Valencian
Spanish
English

....La Nau.
Lloc obert
a noves reflexions..La Nau.
Lugar abierto a nuevas reflexiones..La Nau.
A place open to new reflections....

 

....L’Escola Europea de Pensament Lluís Vives naix amb la voluntat de convertir-se en un centre per a la reflexió i el debat obert, participatiu i crític sobre els assumptes més candents del món actual i de la societat valenciana.

Amb massa freqüència, en el fragor de la vida quotidiana, els problemes socials de llarg abast ensopeguen amb dificultats per a l’intercanvi d’arguments i el contrast i l’avaluació pública de propostes. Al seu torn, les modes culturals i les agendes polítiques de curt termini oculten els corrents de fons i les aportacions més rellevants.

L’Escola Europea de Pensament Lluís Vives és un projecte de la Universitat de València, del Vicerectorat de Cultura i Igualtat, amb la participació d’altres actors de l’administració pública i de la societat civil que conjuntament formen el patronat d’impuls i orientació estratègica de l’Escola.

La pluralitat de punts de vista, la interdisciplinarietat i la disponibilitat per a abordar tots els àmbits del saber i del coneixement conformen les pautes de selecció de temes i de participants en les activitats que es realitzaran.

El nom amb el qual s’inicien les primeres activitats en el curs 2016-2017 és el de Societats i cultures en la frontera. Hi haurà seminaris i conferències que presentaran investigacions capdavanteres en diferents camps.
..

La Escola Europea de Pensament Lluís Vives nace con la voluntad de convertirse en un espacio para la reflexión y el debate abierto, participativo y crítico sobre los asuntos más candentes del mundo actual y de la sociedad valenciana.

Con demasiada frecuencia, en el furor de la vida cotidiana, los problemas sociales de largo alcance tropiezan con dificultades para el intercambio de argumentos y el contraste y evaluación pública de propuestas; a su vez, las modas culturales y las agendas políticas del corto plazo ocultan las corrientes de fondo y las aportaciones más relevantes.

La Escola Europea de Pensament Lluis Vives es un proyecto de la Universitat de València, desde el Vicerrectorado de Cultura e Igualdad, con la participación de otros actores de la administración pública y de la sociedad civil, que conjuntamente forman el patronato de impulso y orientación estratégica de la Escola.

La pluralidad de puntos de vista, la interdisciplinariedad y la disponibilidad a abordar todos los ámbitos del saber y del conocimiento conforman las pautas de selección de temáticas y de participantes en las actividades a realizar. El itinerario con el que se inician las primeras actividades en el curso 2016-2017 se denomina Societats i cultures en la frontera y bajo este paraguas tendrán cabida seminarios y conferencias que presentarán investigaciones punteras en dicho campo.
.. X....

 
Captura de pantalla 2016-09-14 a las 0.06.35.png

....Organitza: ..Organiza: .. Organizes: ....

 

....Suport..Soporte..Support....

 

....Col·laboradors: ..Colabora: ..Collaborates: ....