Filtering by: Seminario

ESMERALDA BERBEL PERDIGUERO. ....Taller d’escriptura creativa..Taller de escritura creativa....
May
23
11:00 AM11:00

ESMERALDA BERBEL PERDIGUERO. ....Taller d’escriptura creativa..Taller de escritura creativa....

Esmeralda-Berbel-Perdiguero-Escola-de-Pensament.jpg

....Dijous, 23 de maig..Jueves, 23 de mayo..x.... de 2019
11:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari..Aulas Seminario.... . Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Taller amb matrícula..Taller con matrícula..x....


....A càrrec d’Esmeralda Berbel Perdiguero..A cargo de Esmeralda Berbel Perdiguero....

....Cicle Dones Creadores..Ciclo Mujeres Creadoras ....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i Unitat d’Igualtat. ..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat y Unitat d’Igualtat....

 

Esmeralda Berbel Perdiguero

....Va estudiar Filologia Hispànica a la Universitat de Barcelona..Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona....

....Escriu des que era una xiqueta, diaris, relats, novel·la i poesia. Després de la seua primera publicació, el llibre de relats “El hombre que pagaba noches enteras”, van seguir el poemari “Calma corazón, calma”, l’edició epistolar “No se lo cuentes a nadie”, els contes “Alismas”, el poemari “Fumar en la bañera”, la novel·la “Detrás y delante de los puentes” i el diari personal “Irse”. A més, ha publicat diversos llibres d’assaig, de no ficció, d’entrevistes, etc. ..Escribe desde que era una niña, diarios, relatos, novela y poesía. Su primera publicación el libro de relatos “El hombre que pagaba noches enteras”, al que le siguen el poemario “Calma corazón, calma”, la edición epistolar “No se lo cuentes a nadie”, los cuentos “Alismas”, el poemario “Fumar en la bañera” la novela “Detrás y delante de los puentes” y el diario personal “Irse”. Además ha publicado diversos libros de ensayo, de no ficción, de entrevistas etc. ....

....La seua tasca literària ha sigut premiada per diverses associacions, com el premi Ana María Matute, Montserrat Roig, Femenino-Singular, etc. ..Su tarea literaria ha sido premiada por diversas asociaciones, como el premio Ana María Matute, Montserrat Roig, Femenino-Singular, etc. ....

....Actualment combina l’activitat d’escriptora amb la docència. Imparteix cursos d’escriptura creativa i temàtiques, com Escriure en prosa poètica, La construcció del personatge, El doble en la literatura…, a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barceloní, a l’escola de teatre de Laura Jou, Jessica Walker i a l’Escola de Cinema FX Animation, a Barcelona. ..Actualmente combina su actividad de escritora con la docencia. Imparte cursos de Escritura Creativa y temáticas, como Escribir en Prosa Poética, La construcción del personaje, El doble en la literatura… en La Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés, en la escuela de teatro de Laura Jou, Jessica Walker y en la Escuela de cine FX Animatión, en Barcelona. ....

....Sinopsi..Sinopsis....

....Taller pràctic. ..Taller práctico. ....

....A partir de la lectura d’un fragment de novel·la o d’un conte, llançaré una proposta lúdica d’escriure tenint en compte algunes de les tècniques narratives més importants, com els punts de vista, la mirada que mostra, la versemblança, etc. ..A partir de la lectura de un fragmento de novela o de un cuento, lanzaré una propuesta lúdica de escribir teniendo en cuenta algunas de las técnicas narrativas más importantes, como los puntos de vistas, la mirada que muestra, la verosimilitud etc. ....

....Cada una escriu el seu text i el compartim en veu alta per veure, sentir i comprendre quins són els aspectes més interessants de la seua expressió. Contrastarem les diverses formes d’enfocar un mateix tema, les qualitats i l’originalitat personal. Veure el potencial de cada una i en quin lloc –si cal– pot mirar amb més precisió. ..Cada una escribe su texto y lo compartimos en voz alta para ver, sentir y comprender cuáles son los aspectos más interesantes de su expresión. Contrastaremos las diversas formas de enfocar un mismo tema, las cualidades y la originalidad personal. Ver el potencial de cada una y en qué lugar –si es necesario- puede mirar con más precisión. ....

 
View Event →
SACRAMENTO RODRÍGUEZ FERRÓN - ....Seminari..Seminario..x.... “Les empremtes materna i paterna dels gens plasmades en les nostres neurones”
Jun
13
4:00 PM16:00

SACRAMENTO RODRÍGUEZ FERRÓN - ....Seminari..Seminario..x.... “Les empremtes materna i paterna dels gens plasmades en les nostres neurones”

SACARAMENTO-RODRIGUEZ-FERRON-ESCOLA-DE-PENSAMENT.jpg

....Seminari..Seminario..x....
....Cicle: Els secrets del nostre cervell..Ciclo: Los secretos de nuestro cerebro..x....

....Dimecres, 13 de juny..Miércoles, 13 de juny..x.... de 2018
16:00 - 18:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari. ..Aulas Seminario. ..x.... Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Seminari amb matrícula ..Seminario con matrícula....

 

Sacramento Rodríguez
....Llicenciada en Biologia per la Universitat de València, va desenvolupar la seua formació predoctoral al Departament de Biologia Cel·lular d’aquesta Universitat sota la direcció de la Dra. Isabel Fariñas estudiant el paper de la telomerasa i la longitud dels telòmers en la regulació i activació de les cèl·lules mare del cervell adult, en col·laboració amb la Dra. María Blasco. Com a resultat del seu treball predoctoral, ha realitzat diverses publicacions en revistes científiques de gran prestigi com Nature Neuroscience o Cell Stem Cell. Després del doctorat es va incorporar al laboratori de la Dra. Anne Ferguson-Smith a la Universitat de Cambridge (Anglaterra), on va desenvolupar el seu propi projecte en què descrivia el procés d’empremta genòmica com un mecanisme nou de regulació de cèl·lules mare adultes, treball que va derivar en una publicació en la revista Nature, a més d’altres en Cell Metabolism o Genome Research. Aquest nou concepte biològic és, possiblement, l’aportació més rellevant de la seua carrera i té importants implicacions en l’àmbit biomèdic. Per això va ser guardonada amb el VII premi Biogen Idec a Joves Investigadors l’any 2012. ..Licenciada en Biología por la Universidad de Valencia y desarrolló su formación predoctoral en el Departamento de Biología Celular de dicha Universidad bajo la dirección de la Dra. Isabel Fariñas estudiando el papel de la Telomerasa y la longitud de los telómeros en la regulación y activación de las células madre del cerebro adulto y en colaboración con la Dra. María Blasco. Como resultado de su trabajo predoctoral ha realizado varias publicaciones en revistas científicas de gran prestigio como Nature Neuroscience o Cell Stem Cell. Tras su doctorado se incorporó al laboratorio de la Dra. Anne Ferguson-Smith en la Universidad de Cambridge (Inglaterra), donde desarrolló su propio proyecto describiendo el proceso de impronta genómica como un mecanismo nuevo de regulación de células madre adultas, trabajo que resultó en una publicación en la revista Nature junto con otras en Cell Metabolism o Genome Research. Este nuevo concepto biológico es, posiblemente, la aportación más relevante de su carrera y tiene importantes implicaciones en el ámbito biomédico. Por ello fue galardonada con el VII premio Biogen Idec a Jóvenes Investigadores en el año 2012. ....

