces externes, la crisi econòmica que ha patit i les seues conseqüències, així com el nou escenari mundial, suposen desafiaments que la Unión Europea ha d’afrontar i que li reclamen exigents canvis i reformes. ..Europa se encuentra ahora en una nueva encrucijada. El Brexit, las amenazas externas, la crisis económica padecida y sus consecuencias, así como el nuevo escenario mundial, suponen desafíos que la Unión Europea debe afrontar y que le reclaman exigentes cambios y reformas. ....

....Més de trenta persones rellevants del món polític, social i acadèmic d’Espanya reflexionen sobre distints aspectes d’aquesta experiència històrica, i plantegen, des de diverses perspectives, com abordar els problemes a què la Unión Europea s’enfronta. El debat sobre l’esdevenidor d’Europa és present a tot el continent. Espanya ha de participar en el disseny del futur amb determinació i visió, amb la consciència que Espanya i Europa tenen un destí comú. Aquest llibre pretén ser una contribució a aquest debat necessari. ..Más de treinta personas relevantes del mundo político, social y académico de España reflexionan sobre distintos aspectos de esta experiencia histórica, así como plantean, con diversas perspectivas, cómo abordar los problemas a los que la Unión Europea se enfrenta. El debate sobre el porvenir de Europa está presente en todo el continente. España debe participar en el diseño del futuro con determinación y visión, con la conciencia de que España y Europa tienen un destino común. Este libro pretende ser una contribución a este necesario debate. ....

....La coordinació del llibre està a càrrec d’Eugenio Nasarre, Francisco Aldecoa i Miguel Ángel Benedicto. ..La coordinación del libro corre a cargo de Eugenio Nasarre, Francisco Aldecoa y Miguel Ángel Benedicto. ....

View Event →
HELENA FLAM - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Sobre l’afecte i les emocions..Sobre el afecto y las emociones..x...."
Jun
27
7:00 PM19:00

HELENA FLAM - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Sobre l’afecte i les emocions..Sobre el afecto y las emociones..x...."

Helena-Flam-Escola-de-Pensament.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dimecres, 27 de juny..Miércoles, 27 de junio..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Auditori Joan Plaça. Jardí Botànic
....Carrer de Quart, 80 - 46008 València..Calle de Quart, 80 - 46008 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

Presenta:
Eduardo Bericat, ....catedràtic de Sociologia,
Universidad de Sevilla. ..catedrático de Sociología.
Universidad de Sevilla....

 

Helena Flam
....Va rebre el Fil.Kand. de la Universitat de Lund, Suècia, i es va doctorar a la Universitat de Colúmbia a la ciutat de Nova York, Estats Units. ..Recibió el Fil.Kand. de la Universidad de Lund, Suecia y se doctoró en la Universidad de Columbia en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos. ....

....És professora de sociologia a la Universitat de Leipzig, Alemanya, des de 1993. Les seues publicacions versen sobre teories de les institucions financeres transnacionals i els moviments socials. Va iniciar la Xarxa de Recerca 11 (RN11) sobre les emocions, vinculada a l’Associació de Sociologia en 2003 i en 2016, el Grup Temàtic de Societat i Emocions (TG08), vinculat a l’Associació Internacional de Sociologia. ..Es profesora de Sociología en la Universidad de Leipzig, Alemania, desde 1993. Sus publicaciones versan sobre teorías de las instituciones financieras transnacionales y los movimientos sociales. Inició la Red de Investigación 11 (RN11) sobre las emociones, vinculada a la Asociación de Sociología en 2003 y en 2016, el Grupo Temático de Sociedad y Emociones (TG08), vinculado a la Asociación Internacional de Sociología. ....

....El seu primer article sobre les emocions, titulat "L’home emocional" i “la teoria de l’acció col·lectiva” va aparèixer en dos números consecutius de Sociologia Internacional en 1990. La seua coedició més recent, "Mètodes d’exploració de les emocions" es va publicar en Routledge en 2015. ..Su primer artículo sobre las emociones, titulado "El hombre emocional" y “la teoría de la acción colectiva” aparecieron en dos números consecutivos de Sociología Internacional en 1990. Su coedición más reciente "Métodos de exploración de las emociones" se publicó en Routledge en 2015. ....

....Sinopsi..Sinopsis....
....La sociologia de les emocions és un camp d’investigació en auge als EUA, on té l’origen en la dècada dels 70 del segle passat. Al voltant de 1990 s’estén a Europa i es consolida en països com Alemanya, Suècia, Suïssa i Regne Unit. A partir de 1990 també parlem de la difusió de la teoria de l’afecte. ..La Sociología de las emociones es un campo de investigación en auge en los EEUU, allí tiene su origen en la década de los 70 del siglo pasado. Alrededor de 1990 se extiende en Europa y se consolida en países como Alemania, Suecia, Suiza y Reino Unido. A partir de 1990 también hablamos de la difusión de la teoría del afecto. ....