....L’any 2012 es va reincorporar, amb un contracte Ramón y Cajal, al Departament de Biologia Cel·lular de la Universitat de València, on ha establert el seu propi grup i ha obtingut projectes finançats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (2013 i 2017) com a investigadora principal, així com l’ajuda a Investigadors, Innovadors i Creadors Culturals finançada per la Fundació BBVA (2014). ..En el año 2012 se reincorporó al Departamento de Biología Celular de la Universidad de Valencia con un contrato Ramón y Cajal donde ha establecido su propio grupo obteniendo proyectos financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad (2013 y 2017) como investigadora principal, así como la ayuda a Investigadores, Innovadores y Creadores Culturales financiado por la Fundación BBVA (2014). ....

....La seua investigació actual se centra en l’estudi del paper de l’empremta genòmica i altres processos epigenètics en la regulació, funció i activació de les cèl·lules mare neurals, així com l’alteració d’aquest procés durant la formació de tumors cerebrals. ..Su investigación actual está dirigida al estudio del papel de la impronta genómica y otros procesos epigenéticos en la regulación la función y activación de las células madre neurales, así como la alteración de este proceso durante la formación de tumores cerebrales. ....

....Sinopsi..Sinopsis....

....El descobriment de les cèl·lules mare neurals i de la formació de noves neurones al cervell adult ha implicat l’existència potencial de reparació i ús d’aquestes en teràpies cel·lulars. Tot i que aquestes aplicacions potencials es preveuen com a conseqüències a llarg termini, el fet de determinar els reguladors que treballen coordinadament per proveir d’un nombre adequat de cèl·lules mare al cervell, és crucial per a un ús futur en condicions patològiques. Aquests reguladors podrien ser equivalents en processos tumorals del cervell adult. De fet, s’ha suggerit que els tumors cerebrals contenen una petita població de cèl·lules mare canceroses putatives amb mecanismes compartits amb les cèl·lules mare neurals. En aquesta xarrada parlarem del paper d’un d’aquests reguladors, la  empremta genòmica, i de com l’empremta establerta en el DNA de la mare i del pare es plasma en la formació de noves neurones al nostre cervell adult. A més, l’alteració d’aquestes empremtes origina síndromes humanes com la de Prader-Willi o Angelman, i és un dels processos més freqüents que tenen lloc en diversos tumors humans. ..El descubrimiento de las células madre neurales y de la formación de nuevas neuronas en el cerebro adulto ha implicado la existencia potencial de reparación y el uso de las mismas en terapias celulares. Aunque estas aplicaciones potenciales se prevén como consecuencias a largo plazo, determinar los reguladores que trabajan coordinadamente para proveer de un número adecuado de células madre en el cerebro, es crucial para su futuro uso en condiciones patológicas. Estos reguladores podrían ser equivalentes en procesos tumorales del cerebro adulto. De hecho, se ha sugerido que los tumores cerebrales contienen una pequeña población de células madre cancerosas putativas con mecanismos compartidos con las células madre neurales. En esta charla hablaremos del papel de uno de esos reguladores, la impronta genómica y de cómo la huella establecida en el ADN de la madre y del padre se plasma en la formación de nuevas neuronas en nuestro cerebro adulto. Además, la alteración de estas huellas da lugar a síndromes humanos como el de Prader-Willi o Angelman y es una de los procesos más frecuentes ocurridos en diversos tumores humanos. ....

View Event →
IGNACIO CASTRO REY - ....Seminari..Seminario..x.... “....Ètica del desordre..Ética del desorden..x....”
Jun
6
5:00 PM17:00

IGNACIO CASTRO REY - ....Seminari..Seminario..x.... “....Ètica del desordre..Ética del desorden..x....”

Ignacio-Castro-Rey-Escola-de-Pensament.jpg

....Seminari..Seminario..x....

....Dimecres, 6 de juny..Miércoles, 6 de junio..x.... de 2018
17:00 - 19:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari. ..Aulas Seminario. ..x.... Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Seminari amb matrícula..Seminario con matrícula..x....

 

Ignacio Castro Rey
....És doctor en Filosofia per la Universitat Autònoma de Madrid i professor en aquesta ciutat. Influït per l'heterodòxia del pensament occidental, desplega de fa anys un treball filosòfic en una doble direcció. D'una banda, en la frontera del nostre cànon il·lustrat, l'afirmació d'un immediat absolut sensible, ètic i estètic alhora. De l’altra, una crítica del poder contemporani, de la seua renovada crueltat en la caça de l'home. En ambdues articulacions, de Weil a Lispector, de Heidegger a Agamben, Ignacio Castro Rey rescata la potència conceptual de molt diferents pensadors actuals.

A més de signar nombrosos articles en diferents mitjans i volums col·lectius, Ignacio Castro ha sigut sovint convidat per diverses institucions i universitats, tant nacionals com estrangeres. És autor, a més del recent Ética del desorden (Pre-Textos), dels llibres següents: Roxe de Sebes. Mil dies en la muntanya (Madrid, 2016), Sociedad y barbarie (Barcelona, 2012), Votos de riqueza (Madrid, 2007), La sexualidad y su sombra (Buenos Aires, 2004), Crítica de la razón sexual (Barcelona, 2002) i La explotación de los cuerpos (Madrid, 2002). ..Es doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor en esta ciudad. Influido por la heterodoxia del pensamiento occidental, despliega desde hace años un trabajo filosófico en una doble dirección. Por un lado, en el borde de nuestro canon ilustrado, la afirmación de un inmediato absoluto sensible, ético y estético a la vez. Por otro, una crítica del poder contemporáneo, de su renovada crueldad en la caza del hombre. En ambas articulaciones, de Weil a Lispector, de Heidegger a Agamben, Ignacio Castro Rey rescata la potencia conceptual de muy distintos pensadores actuales.