....La conferència establirà comparacions entre emocions i teoria de l’afecte, i reflexionarà sobre la seua definició i camp d’aplicació. ..La conferencia establecerá comparaciones entre emociones y teoría del afecto, reflexionando sobre su definición y campo de aplicación. ....

View Event →
ARTURO ÁLVAREZ-BUYLLA - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Cèl·lules nervioses de recanvi: mecanismes i limitacions..Células nerviosas de recambio: mecanismos y limitaciones..x...."
Jun
14
7:30 PM19:30

ARTURO ÁLVAREZ-BUYLLA - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Cèl·lules nervioses de recanvi: mecanismes i limitacions..Células nerviosas de recambio: mecanismos y limitaciones..x...."

arturo-álvarez-ESCOLA-DE-PENSAMENT2.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Els secrets del nostre cervell..Ciclo: Los secretos de nuestro cerebro..x....

....Dijous, 14 de juny..Jueves, 14 de junio..x.... de 2018
19:30 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Arturo Álvarez-Buylla
....Fill d’exiliats espanyols a Mèxic, es va llicenciar en Investigació Biomèdica en la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic en 1983 i es va doctorar en Neurobiologia, en la Rockefeller University, Nova York en 1988,  institució en la qual ha exercit la docència des de 1989 fins a 2000. ..Hijo de exiliados españoles en México, se licenció en Investigación Biomédica en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1983 y se doctoró en Neurobiología, Rockefeller University, New York en 1988, institución en la que ha ejercido la docencia desde 1989 hasta  el 2000. ....

....Actualment és investigador i  professor de Cirurgia Neurològica en la Heather and Melanie Muss Endowed Chair, Universitat de Califòrnia a San Francisco (UCSF). ..Actualmente es investigador y  profesor de Cirugía Neurológica en la Heather and Melanie Muss Endowed Chair, University of California-San Francisco (UCSF)....

....Reconegut internacionalment pel seu treball en neurociència del desenvolupament i la investigació de neurobiologia de cèl·lules mare. Els seus principals camps de recerca són la neurogènesi del cervell dels mamífers adults, la regulació de les cèl·lules mare neurals, l’origen dels tumors cerebrals i la seua curació, i la reparació cerebral. ..Reconocido internacionalmente por su trabajo en neurociencia del desarrollo y la investigación de neurobiología de células madre. Sus principales campos de investigación son la neurogénesis del cerebro de los mamíferos adultos, la regulación de las células madre neurales, el origen de los tumores cerebrales y su curación,  y la reparación cerebral. ....

....El seu treball va contribuir a les principals troballes sobre la identificació i caracterització de les cèl·lules mare neurals al cervell adult. El laboratori d’Álvarez-Buylla  ha continuat estudiant la forma en què les cèl·lules mare neurals adultes es comporten i funcionen: la generació de neurones joves, la migració d’aquestes neurones des del seu lloc de naixement a la seua destinació final i la seua funció en el cervell adult. Comprendre els mecanismes que subjauen en la proliferació neuronal, la diferenciació, la migració i la integració de circuits pot oferir informació sobre noves estratègies per a tractar el dany i les malalties cerebrals. ..Su trabajo contribuyó a los principales hallazgos sobre la identificación y caracterización de las células madre neurales en el cerebro adulto. El laboratorio de Alvarez-Buylla ha seguido estudiando la forma en que las células madre neurales adultas se comportan y funcionan: la generación de neuronas jóvenes, la migración de estas neuronas desde su lugar de nacimiento a su destino final y su función en el cerebro adulto. Comprender los mecanismos que subyacen a la proliferación neuronal, la diferenciación, la migración y la integración de circuitos puede ofrecer información sobre nuevas estrategias para tratar el daño y las enfermedades cerebrales. ....

....Entre la llarga llista de reconeixements a aquest neurocientífic, en destaquen diversos amb el segell made in Spain, com la Càtedra Santiago Grisolía, Fundació Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana (2006); "Académico Correspondiente Extranjero” de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals (2006);  Càtedra Ramón y Cajal, que concedeix la Societat Espanyola de Neurologia (2007); Premi Príncep d’Astúries d’Investigació Científica i Tècnica, Fundació Príncep d’Astúries (2011) i Càtedra d’Excel·lència Banco de Santander, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (2013); a més d’altres premis internacionals de gran rellevància, com la Medalla Gabino Barreda de la UNAM (1983), el Premi Robert L. Sinsheimer (EU, 1992), el Premi Jacob Javits (EUA, 2000), el Premi de la Fundació IPSEN (França, 2002) i el Premi de l’Associació de Ciències Quimioreceptores (EUA, 2004), entre uns altres. ..Entre la larga lista de reconocimientos a este neurocientífico, destacan varios con el sello 'made in Spain', como la Cátedra Santiago Grisolía, Fundación Ciudad de las Artes y las Ciencias, Generalitat Valenciana (2006); "Académico Correspondiente Extranjero” de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (2006);  Cátedra Ramón y Cajal que concede la Sociedad Española de Neurología (2007); Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Fundación Príncipe de Asturias (2011) y Catedra de Excelencia Banco de Santander, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona (2013); además de otros premios internacionales de gran relevancia como la Medalla Gabino Barreda de la UNAM (1983), el Premio Robert L. Sinsheimer (EU, 1992), el Premio Jacob Javits (EU, 2000), el Premio de la Fundación IPSEN (Francia, 2002) y el Premio de la Asociación de Ciencias Qimioreceptoras (EU, 2004), entre otros. ....

View Event →
SACRAMENTO RODRÍGUEZ FERRÓN - ....Seminari..Seminario..x.... “Les empremtes materna i paterna dels gens plasmades en les nostres neurones”
Jun
13
4:00 PM16:00

SACRAMENTO RODRÍGUEZ FERRÓN - ....Seminari..Seminario..x.... “Les empremtes materna i paterna dels gens plasmades en les nostres neurones”

SACARAMENTO-RODRIGUEZ-FERRON-ESCOLA-DE-PENSAMENT.jpg

....Seminari..Seminario..x....
....Cicle: Els secrets del nostre cervell..Ciclo: Los secretos de nuestro cerebro..x....

....Dimecres, 13 de juny..Miércoles, 13 de juny..x.... de 2018
16:00 - 18:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari. ..Aulas Seminario. ..x.... Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Seminari amb matrícula ..Seminario con matrícula....

 

Sacramento Rodríguez
....Llicenciada en Biologia per la Universitat de València, va desenvolupar la seua formació predoctoral al Departament de Biologia Cel·lular d’aquesta Universitat sota la direcció de la Dra. Isabel Fariñas estudiant el paper de la telomerasa i la longitud dels telòmers en la regulació i activació de les cèl·lules mare del cervell adult, en col·laboració amb la Dra. María Blasco. Com a resultat del seu treball predoctoral, ha realitzat diverses publicacions en revistes científiques de gran prestigi com Nature Neuroscience o Cell Stem Cell. Després del doctorat es va incorporar al laboratori de la Dra. Anne Ferguson-Smith a la Universitat de Cambridge (Anglaterra), on va desenvolupar el seu propi projecte en què descrivia el procés d’empremta genòmica com un mecanisme nou de regulació de cèl·lules mare adultes, treball que va derivar en una publicació en la revista Nature, a més d’altres en Cell Metabolism o Genome Research. Aquest nou concepte biològic és, possiblement, l’aportació més rellevant de la seua carrera i té importants implicacions en l’àmbit biomèdic. Per això va ser guardonada amb el VII premi Biogen Idec a Joves Investigadors l’any 2012. ..Licenciada en Biología por la Universidad de Valencia y desarrolló su formación predoctoral en el Departamento de Biología Celular de dicha Universidad bajo la dirección de la Dra. Isabel Fariñas estudiando el papel de la Telomerasa y la longitud de los telómeros en la regulación y activación de las células madre del cerebro adulto y en colaboración con la Dra. María Blasco. Como resultado de su trabajo predoctoral ha realizado varias publicaciones en revistas científicas de gran prestigio como Nature Neuroscience o Cell Stem Cell. Tras su doctorado se incorporó al laboratorio de la Dra. Anne Ferguson-Smith en la Universidad de Cambridge (Inglaterra), donde desarrolló su propio proyecto describiendo el proceso de impronta genómica como un mecanismo nuevo de regulación de células madre adultas, trabajo que resultó en una publicación en la revista Nature junto con otras en Cell Metabolism o Genome Research. Este nuevo concepto biológico es, posiblemente, la aportación más relevante de su carrera y tiene importantes implicaciones en el ámbito biomédico. Por ello fue galardonada con el VII premio Biogen Idec a Jóvenes Investigadores en el año 2012. ....