Además de firmar numerosos artículos en distintos medios y volúmenes colectivos, Ignacio Castro ha sido con frecuencia invitado en diversas instituciones y universidades, tanto nacionales como extranjeras. Es autor, además del reciente Ética del desorden (Pre-Textos), de los siguientes libros: Roxe de sebes. Mil días en la montaña (Madrid, 2016), Sociedad y barbarie (Barcelona, 2012), Votos de riqueza (Madrid, 2007), La sexualidad y su sombra (Buenos Aires, 2004), Crítica de la razón sexual (Barcelona, 2002) y La explotación de los cuerpos (Madrid, 2002). ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....La paraula desordre sol referir-se a la impetuosa riuada amb què tenen lloc els esdeveniments externs. Aquesta paraula sol indicar la força cega d'un corrent, terrenal o humà, del qual ens hem de protegir. Però avui no es tracta, enfront d'aquest suposat perill exterior (fins i tot la informació meteorològica és "apocalíptica"), d'alçar una altra ètica normativa a la mesura d'aquesta cultura tancada al seu interior "global". No hem d'operar amb la fàcil contraposició del Bé al Mal (un mal sempre encarnat en els altres), ni cercar abans de res un conjunt de prescripcions per a una vida millor o més íntegra. Ni tampoc cercar una idea fixa del deure que guie l'acció en aquest món canviant. No es tracta que cada home aprenga a conduir-se en termes suposadament morals, seguint normes que sempre demonitzen l'altre, sinó que cadascun de nosaltres assumisca el seu indesxifrable signe natal i li done una forma de vida. El vincle entre ètica i alegria, entre moral i força, ha sigut perillosament oblidat. Certa disciplina moral no s’ha de fixar en els senyals externs de la conducta, sinó en el desenvolupament interior de la potència de ser. No hem d'oblidar la vella certesa, oriental i occidental, que les contingències externes (amb el seu aire de desgràcia o de fortuna) ocorren en un ordre mental absolut, una existència patològicament singular de la qual no podem separar-nos. "Ser és ser percebut", diu Berkeley. El mateix és ser i pensar, es va afirmar ja abans de Plató. El pensament és en si mateix una praxi que ocupa l'horitzó sencer, i un no pot pensar sense transformar-se alhora en una altra cosa. Així doncs, prop dels estoics, es tracta de posar el pensament a l'altura de l'aparent "desordre" del que ha ocorregut, que en realitat està assenyalant la xifra d'una existència única, que és mancada de cap altra autoritat externa que no siga la mort. ..La palabra desorden suele referirse a la impetuosa riada con la que ocurren los acontecimientos externos. Esa palabra suele indicar la fuerza ciega de una corriente, terrenal o humana, de la que debemos protegernos. Pero hoy no se trata, frente a ese supuesto peligro exterior (hasta el parte meteorológico es "apocalíptico"), de levantar otra ética normativa a la medida de esta cultura encerrada en su interior "global". No debemos operar con la fácil contraposición del Bien al Mal (un mal siempre encarnado en los otros), ni buscar ante todo un conjunto de prescripciones para una vida mejor o más íntegra. Ni tampoco buscar una idea fija del deber que guíe la acción en este mundo cambiante. No se trata de que cada hombre aprenda a conducirse en términos supuestamente morales, siguiendo normas que siempre satanizan al otro, sino de que cada uno de nosotros asuma su indescifrable signo natal y le dé una forma de vida. El vínculo entre ética y alegría, entre moral y fuerza, ha sido peligrosamente olvidado. Cierta disciplina moral no debe fijarse en las señas externas de la conducta, sino en el desarrollo interior de la potencia de ser. No debemos olvidar la vieja certeza, oriental y occidental, de que las contingencias externas (con su aire de desgracia o de fortuna) ocurren en un orden mental absoluto, una existencia patológicamente singular de la que no podemos separarnos. "Ser es ser percibido", dice Berkeley. Lo mismo es ser y pensar, se afirmó ya antes de Platón. El pensamiento es en sí mismo una praxis que ocupa el horizonte entero, y uno no puede pensar sin transformarse al mismo tiempo en otra cosa. Así pues, cerca de los estoicos, se trata de poner el pensamiento a la altura del aparente "desorden" de lo ocurrido, que en realidad está señalando la cifra de una existencia única, que carece de otra autoridad externa que no sea la muerte. ..x....

View Event →
LUCÍA HIPÓLITO - ....Seminari..Seminario..x.... “....Dimensió emocional del dolor: impacte sobre l’addicció a opioides..Dimensión emocional del dolor: impacto sobre la adicción a opioides....”
May
24
4:00 PM16:00

LUCÍA HIPÓLITO - ....Seminari..Seminario..x.... “....Dimensió emocional del dolor: impacte sobre l’addicció a opioides..Dimensión emocional del dolor: impacto sobre la adicción a opioides....”

Lucia-Hipolito-Escola-de-Pensament.jpg

....Seminari..Seminario..x....
....Cicle: Els secrets del nostre cervell..Ciclo: Los secretos de nuestro cerebro..x....

....Dijous, 24 de maig..Dijous, 24 de mayo..x.... de 2018
16:00 - 18:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari. ..Aulas Seminario. ..x.... Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Seminari amb matrícula..Seminario con matrícula..x....

 

Lucía Hipólito
....És professora en el Dept. de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia de la Universitat de València. Des del començament de la seua carrera científica l’any 2005, ha estat treballant en el camp de la neurofarmacologia de l’addicció i, específicament, en l’addicció a l’alcohol, i ha publicat més de 15 articles en revistes de renom en aquest camp. Durant el seu període de doctorat es va unir al laboratori del Dr. JW Dalley i el Dr. TW Robbins a la Universitat de Cambridge. Aquesta recerca realment fructífera es va cristal·litzar en una publicació altament citada i en la col·laboració actual amb el Dr. David Belin (Universitat de Cambridge). Immediatament després d’acabar el doctorat va obtenir un contracte com a investigadora postdoctoral al laboratori del Dr. JA Morón al Dept. d’Anestesiologia de la Universitat de Columbia. Durant aquest temps, la Dra. Hipólito va iniciar un projecte que estudiava el dolor i el seu efecte sobre l’addicció als opiacis. Les dades obtingudes en aquest projecte van mostrar per primera vegada que la presència de dolor inflamatori altera els mecanismes de reforç dels opioides i incrementa el seu consum a dosis molt elevades (Hipólito L 2015). Aquests resultats han contribuït a comprendre els factors que contribueixen a l’epidèmia d’opioides que s’ha declarat en l’última dècada als Estats Units. De fet, la seua recerca va tenir un gran impacte en el camp i la Dra. Hipólito va rebre en 2016 el premi ESBRA d’Investigador Jove, el premi en Recerca en Dolor de la Societat Valenciana d’Estudis i Tractament del Dolor i el premi valencià Talent Jove Investigador. Actualment desenvolupa la seua recerca a la Universitat de València en el camp de l’alcoholisme i el dolor en col·laboració amb el Dr. Morón i el Dr. Bruchas (Universitat de Washington a St. Louis, MO, EUA). També es dedica a la divulgació científica i és part del comitè d’organització de la Setmana del Coneixement del Cervell a València. ..Es profesora en el Dpto. Farmacia y Tecnología Farmacéutica y Parasitología de la Universidad de Valencia. Desde el comienzo de su carrera científica en 2005, ha estado trabajando en el campo de la neurofarmacología de la adicción y, específicamente, en la adicción al alcohol, publicando más de 15 artículos en revistas de renombre en este campo. Durante su período de doctorado se unió al laboratorio del Dr. JW Dalley y el Dr. TW Robbins en la Universidad de Cambridge. Esta investigación realmente fructífera se cristalizó en una publicación altamente citada y en la colaboración actual con el Dr. David Belin (Universidad de Cambridge). Inmediatamente después de terminar el doctorado obtuvo un contrato como investigadora postdoctoral en el laboratorio del Dr.JA Morón en el Dpt. de Anestesiología de la Universidad de Columbia. Durante este tiempo la Dra. Hipólito inició un proyecto que estudiaba el dolor y su efecto sobre la adicción a los opiáceos. Los datos obtenidos en este proyecto mostraron por primera vez que la presencia de dolor inflamatorio altera los mecanismos de refuerzo de los opioides incrementando su consumo a dosis muy elevadas (Hipolito L 2015). Estos resultados han contribuido a para comprender los factores que contribuyen a la epidemia de opioides que se ha declarado en la última década en los Estados Unidos. De hecho, su investigación tuvo un gran impacto en el campo y la Dra. Hipólito recibió en 2016 el Premio ESBRA de Investigador Joven, el Premio en Investigación en Dolor de la Sociedad Valenciana de Estudios y Tratamiento del Dolor y el Premio Valenciano Talento Joven Investigador. Actualmente desarrolla su investigación en la Universidad de Valencia en el campo del alcoholismo y el dolor en colaboración con el Dr. Moron y el Dr. Bruchas (Universidad de Washington en St. Louis, MO, EE. UU.). También se dedica a la divulgación científica y es parte del comité de organización de la Semana del Conocimiento del Cerebro en Valencia. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....El dolor és una experiència emocional i sensorial associada a un dany potencial o real en un òrgan o teixit. Quan aquest dolor persisteix, s’estableix una situació de dolor crònic que impacta negativament en la qualitat de vida dels pacients. De fet, el 50% dels pacients amb dolor crònic pateixen de depressió i/o de trastorns del son. Un dels tractaments més efectius per a pal·liar les situacions doloroses són els fàrmacs opioides. Tanmateix, el seu ús sempre genera debat a causa dels efectes derivats del tractament prolongat amb aquests fàrmacs. Efectes com ara la tolerància, que implica l’augment progressiu de la dosi que necessita el pacient, i el risc de patir addicció. Els Estats Units sofreixen durant les últimes dècades una crisi d’addicció i sobredosi a opiacis. Encara que a Europa no s’ha observat aquesta situació, la societat europea es veu minada pel cost sociosanitari que li generen les addiccions, especialment a l’alcohol. En aquesta xarrada parlarem dels efectes del dolor sobre els estats afectius i de com el dolor pot constituir un factor que incremente la vulnerabilitat a patir un trastorn d’ús de drogues o a recaure en el consum d’aquestes, siguen il·legals o legals com l’alcohol. ..El dolor es una experiencia emocional y sensorial asociada a un daño potencial o real en un órgano o tejido. Cuando este dolor persiste, se establece una situación de dolor crónico que impacta negativamente en la calidad de vida de los pacientes. De hecho, el 50% de los pacientes con dolor crónico sufren de depresión y/o de trastornos del sueño. Uno de los tratamientos más efectivos para paliar las situaciones dolorosas son los fármacos opioides. Sin embargo su uso siempre genera debate debido a los efectos derivados del tratamiento prolongado con estos fármacos. Efectos como son la tolerancia, que implica el aumento progresivo de la dosis que necesita el paciente, y el riesgo de padecer adicción. Estados Unidos sufre durante las últimas décadas una crisis de adicción y sobredosis a opiáceos. Aunque en Europa no se ha observado esta situación, la sociedad europea se ve minada por el coste socio sanitario que le generan las adicciones, especialmente al alcohol. En esta charla hablaremos de los efectos del dolor sobre los estados afectivos y de cómo el dolor puede constituir un factor que incremente la vulnerabilidad a padecer un trastorno de uso de drogas o a recaer en el consumo de estas, ya sean ilegales o legales como el alcohol. ..x....

View Event →
CRISTINA GIL - ....Seminari..Seminario..x.... “....Històries de cèl·lules mares i filles i com organitzar el nostre cervell..Historias de células madres e hijas y como organizar nuestro cerebro....”
May
21
4:00 PM16:00

CRISTINA GIL - ....Seminari..Seminario..x.... “....Històries de cèl·lules mares i filles i com organitzar el nostre cervell..Historias de células madres e hijas y como organizar nuestro cerebro....”

Cristina-Gil-Escola-de-Pensament.jpg

....Seminari..Seminario..x....
....Cicle: Els secrets del nostre cervell..Ciclo: Los secretos de nuestro cerebro..x....

....Dilluns, 21 de maig..Lunes, 21 de mayo..x.... de 2018
16:00 - 18:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari. ..Aulas Seminario. ..x.... Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Seminari amb matrícula. ..Seminario con matrícula. ....

 

Cristina Gil Sanz
....És llicenciada en Biologia per la Universitat de València el 2001. Va començar la seua formació predoctoral en l'Institut de Neurociències d'Alacant sota la direcció del Dr. Alfonso Fairén estudiant el paper d'un receptor metabotròpic de glutamat que regula l'aprenentatge associatiu i la plasticitat sinàptica a l’hipocamp, en col·laboració amb el grup de José María Delgado i Agnès Gruart. Després de la seua graduació, es va incorporar al laboratori del Dr. Ulrich Mueller en La Jolla (Califòrnia, EUA), on va treballar en l’estudi dels mecanismes que regulen la diferenciació de les cèl·lules mare neurals durant el desenvolupament de l'escorça i com les neurones produïdes per aquests s'integren en els circuits neocorticals. Després d'un curt període a la Universitat Johns Hopkins a Baltimore (Maryland, EUA), reclutada com a Research Assistant Professor, es va incorporar l'any passat com a investigadora Ramón y Cajal al Departament de Biologia Cel·lular de la Universitat de València. ..Es licenciada en Biología por la Universidad de Valencia en el 2001. Comenzó su formación predoctoral en el Instituto de Neurociencias de Alicante bajo la dirección del Doctor Alfonso Fairén estudiando el papel de un receptor metabotrópico de glutamato regulando el aprendizaje asociativo y la plasticidad sináptica en hipocampo en colaboración con el grupo de José María Delgado y Agnès Gruart. Tras su graduación, se incorporó al laboratorio del Doctor Ulrich Mueller en La Jolla (California, USA) donde trabajó estudiando los mecanismos que regulan la diferenciación de las células madre neurales durante el desarrollo de la corteza y como las neuronas producidas por ellos se integran en los circuitos neocorticales. Tras un corto periodo en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore (Maryland, USA) reclutada como Research Assistant Professor se incorporó el pasado año como Investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Biología Celular de la Universidad de Valencia. ....

....Com a resultat d'aquestes experiències investigadores ha realitzat múltiples publicacions en prestigioses revistes internacionals com Science o Neuron, ha participat en nombrosos congressos i obtingut finançament d'agències nacionals i internacionals. ..Como resultado de estas experiencias investigadoras ha obtenido múltiples  publicaciones en prestigiosas revistas internacionales como Science o Neuron,  ha participado en numerosos congresos y obtenido financiación de agencias nacionales e internacionales. ....

....Els seus interessos presents i futurs se centren en l'estudi dels mecanismes que regulen l'establiment de la diversitat cel·lular en la neocòrtex i com les alteracions en la generació de determinats tipus cel·lulars es relacionen amb desordres neurològics. ..Sus intereses presentes y futuros se centran en el estudio de los mecanismos que regulan el establecimiento de diversidad celular en la neocorteza y como alteraciones en la generación de determinados tipos celulares se relaciona con desórdenes neurológicos. ....

....Sinopsi..Sinopsis....
....El cervell és un òrgan fascinant d'increïble complexitat i amb una organització cel·lular exquisida. Al llarg de l'evolució, el cervell ha anat canviant amb l'emergència d'una nova regió als mamífers que es coneix com el neocòrtex. Aquesta regió presenta un gran desenvolupament en els primats i és la responsable de la tasques cognitives superiors, que inclou el pensament i el llenguatge. En l'ésser humà representa un elevat percentatge del volum total del cervell i està formada per milers de milions de neurones que estableixen una complexa xarxa de connexions sinàptiques. Malgrat els recents avanços en el coneixement d’aquesta regió cerebral, encara hi ha moltes qüestions que són un misteri. Aquestes qüestions inclouen com s'aconsegueix generar la gran diversitat cel·lular que la forma a partir d'una població de cèl·lules mare neurals que aparentment tenen característiques semblants. Aquesta qüestió és d'extraordinària importància perquè per a un correcte funcionament de l'escorça cerebral cal la generació de proporcions adequades dels diferents tipus neurals i del seu correcte posicionament per aconseguir establir les connexions apropiades. En aquesta xarrada parlarem de les relacions entre les cèl·lules mare neurals i les seues “filles” (neurones i cèl·lules glials), i també dels mecanismes que aquestes cèl·lules mare utilitzen per diversificar la seua progènie i com a les alteracions en aquests processos es relacionen amb desordres neurològics. ..El cerebro es un organo fascinatante de increible complejidad y con una organización celular exquisita. A lo largo de la evolución el cerebro ha ido cambiando con la emergencia de una nueva región en los mamíferos que se conoce como la neocorteza. Dicha región presenta un gran desarrollo en primates, siendo la responsable de la tareas cognitivas superiones incluyendo el pensamiento y el lenguaje. En el humano representa un elevado porcentaje del volumen total del cerebro y está formada por miles de millones de neuronas que establecen una compleja red de conexiones sinapticas. A pesar de los recientes avances en el conocimiento sobre esta región cerebral muchas cuestiones sobre ella son todavía un misterio. Dichas cuestiones incluyen como se consigue generar la gran diversidad celular que la forma a partir de una población de células madre neurales que aparentemente tienen similares características. Dicha cuestión es de extraordinaria importancia porque para un correcto funcionamiento de la corteza cerebral se precisa de la generación de proporciones adecuadas de los diferentes tipos neurales y de su correcto posicionamiento para conseguir establecer las conexiones apropiadas. En esta charla vamos a hablar de las relaciones entre las células madre neurales y “sus hijas” (neuronas y células gliales) incluyendo los mecanismos que dichas células madre utilizan para diversificar su progenie y como alteraciones en estos procesos se relacionan con desordenes neurológicos. ....