....L’any 2012 es va reincorporar, amb un contracte Ramón y Cajal, al Departament de Biologia Cel·lular de la Universitat de València, on ha establert el seu propi grup i ha obtingut projectes finançats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (2013 i 2017) com a investigadora principal, així com l’ajuda a Investigadors, Innovadors i Creadors Culturals finançada per la Fundació BBVA (2014). ..En el año 2012 se reincorporó al Departamento de Biología Celular de la Universidad de Valencia con un contrato Ramón y Cajal donde ha establecido su propio grupo obteniendo proyectos financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad (2013 y 2017) como investigadora principal, así como la ayuda a Investigadores, Innovadores y Creadores Culturales financiado por la Fundación BBVA (2014). ....

....La seua investigació actual se centra en l’estudi del paper de l’empremta genòmica i altres processos epigenètics en la regulació, funció i activació de les cèl·lules mare neurals, així com l’alteració d’aquest procés durant la formació de tumors cerebrals. ..Su investigación actual está dirigida al estudio del papel de la impronta genómica y otros procesos epigenéticos en la regulación la función y activación de las células madre neurales, así como la alteración de este proceso durante la formación de tumores cerebrales. ....

....Sinopsi..Sinopsis....

....El descobriment de les cèl·lules mare neurals i de la formació de noves neurones al cervell adult ha implicat l’existència potencial de reparació i ús d’aquestes en teràpies cel·lulars. Tot i que aquestes aplicacions potencials es preveuen com a conseqüències a llarg termini, el fet de determinar els reguladors que treballen coordinadament per proveir d’un nombre adequat de cèl·lules mare al cervell, és crucial per a un ús futur en condicions patològiques. Aquests reguladors podrien ser equivalents en processos tumorals del cervell adult. De fet, s’ha suggerit que els tumors cerebrals contenen una petita població de cèl·lules mare canceroses putatives amb mecanismes compartits amb les cèl·lules mare neurals. En aquesta xarrada parlarem del paper d’un d’aquests reguladors, la  empremta genòmica, i de com l’empremta establerta en el DNA de la mare i del pare es plasma en la formació de noves neurones al nostre cervell adult. A més, l’alteració d’aquestes empremtes origina síndromes humanes com la de Prader-Willi o Angelman, i és un dels processos més freqüents que tenen lloc en diversos tumors humans. ..El descubrimiento de las células madre neurales y de la formación de nuevas neuronas en el cerebro adulto ha implicado la existencia potencial de reparación y el uso de las mismas en terapias celulares. Aunque estas aplicaciones potenciales se prevén como consecuencias a largo plazo, determinar los reguladores que trabajan coordinadamente para proveer de un número adecuado de células madre en el cerebro, es crucial para su futuro uso en condiciones patológicas. Estos reguladores podrían ser equivalentes en procesos tumorales del cerebro adulto. De hecho, se ha sugerido que los tumores cerebrales contienen una pequeña población de células madre cancerosas putativas con mecanismos compartidos con las células madre neurales. En esta charla hablaremos del papel de uno de esos reguladores, la impronta genómica y de cómo la huella establecida en el ADN de la madre y del padre se plasma en la formación de nuevas neuronas en nuestro cerebro adulto. Además, la alteración de estas huellas da lugar a síndromes humanos como el de Prader-Willi o Angelman y es una de los procesos más frecuentes ocurridos en diversos tumores humanos. ....

View Event →
IGNACIO CASTRO REY - ....Seminari..Seminario..x.... “....Ètica del desordre..Ética del desorden..x....”
Jun
6
5:00 PM17:00

IGNACIO CASTRO REY - ....Seminari..Seminario..x.... “....Ètica del desordre..Ética del desorden..x....”

Ignacio-Castro-Rey-Escola-de-Pensament.jpg

....Seminari..Seminario..x....

....Dimecres, 6 de juny..Miércoles, 6 de junio..x.... de 2018
17:00 - 19:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari. ..Aulas Seminario. ..x.... Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Seminari amb matrícula..Seminario con matrícula..x....

 

Ignacio Castro Rey
....És doctor en Filosofia per la Universitat Autònoma de Madrid i professor en aquesta ciutat. Influït per l'heterodòxia del pensament occidental, desplega de fa anys un treball filosòfic en una doble direcció. D'una banda, en la frontera del nostre cànon il·lustrat, l'afirmació d'un immediat absolut sensible, ètic i estètic alhora. De l’altra, una crítica del poder contemporani, de la seua renovada crueltat en la caça de l'home. En ambdues articulacions, de Weil a Lispector, de Heidegger a Agamben, Ignacio Castro Rey rescata la potència conceptual de molt diferents pensadors actuals.

A més de signar nombrosos articles en diferents mitjans i volums col·lectius, Ignacio Castro ha sigut sovint convidat per diverses institucions i universitats, tant nacionals com estrangeres. És autor, a més del recent Ética del desorden (Pre-Textos), dels llibres següents: Roxe de Sebes. Mil dies en la muntanya (Madrid, 2016), Sociedad y barbarie (Barcelona, 2012), Votos de riqueza (Madrid, 2007), La sexualidad y su sombra (Buenos Aires, 2004), Crítica de la razón sexual (Barcelona, 2002) i La explotación de los cuerpos (Madrid, 2002). ..Es doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor en esta ciudad. Influido por la heterodoxia del pensamiento occidental, despliega desde hace años un trabajo filosófico en una doble dirección. Por un lado, en el borde de nuestro canon ilustrado, la afirmación de un inmediato absoluto sensible, ético y estético a la vez. Por otro, una crítica del poder contemporáneo, de su renovada crueldad en la caza del hombre. En ambas articulaciones, de Weil a Lispector, de Heidegger a Agamben, Ignacio Castro Rey rescata la potencia conceptual de muy distintos pensadores actuales.

Además de firmar numerosos artículos en distintos medios y volúmenes colectivos, Ignacio Castro ha sido con frecuencia invitado en diversas instituciones y universidades, tanto nacionales como extranjeras. Es autor, además del reciente Ética del desorden (Pre-Textos), de los siguientes libros: Roxe de sebes. Mil días en la montaña (Madrid, 2016), Sociedad y barbarie (Barcelona, 2012), Votos de riqueza (Madrid, 2007), La sexualidad y su sombra (Buenos Aires, 2004), Crítica de la razón sexual (Barcelona, 2002) y La explotación de los cuerpos (Madrid, 2002). ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....La paraula desordre sol referir-se a la impetuosa riuada amb què tenen lloc els esdeveniments externs. Aquesta paraula sol indicar la força cega d'un corrent, terrenal o humà, del qual ens hem de protegir. Però avui no es tracta, enfront d'aquest suposat perill exterior (fins i tot la informació meteorològica és "apocalíptica"), d'alçar una altra ètica normativa a la mesura d'aquesta cultura tancada al seu interior "global". No hem d'operar amb la fàcil contraposició del Bé al Mal (un mal sempre encarnat en els altres), ni cercar abans de res un conjunt de prescripcions per a una vida millor o més íntegra. Ni tampoc cercar una idea fixa del deure que guie l'acció en aquest món canviant. No es tracta que cada home aprenga a conduir-se en termes suposadament morals, seguint normes que sempre demonitzen l'altre, sinó que cadascun de nosaltres assumisca el seu indesxifrable signe natal i li done una forma de vida. El vincle entre ètica i alegria, entre moral i força, ha sigut perillosament oblidat. Certa disciplina moral no s’ha de fixar en els senyals externs de la conducta, sinó en el desenvolupament interior de la potència de ser. No hem d'oblidar la vella certesa, oriental i occidental, que les contingències externes (amb el seu aire de desgràcia o de fortuna) ocorren en un ordre mental absolut, una existència patològicament singular de la qual no podem separar-nos. "Ser és ser percebut", diu Berkeley. El mateix és ser i pensar, es va afirmar ja abans de Plató. El pensament és en si mateix una praxi que ocupa l'horitzó sencer, i un no pot pensar sense transformar-se alhora en una altra cosa. Així doncs, prop dels estoics, es tracta de posar el pensament a l'altura de l'aparent "desordre" del que ha ocorregut, que en realitat està assenyalant la xifra d'una existència única, que és mancada de cap altra autoritat externa que no siga la mort. ..La palabra desorden suele referirse a la impetuosa riada con la que ocurren los acontecimientos externos. Esa palabra suele indicar la fuerza ciega de una corriente, terrenal o humana, de la que debemos protegernos. Pero hoy no se trata, frente a ese supuesto peligro exterior (hasta el parte meteorológico es "apocalíptico"), de levantar otra ética normativa a la medida de esta cultura encerrada en su interior "global". No debemos operar con la fácil contraposición del Bien al Mal (un mal siempre encarnado en los otros), ni buscar ante todo un conjunto de prescripciones para una vida mejor o más íntegra. Ni tampoco buscar una idea fija del deber que guíe la acción en este mundo cambiante. No se trata de que cada hombre aprenda a conducirse en términos supuestamente morales, siguiendo normas que siempre satanizan al otro, sino de que cada uno de nosotros asuma su indescifrable signo natal y le dé una forma de vida. El vínculo entre ética y alegría, entre moral y fuerza, ha sido peligrosamente olvidado. Cierta disciplina moral no debe fijarse en las señas externas de la conducta, sino en el desarrollo interior de la potencia de ser. No debemos olvidar la vieja certeza, oriental y occidental, de que las contingencias externas (con su aire de desgracia o de fortuna) ocurren en un orden mental absoluto, una existencia patológicamente singular de la que no podemos separarnos. "Ser es ser percibido", dice Berkeley. Lo mismo es ser y pensar, se afirmó ya antes de Platón. El pensamiento es en sí mismo una praxis que ocupa el horizonte entero, y uno no puede pensar sin transformarse al mismo tiempo en otra cosa. Así pues, cerca de los estoicos, se trata de poner el pensamiento a la altura del aparente "desorden" de lo ocurrido, que en realidad está señalando la cifra de una existencia única, que carece de otra autoridad externa que no sea la muerte. ..x....