View Event →
Mª ÁNGELES DURÁN HERAS - ....Seminari..Seminario..x.... “....La riquesa invisible de l’atenció..La riqueza invisible del cuidado..x....”
May
7
5:00 PM17:00

Mª ÁNGELES DURÁN HERAS - ....Seminari..Seminario..x.... “....La riquesa invisible de l’atenció..La riqueza invisible del cuidado..x....”

MAngeles-Duran-Escola-de-Pensament-2.jpg

....Seminari..Seminario..x....

....Dilluns, 7 de maig..Lunes, 7 de mayo..x.... de 2018
17:00 - 19:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari. ..Aulas Seminario. ..x.... Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Seminari amb matrícula..Seminario con matrícula..x....

 

María Ángeles Durán
....És catedràtica de sociologia i professora d’investigació en el Consell Superior d’Investigacions Científiques. Els seus temes principals d’investigació, en els quals ha sigut pionera, són el treball no remunerat, la situació social de les dones, l'ús del temps i la sociologia de la salut. ..Es catedrática de sociología y profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus temas principales de investigación, en los que ha sido pionera, son  el trabajo no remunerado, la situación social de las mujeres, el uso del tiempo, y la sociología de la salud. ....

....Fundadora i primera directora de l'Instituto de Estudios de la Mujer de la Universitat Autònoma de Madrid, va impulsar després la creació de la càtedra UNESCO de polítiques d'igualtat, de la qual és presidenta honorífica. ..Fundadora y primera directora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid, impulsó   después la creación de la cátedra UNESCO de políticas de igualdad, de la que es presidenta honorífica. ....

....Col·labora de manera habitual amb entitats acadèmiques i d’investigació, i també amb organismes internacionals (Organització Mundial de la Salut, ONU Dones, Comissió Econòmica per a l’Amèrica Llatina, etc.). ..Colabora de modo habitual con entidades académicas y de investigación, así como con organismos internacionales (Organización Mundial de la Salud, ONU Mujeres, Comisión Económica para América Latina, etc.) ....

....Ha rebut el Premi Nacional d’Investigació en Ciències Socials, Jurídiques i Econòmiques, Pascual Madoz i és doctora honoris causa per les universitats de València, Autònoma de Madrid i Granada. ..Ha recibido el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales, Jurídicas y económicas, Pascual Madoz y es doctora  Honoris causa por la universidad de Valencia, Autónoma de Madrid y Granada. ....

Sinopsi
....Pobresa i riquesa són termes relatius. No tots els béns es transformen en diners ni totes les necessitats socials es cobreixen a través de serveis monitorats. La cura és una formidable font de recursos invisibles no incorporats a l'anàlisi econòmica micro ni macro, que també s’ha de veure com un cost per a les llars i per a les persones sobre les quals recau, majoritàriament dones. ..Pobreza y riqueza son términos relativos. No todos los bienes se transforman en dinero ni todas las necesidades sociales  se cubren a través de servicios monotorizados. El cuidado es una formidable fuente de recursos invisibles no incorporados al análisis económico micro ni macro, que también debe verse como un coste para los hogares y para las personas sobre quienes recae, mayoritariamente mujeres. ....

....Si es prenen les dades de l'Enquesta d'Ús del Temps realitzada per l'INE en 2010-2011, el temps dedicat a la llar i la família equival a 28 milions d'ocupacions a temps complet. En una societat que envelleix, en què abunden els malalts crònics, la demanda de cura serà cada vegada més gran i cal preveure com s'atendrà els qui necessiten cures i no puguen pagar-les a preus de mercat. ..Si se toman los datos de la Encuesta de Empleo del Tiempo realizada por el INE en 2010-2011, el tiempo dedicado al hogar y la familia equivale a 28 millones de empleos a tiempo completo. En una sociedad que envejece, en la que abundan los enfermos crónicos, la demanda de cuidado será cada vez mayor y hay que prever cómo se atenderá a quienes necesitan cuidados y  no puedan pagarlo a precios de mercado. ....

....El treball no remunerat que no es distribueix per lliure acord és resultat de forces coercitives històriques que l’han assignat a les dones. Cal donar-li un nou reconeixement social i aconseguir que s'integre en un nou pacte social explícit. ..El trabajo no remunerado que no se distribuye por libre acuerdo es resultado de fuerzas coercitivas históricas que lo han asignado a las mujeres. Hay que darle un nuevo reconocimiento social y lograr que se integre en un nuevo pacto  social explícito. ....

View Event →
DANIEL INNERARITY - ....Seminari..Seminario..x.... “....La política en els temps d’incertesa..La política en tiempos de incertidumbre..x....”
Feb
28
11:00 AM11:00

DANIEL INNERARITY - ....Seminari..Seminario..x.... “....La política en els temps d’incertesa..La política en tiempos de incertidumbre..x....”

Daniel-Innerarity-Escola-de-Pensament-Lluis-Vives-2.jpg

....Seminari..Seminario..x....

....Dimecres, 28 de febrer..Miércoles, 28 de febrero..x.... de 2018
11:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari. ..Aulas Seminario. ..x.... Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

.... Matrícula online (click ací).. Matrícula online (click aquí).. x ....

 

 

Daniel Innerarity
.... És catedràtic de filosofia política, investigador Ikerbasque a la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea i director de l’Instituto de Gobernanza Democrática. Ha estat professor convidat en diverses universitats europees i americanes,  com la Universitat de la Sorbona (París I), l’Institut Europeu de Florència, la London School of Economics i la Universitat de Georgetown. Els seus últims llibres són  La política en tiempos de indignación, La democracia en Europa i Política per a perplejos. ..Es catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas,  como la Universidad de la Sorbona (Paris I), el Instituto Europeo de Florencia, la London School of Economics y la Universidad de Georgetown. Sus últimos libros son La política en tiempos de indignación, La democracia en Europa y Política para perplejos. ..x....

....És col·laborador habitual d’opinió en El Correo / Diario Vasco i  El País. Ha rebut el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Miguel de Unamuno de Ensayo, el Premio Euskadi de Ensayo, el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral i el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. ..Es colaborador habitual de opinión en El Correo / Diario Vasco y  El País. Ha recibido el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Miguel de Unamuno de Ensayo, el Premio Euskadi de Ensayo, el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral y el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. ..x....