View Event →
ÁLVARO PASCUAL-LEONE - ....Conferència..Conferencia..x.... “....Promovent salut cerebral..Promoviendo salud cerebral..x....”
Jun
4
7:30 PM19:30

ÁLVARO PASCUAL-LEONE - ....Conferència..Conferencia..x.... “....Promovent salut cerebral..Promoviendo salud cerebral..x....”

Alvaro-Pascual-Leone-Escola-de-Pensament-2.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Els secrets del nostre cervell..Ciclo: Los secretos de nuestro cerebro..x....

....Dilluns, 4 de juny..Lunes, 4 de junio..x.... de 2018
19:30 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Álvaro Pascual-Leone
....Nascut a València, és director del centre Berenson-Allen Center for Noninvasive Brain Stimulation (CNBS) de Boston i cap de la Divisió de Neurologia Cognitiva en Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC). És degà associat de recerca clínica i traslacional i professor de Neurologia a l’Escola de Medicina de Harvard (HMS). 

Pascual-Leone és considerat un líder mundial en el camp de l’estimulació cerebral no invasiva i Thompson Reuters l’ha reconegut com una de les ments més influents del món científic i un dels 15 millors investigadors de neurociències del món. És autor de més de 700 treballs científics (H-index 133; i 10index 482) i diversos llibres, i figura com a inventor llistat en 17 patents.

Membre electe de la Real Academia Nacional de Farmacia a Espanya, i receptor de nombrosos honors i premis internacionals. El seu treball té gran atractiu per al públic general i la difusió i la divulgació de les seues aportacions a través d’articles en premsa, documentals de televisió i ràdio i diversos llibres és extensa. (p. ex. Norman Doidge, The Brain That Changes Itself; John E. Robison, Switched On).

Les seues investigacions tenen com a objectiu la comprensió dels mecanismes que controlen les xarxes cerebrals i la plasticitat cerebral a través de la vida i la capacitat per a ser modificades per al millor resultat conductual d’un individu, prevenció de la discapacitat i restauració de la funció en pacients amb malalties neuropsiquiàtriques.

El seu treball combina tecnologies d’imatge cerebral i metodologies d’estimulació del cervell per establir una relació causal i una cronometría exacta entre l’activació cerebral regional i el comportament, i utilitza tècniques d’estimulació cerebral no invasiva per provar i modular l’activitat cerebral. L’activitat de recerca actual del Dr. Pascual-Leone inclou diversos estudis que tenen el suport de l’NIH i la indústria, incloent un projecte per a prevenir la deterioració cognitiva relacionada amb l’edat; un estudi multicèntric per a la millora cognitiva, de l’estat d’ànim i de la funció motora en l’EP; un estudi multicèntric per a millorar la funció cognitiva en DA lleu; un estudi per a avaluar la plasticitat cortical en ASD; un estudi per avaluar la funció cortical en DM tipus 2 i la seua correlació amb el risc de deterioració cognitiva; un projecte per a millorar el control de la motricitat i la cognició en atàxia espinocerebel·losa; un projecte per a combinar rehabilitació assistida per robot amb estimulació cerebral per a promoure la recuperació de la funció motora després d’accident cerebrovascular, i un per a reduir l’espasticitat en lesions de medul·la espinal; així com diversos estudis explorant la utilitat de l’estimulació cerebral per a avaluar i modular xarxes corticals cerebrals en salut i malaltia.

Les seues activitats educatives inclouen diversos cursos intensius en l’estimulació cerebral no invasiva oferta amb tres edicions en els últims 10 anys que han entrenat prop de 1.000 persones de tot el món, i la beca Sidney-Baer en Neurociències Clíniques que dóna suport a tres becaris postdoctorals anuals per tancar la bretxa entre la psiquiatria i la neurologia. El seu treball clínic inclou els estudis de temps de conducció motora central, reactivitat cortical i plasticitat, equilibri excitació/inhibició cortical, determinació no invasiva de dominància hemisfèrica per al llenguatge i mapatge cortical no invasiu. A més, el programa clínic ofereix l’estimulació cerebral no invasiva per al tractament de pacients amb trastorns neuropsiquiàtrics com ara depressió i esquizofrènia, epilèpsia, distonia, malaltia de Parkinson, dolor crònic i la neurorehabilitació de la funció de la mà i llengua després de l’accident cerebrovascular.