....Sinopsi..Sinópsis..x....
....Vivim en una època de incertesa. Els éssers humans en societats anteriors a la nostra han viscut amb un futur tal vegada més ombrívol, però l’estabilitat de les seues condicions vitals —per molt negatives que foren— els permetia pensar que l’avenir no els oferiria massa sorpreses. Podien passar fam i sofrir l’opressió, però no estaven perplexos. La perplexitat és una situació pròpia de societats en les quals l’horitzó del possible s’ha obert tant que els nostres càlculs sobre el futur són especialment incerts. ..Vivimos en una época de incertidumbre. Los seres humanos en sociedades anteriores a la nuestra han vivido con un futuro tal vez más sombrío, pero la estabilidad de sus condiciones vitales —por muy negativas que fueran— les permitía pensar que el porvenir no les iba a deparar demasiadas sorpresas. Podían pasar hambre y sufrir la opresión, pero no estaban perplejos. La perplejidad es una situación propia de sociedades en las que el horizonte de lo posible se ha abierto tanto que nuestros cálculos acerca del futuro son especialmente inciertos. ..x....

....El segle XXI es va estrenar amb la convulsió de la crisi econòmica, que va produir onades d’indignació però no va ocasionar una especial perplexitat; va contribuir fins i tot a reafirmar les nostres principals orientacions: qui eren els malvats i qui érem els bons, per exemple. El món es va tornar a categoritzar amb nitidesa entre perdedors i guanyadors, entre la gent i la casta, entre qui mana i qui pateix els que manen, al mateix temps que les responsabilitats eren assignades amb relativa seguretat. Però l’actual paisatge polític s’ha omplert d’una decepció generalitzada que ja no es refereix a alguna cosa concreta sinó a una situació en general. I ja sabem que quan el malestar es torna difús provoca perplexitat. Ens irrita un estat de coses que no pot tenir la nostra aprovació, però encara més no saber com identificar aquest malestar, a qui fer culpable d’això i a qui confiar el canvi d’aquesta situació. ..El siglo XXI se estrenó con la convulsión de la crisis económica, que produjo oleadas de indignación pero no ocasionó una especial perplejidad; contribuyó incluso a reafirmar nuestras principales orientaciones: quiénes eran los malvados y quiénes éramos los buenos, por ejemplo. El mundo se volvió a categorizar con nitidez entre perdedores y ganadores, entre la gente y la casta, entre quién manda y quién padece a los que mandan, al tiempo que las responsabilidades eran asignadas con relativa seguridad. Pero el actual paisaje político se ha llenado de una decepción generalizada que ya no se refiere a algo concreto sino a una situación en general. Y ya sabemos que cuando el malestar se vuelve difuso provoca perplejidad. Nos irrita un estado de cosas que no puede contar con nuestra aprobación, pero todavía más no saber cómo identificar ese malestar, a quién hacerle culpable de ello y a quién confiar el cambio de dicha situación. ..x....

....Daniel Innerarity presentarà els continguts fonamentals del seu nou llibre Política para perplejos (Galaxia Gutenberg, 2018), que continua d’alguna manera les reflexions que va fer en La política en tiempo de indignación (Galaxia Gutenberg, 2015). Són reflexions al fil dels esdeveniments que vivim i que ens han portat de la indignació a la perplexitat, sense que per cert deixe d’haver-hi motius per a abandonar aquella. ..Daniel Innerarity presentará los contenidos fundamentales de su nuevo libro Política para perplejos (  (Galaxia Gutenberg, 2018), que continúa de alguna manera las reflexiones que hizo en La política en tiempos de indignación (Galaxia Gutenberg, 2015). Son reflexiones al hilo de los acontecimientos que vivimos y que nos han llevado de la indignación a la perplejidad, sin que por cierto deje de haber motivos para abandonar aquella. ..x....

View Event →
ANA RUBIO - ....Seminari “El valor de la utopia per al canvi social”..Seminario “El valor de la utopía para el cambio social”..x....
May
26
11:00 AM11:00

ANA RUBIO - ....Seminari “El valor de la utopia per al canvi social”..Seminario “El valor de la utopía para el cambio social”..x....

....Seminari..Seminario..x....

....Divendres, 26 de maig..Viernes, 26 de mayo..x.... de 2017
11:00-13:00 ....hores..horas..x....
Aules Seminari. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Matrícula gratuïta. Aforament limitat..Matrícula gratuita. Aforo limitado..x....

....Organitza: Escola Europea de Pensament Lluís Vives i Unitat d’Igualtat, amb la col·laboració del Centre d’Estudis Multidisciplinaris en Violència de Gènere i l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona..Organiza: Escuela Europea de Pensamiento Luis Vives y Unidad de Igualdad, con la colaboración del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Violencia de Género y el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. ..x....

 

Ana Rubio Castro
....Catedràtica de Filosofia del Dret de la Universitat de Granada. Exconsellera del Consell Escolar de l'Estat, col·laboradora de la Comissió d'Igualtat del Consell General del Poder judicial, presidenta de la Societat Espanyola de Filosofia Jurídica i Política i directora de la Càtedra Francisco Suárez de la Universitat de Granada. Investigadora principal del grup de recerca SEJ 135. Forma part del consell de redacció de diferents revistes nacionals i estrangeres. ..Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada. Ex-consejera del Consejo Escolar del Estado, colaboradora de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder judicial, Presidenta de la Sociedad española de Filosofía jurídica y política y Directora de la Cátedra Francisco Suarez de la Universidad de Granada. Investigadora principal del grupo de investigación SEJ 135. Forma parte del consejo de redacción de diferentes revistas nacionales y extranjeras. ..x....

....És autora d'un centenar de publicacions, entre les quals cal destacar en els últims anys: Los costes sociales de la desigualdad y el proceso de individuación en la familia (2008), Ciudadanía y participación política de las mujeres en España (2010), La dignidad y la igualdad en el trabajo: acoso sexual y acoso por razón de sexo (2012), Los efectos jurídicos del soft law en materia de igualdad efectiva. La experiencia española (2014 i 2015), La justicia restaurativa. El protagonismo de las víctimas de violencia de género (2014), Sobre las dificultades de definición y conceptualización del acoso sexual y por razón de sexo (2015), El sujeto cuerpo y mercado, una relación compleja (2016). ..Autora de un centenar de publicaciones, entre las que cabe destacar en los últimos años: Los costes sociales de la desigualdad y el proceso de individuación en la familia (2008). Ciudadanía y participación política de las mujeres en España (2010). La dignidad y la igualdad en el trabajo: acoso sexual y acoso por razón de sexo (2012), Los efectos jurídicos del soft law en materia de igualdad efectiva. La experiencia española, (2014 y 2015), La justicia restaurativa. El protagonismo de las víctimas de violencia de género, (2014), Sobre las dificultades de definición y conceptualización del acoso sexual y por razón de sexo, (2015), El sujeto cuerpo y mercado, una relación compleja, (2016). ..x....