Finalment, com a degà associat per al Programa de Recerca Clínica i Traslacional i director del Programa Catalitzador de Recerca Clínica de Harvard (HC-CRC), el Dr. Pascual-Leone assumeix els objectius programàtics i supervisa el funcionament i el desenvolupament del projecte transversal institucional per a la investigació traslacional i clínica (Harvard Medical School and all its Affiliated Medical Centers, including Beth Israel Deaconess Medical Center; Brigham and Women’s Hospital; Children’s Hospital Boston; Massachusetts General Hospital; and Massachusetts Institute of Technology). El HC-CRC és un dels programes de la Harvard Catalyst – Harvard University Clinical and Translational Science Center. ..Nacido en Valencia, es director del centro Berenson-Allen Center for Noninvasive Brain Stimulation (CNBS) de Boston y jefe de la División de Neurología Cognitiva en Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC). Es decano asociado de investigación clínica y traslacional y profesor de neurología en la Escuela de Medicina de Harvard (HMS).

Pascual-Leone es considerado un líder mundial en el campo de la estimulación cerebral no invasiva y Thompson Reuters le ha reconocido como una de las mentes más influyentes del mundo científico y uno de los 15 mejores investigadores de Neurociencias del mundo. Es autor de más de 700 trabajos científicos (H-index 133; i10index 482) y varios libros, y figura como inventor listado en 17 patentes.

Miembro electo de la Real Academia Nacional de Farmacia en España, y receptor de numerosos honores y premios internacionales. Su trabajo tiene gran atractivo para el público general y la difusión y divulgación de sus aportaciones a través de artículos en prensa, documentales de televisión y radio y varios libros es extensa. (e.g. Norman Doidge, The Brain That Changes Itself ; John E. Robison, Switched On).

Sus investigaciones tienen como objetivo la comprensión de los mecanismos que controlan las redes cerebrales y la plasticidad cerebral a través de la vida y la capacidad para ser modificadas para el mejor resultado conductual de un individuo, prevención de la discapacidad y restaurar la función en pacientes con enfermedades neuropsiquiátricas.

Su trabajo combina tecnologías de imagen cerebral y metodologías de estimulación del cerebro para establecer una relación causal y una cronometría exacta entre la activación cerebral regional y el comportamiento, y utiliza técnicas de estimulación cerebral no invasiva para probar y modular la actividad cerebral. La actividad de investigación actual del Dr. Pascual-Leone incluye varios estudios apoyados por el NIH y la industria, incluyendo un proyecto para prevenir el deterioro cognitivo relacionado con la edad; un estudio multi-céntrico para la mejora cognitiva, del estado de ánimo y de la función motora en la EP; un estudio multicéntrico para mejorar la función cognitiva en DA leve; un estudio para evaluar la plasticidad cortical en ASD; un estudio para evaluar la función cortical en DM tipo 2 y su correlación con el riesgo de deterioro cognitivo; un proyecto para mejorar el control de la motricidad y la cognición en ataxia espinocerebelosa; un proyecto para combinar rehabilitación asistida por robot con estimulación cerebral para promover la recuperación de la función motora después de accidente cerebrovascular, y uno para reducir la espasticidad en lesiones de médula espinal; así como varios estudios explorando la utilidad de la estimulación cerebral para evaluar y modular redes corticales cerebrales en salud y enfermedad. 

Sus actividades educativas incluyen varios cursos intensivos en la estimulación cerebral no invasiva ofrecida con tres ediciones en los últimos 10 años que han entrenado a cerca de 1.000 personas de todo el mundo, y la beca Sidney-Baer en Neurociencias Clínicas que presta apoyo a tres becarios postdoctorales anuales para cerrar la brecha entre la psiquiatría y la neurología. Su trabajo clínico incluye los estudios de tiempo de conducción motora central reactividad cortical y plasticidad, equilibrio excitación/inhibición cortical, determinación no invasiva de dominancia hemisférica para el lenguaje y mapeo cortical no invasiva. Además, el programa clínico ofrece la estimulación cerebral no invasiva para el tratamiento de pacientes con trastornos neuropsiquiátricos como depresión y esquizofrenia, epilepsia, distonía, enfermedad de Parkinson, dolor crónico y la neurorrehabilitación de la función de la mano y lengua después del accidente cerebrovascular.