....Per la riquesa i l’actualitat dels seus debats mereix un esment especial el llibre Las innovaciones en la medición de la desigualdad (2013), on analitza el passat i el present dels drets humans de les dones, la democràcia paritària i els desafiaments a què ens enfronta el constitucionalisme actual. En aquest moment participa en un projecte de recerca R+D multidisciplinari i interuniversitari, en el qual s'analitzen les bases constituents de la cultura jurídica espanyola, del segle XVIII al XX. ..Por la riqueza y actualidad de sus debates merece una mención especial, el libro: Las innovaciones en la medición de la desigualdad, 2013. En él se analiza el pasado y el presente de los derechos humanos de las mujeres, la democracia paritaria y los desafíos a los que nos enfrenta el constitucionalismo actual. Participa en este momento en un proyecto de investigación I+D multidisciplinar e interuniversitario, en el que se analizan las bases constituyentes de la cultura jurídica española, desde el siglo XVIII al XX. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....Els reptes a què s'enfronta avui la teoria crítica són deguts a la falta de realitat o de legitimitat dels principis que van sustentar i van desenvolupar el constitucionalisme modern i l'estat-nació, així com a l'abandó per part del capital dels compromisos contrets amb les classes treballadores per garantir unes condicions materials mínimes de vida. ..Los retos a los que se enfrenta hoy la teoría crítica son debidos a la falta de realidad o de legitimidad de los principios que sustentaron y desarrollaron al constitucionalismo moderno y el estado- nación, así como al abandono por parte del capital de los compromisos contraídos con las clases trabajadoras para garantizar unas condiciones materiales mínimas de vida. ..x....

....Així, debats que es consideraven superats a nivell teòric tornen a presentar-se com a desafiaments per a la ciència jurídica i política. Ens referim a: quin model de representació i de participació política exigeix la democràcia paritària, quins canvis en les categories personals bàsiques a nivell jurídic (individu-subjecte de dret, ciutadà/ciutadana) cal realitzar per integrar la igualtat efectiva de dones i homes, com eradicar la violència de gènere, quines polítiques públiques cal desenvolupar per convertir els drets econòmics i socials en aliats de la igualtat i la dignitat de les persones, quin model productiu i financer garanteix la subsistència i el desenvolupament de les poblacions enfront del neoliberalisme globalitzat i, finalment, quin model d'estat (estat fort) i de constitucionalisme ofereix una resposta més adequada a tots aquests problemes. ..Así, debates que se consideraban superados a nivel teórico vuelven a presentarse como desafíos para la ciencia jurídica y política, nos referimos a: qué modelo de representación y de participación política exige la democracia paritaria, qué cambios en las categorías personales básicas a nivel jurídico (individuo-sujeto de derecho, ciudadan@) es preciso realizar para integrar la igualdad efectiva de mujeres y hombres), cómo erradicar la violencia de género, qué políticas públicas hay que desarrollar para convertir a los derechos económicos y sociales en aliados de la igualdad y la dignidad de las personas, qué modelo productivo y financiero garantizaría la subsistencia y desarrollo de las poblaciones frente al neoliberalismo globalizado y, por último, qué modelo de Estado (estado fuerte) y de constitucionalismo ofrecerían una respuesta más adecuada a todos esos problemas. ..x....

 
View Event →
JAVIER TOLENTINO  - Seminari "Disculpen que els parle de la ràdio. Cap a un llenguatge periodístic de  la nova ràdio"
Apr
28
12:00 PM12:00

JAVIER TOLENTINO - Seminari "Disculpen que els parle de la ràdio. Cap a un llenguatge periodístic de la nova ràdio"

....Seminari..Seminario..x....

....Divendres, 28 de abril..Viernes, 28 de abril..x.... de 2017
12:00 - 14:00 ....hores..horas..x....
Aules Seminari. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Univesidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Matrícula gratuïta. Aforament limitat..Matrícula gratuita. Aforo limitado..x....

Javier Tolentino
....Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid, Javier Tolentino és crític de cinema i responsable del programa de Radio 3 de RNE, ‘El séptimo vicio’. És un dels crítics de cinema més famosos d'Espanya i el seu programa ha rebut múltiples premis des de la seua creació el 1999 (guardonat amb el Premi de la Crítica l'any 2000, premiat pel Festival de Cinema de Sant Sebastià i durant aquests primers mesos de 2017 acaba de guanyar el Premi Puente de Toledo que concedeix l'Ajuntament de Madrid a la millor tasca periodística cinematogràfica i el 30 de març li serà lliurat el Premi Ángel Fernández Santos, que concedeix anualment la Mostra de Cinema d'Amèrica Llatina de Catalunya). Al llarg de la seua carrera ha creat altres programes especialitzats en informació cinematogràfica com ‘De cine’ en Radio 1, ‘El otro cine es posible’ en Radio 5 i i ‘El árbol de las palabras’ en Radio Exterior de España. Membre durant molts anys de l'equip cultural ‘El ojo crítico’ de Radio 1, és també col·laborador de nombroses publicacions especialitzades. Té diversos llibres publicats, l’últim dels quals és El cine que me importa, publicat per Editorial Larousse, i al mes d'abril eixirà al carrer el treball Disculpen que les hable de la radio, coeditat per Canibaal (València) i Ediciones Ocho y Medio (Madrid). És professor del màster de RNE des de la seua creació i imparteix tallers i seminaris a les universitats de Xile, de Guanajuato a Mèxic i de Valladolid al campus María Zambrano. ..Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Javier Tolentino es crítico de cine y responsable del programa de Radio 3, RNE, ‘El séptimo vicio’. Es uno de los críticos de cine más afamados de España y su programa ha recibido múltiples premios desde su creación en 1999 (galardonado con el Premio de la Crítica en el año 2000, premiado por el Festival de Cine de San Sebastián y durante estos primeros meses de 2017 acaba de ganar el Premio Puente de Toledo que concede el Ayuntamiento de Madrid a la mejor labor periodística cinematográfica y el 30 de marzo le será entregado el Premio Ángel Fernández Santos, que concede anualmente la Muestra de Cine de América Latina de Catalunya. A lo largo de su carrera, ha creado otros programas especializados en información cinematográfica como De Cine en Radio 1, El otro cine es posible en Radio 5 y El árbol de las palabras en Radio Exterior de España. Miembro durante muchos años del equipo cultural ‘El ojo crítico’ de Radio 1 y colaborador de numerosas publicaciones especializadas. Tiene varios libros publicados, siendo los últimos ‘El cine que me importa’, publicado por Editorial Larousse y en el próximo mes de abril saldrá a la calle su último trabajo titulado ‘Disculpen que les hable de la radio’, co-editado por Canibaal (Valencia) y Ediciones Ocho y Medio (Madrid). Es profesor del Master de RNE desde su creación e imparte talleres y seminarios en la Universidad de Chile, Universidad de Guanajuato en México, Universidad de Valladolid en el Campus María Zambrano. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....És un seminari està pensat per treballar un llenguatge diferent d'una ràdio que ja no és exclusiva de l'ona mitjana ni tampoc de la freqüència modulada. ..Es un seminario planteado para trabajar sobre un lenguaje diferente de una radio que ya no es exclusiva de la Onda Media ni tampoco de la Frecuencia Modulada. ..x....

....La ràdio en aquests moments és un mitjà de comunicació que habita en territoris diferents: ..La radio en estos momentos es un medio de comunicación que habita en territorios diferentes: ..x....

  • ....Territori 1: El nou periodisme, una activitat professional que no ha de ser ostatge de salaris, negocis i comerç. ..Territorio 1: El Nuevo Periodismo, una actividad profesional que no debe ser rehén de salarios, negocios y comercio. ..x....

  • ....Territori 2: La ràdio pot escoltar-se en qualsevol part del món, sense costos afegits. La ràdio s'ha globalitzat, pot aspirar a ser un vehicle de comunicació per a qualsevol part del món on es compartisca l'idioma: Amèrica Llatina, l'Europa nòmada, bandida, estudiantil i cosmopolita o l’Àfrica (tot el gran Magrib i, per descomptat, Guinea Equatorial). La ràdio pot ser municipal i local, però pot aspirar que se senta molt més enllà del farmacèutic de la cantonada. ..Territorio 2: La radio puede escucharse en cualquier parte del mundo, sin costes añadidos. La radio se ha globalizado, puede aspirar a ser un vehículo de comunicación para cualquier parte del mundo donde se comparta el idioma: América Latina, La Europa nómada, bandida, estudiantil y cosmopolita o África (todo el gran Magreg y, por supuesto, Guinea Ecuatorial). La radio puede ser municipal y local pero puede aspirar mucho más allá que a que le oiga el farmacéutico de la esquina. ..x....