Finalmente, como Decano Asociado para el Programa de Investigación Clínica y Traslacional y Director del programa Catalizador de Investigación Clínica de Harvard (HC-CRC), el Dr. Pascual-Leone asume los objetivos programáticos y supervisa el funcionamiento y desarrollo del proyecto transversal institucional para la investigación traslacional y clínica (Harvard Medical School and all its Affiliated Medical Centers, including Beth Israel Deaconess Medical Center; Brigham and Women’s Hospital; Children’s Hospital Boston; Massachusetts General Hospital; and Massachusetts Institute of Technology). El HC-CRC es uno de los programas del Harvard Catalyst – Harvard University Clinical and Translational Science Center. ....

View Event →
IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA - ....Conferència..Conferencia..x.... “....La democràcia en crisi..La democracia en crisis..x....”
May
30
7:30 PM19:30

IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA - ....Conferència..Conferencia..x.... “....La democràcia en crisi..La democracia en crisis..x....”

0-0.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dimecres, 30 de maig..Miércoles, 30 de mayo..x.... de 2018
19:30 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Organitza: Escola Europea de Pensament Lluís Vives i l'Associació Amics de la Nau Gran ..Organiza: Escola Europea de Pensament Lluís Vives y la Asociación Amigos de La Nau Gran ..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Ignacio Sánchez-Cuenca
....(València, 1966) És professor titular de Ciència Política a la Universitat Carlos III de Madrid i director de l'Institut Carlos III-Juan March de Ciències Socials d'aquesta Universitat. Anteriorment, havia estat professor a la Universitat Complutense de Madrid, a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i a la Universitat de Salamanca. El 2004 va ser Arrisse Visiting Associate Professor a la Universitat de Yale. És autor de nombrosos llibres, dels quals els més recents són: La confusión nacional. La democracia española ante la crisis catalana (Catarata, 2018), La superioridad moral de la izquierda (Lengua de Trapo, 2018), La desfachatez intelectual. Escritores e intelectuales ante la política (Catarata, 2016), Atado y mal atado. El suicidio institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia (Alianza, 2014) y La impotencia democrática (Cataracta, 2014). Ha publicat articles acadèmics en revistes com Journal of Conflict Resolution, Journal of Peace Research, Politics & Society, Annual Review of Political Science, Party Politics, European Union Politics, Government & Opposition i Terrorism and Political Violence. Intervé freqüentment en mitjans de comunicació: sobre l'actualitat, escriu en InfoLibre i la revista digital CTXT. ..(Valencia, 1966) Ignacio Sánchez-Cuenca (Valencia, 1966) es Profesor Titular de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid y Director del Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales de dicha Universidad. Anteriormente, fue profesor en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universidad de Salamanca. En 2004 fue Rice Visiting Associate Professor en la Universidad de Yale. Es autor de numerosos libros, los más recientes son: La confusión nacional. La democracia española ante la crisis catalana (Catarata, 2018), La superioridad moral de la izquierda (Lengua de Trapo, 2018), La desfachatez intelectual. Escritores e intelectuales ante la política (Catarata, 2016), Atado y mal atado. El suicidio institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia (Alianza, 2014) y La impotencia democrática (Catarata, 2014). Ha publicado artículos académicos en revistas como Journal of Conflict Resolution, Journal of Peace Research, Politics & Society, Annual Review of Political Science, Party Politics, European Union Politics, Government & Opposition y Terrorism and Political Violence. Interviene frecuentemente en medios de comunicación: en la actualidad, escribe en InfoLibre y la revista digital CTXT. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....Cap règim polític dura eternament. La democràcia tampoc. Per entreveure el futur, analitze les mutacions que pateix la forma democràtica de govern en els últims temps. La principal amenaça que s’hi cern és la reducció de la democràcia a l'alternança en el poder, que deixa de costat l'ideal d'autogovern col·lectiu. Aquesta reducció es manifesta en l'expansió d'elements tecnocràtics (i la contrafigura que generen, el populisme), que aixafen la possibilitat de triar entre models de societat alternatius. ..Ningún régimen político dura eternamente. La democracia tampoco. Para atisbar el futuro, analizo las mutaciones que está sufriendo la forma democrática de gobierno en los últimos tiempos. La principal amenaza que se cierne es la reducción de la democracia a la alternancia en el poder, dejando de lado el ideal de auto-gobierno colectivo. Esta reducción se manifiesta en la expansión de elementos tecnocráticos (y la contrafigura que generan, el populismo), que aplastan la posibilidad de elegir entre modelos de sociedad alternativos. ..x....

View Event →