  • ....Territori 3: El llenguatge de la ràdio aspira a la bellesa, a la creació, a ser un mitjà expressiu com ho és la música, el cinema, el teatre o la pintura. Utilitzant el seu propi llenguatge, autors com Beltrod Bretch, Andrei Tarkovski, Orson Welles i Ingmar Bergam l’han portada a la màxima expressió. En teatres de tot el món, s’assisteix a les audicions de teatre radiofònic en directe amb una renovada passió, gràcies a les noves tecnologies. Cadena SER i RNE, a través de Radio 3, escenifiquen en espais com el CDN (Centre Dramàtic Nacional) bellíssimes obres on el so, la música i la paraula es conjuguen per a la construcció d'una ràdio sonora d'avui. ..Territorio 3: El lenguaje de la radio aspira a la belleza, a la creación, a ser un medio expresivo como lo es la música, el cine, el teatro o la pintura. Utilizando su propio lenguaje, autores como Beltrod Bretch, Andrei Tarkovski, Orson Welles e Ingmar Bergam lo han llevado a la máxima expresión. En teatros de todo el mundo, se asiste a las audiciones de teatro radiofónico en directo con una renovada pasión, gracias a las nuevas tecnologías. Cadena SER y RNE a través de Radio 3 escenifican en espacios como el CDN (Centro Dramático Nacional) bellísimas obras donde el sonido, la música y la palabra se conjugan para la construcción de una radio sonora de hoy. ..x....

....En aquest seminari, s'analitzaran amb els alumnes aquests tres territoris de la ràdio, que s’explicaran i, per descomptat, es practicaran. ..En este seminario, se abarcará con los alumnos estos tres territorios de la radio, explicando y, por supuesto, practicando, en los tres espacios. ..x....

 
View Event →
SANTIAGO POSTEGUILLO - ....Seminari: “Com escriure i com publicar una novel·la històrica“..Seminario: “Cómo escribir y cómo publicar una novela histórica“..x....
Mar
30
11:00 AM11:00

SANTIAGO POSTEGUILLO - ....Seminari: “Com escriure i com publicar una novel·la històrica“..Seminario: “Cómo escribir y cómo publicar una novela histórica“..x....

....Seminari..Seminario..x....

....Dijous, 30 de març..Jueves, 30 de marzo..x.... de 2017
11:00 - 13:00 ....hores..horas..x....
Aules Seminari. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Univesidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Seminari amb matrícula..Seminario con matrícula..x.... (10 €)

Santiago Posteguillo
....Filòleg, lingüista, doctor europeu per la Universitat de València, és en l’actualitat professor titular en la Universitat Jaume I de Castelló, on ha exercit com a director de la seu en aquesta universitat del Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades de la Comunitat Valenciana durant alguns anys. En l’actualitat imparteix classes de Llengua i Literatura Angleses. En 2014, Santiago Posteguillo, entre d’altres reconeixements, va rebre el Premi Barcino de Novel·la Històrica de l’Ajuntament de Barcelona i fou nomenat Ambaixador Honorífic de la Universitat Jaume I. Aquest mateix any es publicà també La sangre de los libros, una imaginativa obra de relats sobre la historia de la literatura. La Generalitat Valenciana designà Santiago Posteguillo “Escriptor de l’Any 2015”. ..Filólogo, lingüista, doctor europeo por la Universitat de València, es en la actualidad profesor titular en la Universitat Jaume I de Castelló, donde ejerció como director de la sede en dicha universidad del Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas de la Comunidad Valenciana durante varios años. En la actualidad imparte clases de Lengua y Literatura Inglesa. En 2014, Santiago Posteguillo, entre otros reconocimientos, recibió el Premio Barcino de Novela Histórica del Ayuntamiento de Barcelona y fue nombrado Ambaixador Honorífic de la Universitat Jaume I. Ese mismo año se publicó también La sangre de los libros, una imaginativa obra de relatos sobre la historia de la literatura. La Generalitat Valenciana nombró a Santiago Posteguillo “Escritor del Año 2015”. ..x....

....Sinopsi..Sinópsis..x....
....Com s’escriu una novel·la històrica? Amb quatre elements: arquitectura narrativa, superant la síndrome del Capitán Trueno, aprovant el test de Bechdel-Wallace i amb un petit gran viatge. Amb altres paraules: molta literatura i molta història per a crear un univers d’entreteniment i aprenentatge. ..¿Cómo se construye una novela histórica? Con cuatro elementos: arquitectura narrativa, superando el síndrome del Capitán Trueno, aprobando el test de Bechdel-Wallace y con un pequeño gran viaje, en otras palabras: mucha literatura y mucha historia para crear un universo de entretenimiento y aprendizaje. ..x....

 

....Lectures i relats recomanats per al seminari: ..Lecturas i relatos recomendados para el seminario: ..x....

....La novel·la “Los asesinos del emperador” o qualsevol altra de la trilogia de Trajano o de la trilogia de Escipión. ..La novela “Los asesinos del emperador” o cualquier otra de la trilogía de Trajano o de la trilogía de Escipión. ..x....

....“Primeras impresiones,” “Hija de la lluvia” i “El secreto de Alice Newton” de  La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. ..“Primeras impresiones,” “Hija de la lluvia” y “El secreto de Alice Newton” de  La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. ..x....

 
View Event →
VALENTIN VILLAVERDE & JOÃO ZILHAO -....Seminari: “L’origen de l’expressió simbòlica“..Seminario: “El origen de la expresión simbólica“..x....
Mar
23
11:00 AM11:00

VALENTIN VILLAVERDE & JOÃO ZILHAO -....Seminari: “L’origen de l’expressió simbòlica“..Seminario: “El origen de la expresión simbólica“..x....

....Seminari..Seminario..x....

....Dijous, 23 de març..Jueves, 23 de marzo..x.... de 2017
11:00 - 13:00 ....hores..horas..x....
Aules Seminari. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Univesidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Seminari amb matrícula..Seminario con matrícula..x.... (10 €)

Valentín Villaverde
....Valentín Villaverde Bonilla és catedràtic de Prehistòria de la Universitat de València. La labor investigadora se centra en diversos àmbits de la prehistòria antiga: el paleolític mitjà, el paleolític superior i l’art prehistòric. Director d’excavacions arqueològiques als jaciments de la Cova Negra de Xàtiva, la Cova de les Cendres de Teulada-Moraira, la Ratlla del Bubo de Crevillent, l’Abrigo de la Quebrada de Xelva, la Cueva Antón de Mula, i dels treballs de calc i documentació als abrics amb pintures i gravats de la Cova de les Meravelles de Gandia, de la Cova dels Cavalls (Tírig), Coves de la Saltadora (Coves de Vinromà), Abric de Vicent (Millars), el Cingle de la Mola Remígia (Ares del Maestrat), Cova Remígia (Ares del Maestrat), l’Abric de la Sarga (Alcoi), l’Abric de Centelles (Albocàsser) i Abric de la Xivana (Alfarb). Autor de diverses monografies i de més d’un centenar d’articles relacionats amb aquestes temàtiques. Col·labora habitualment amb el Servei de Recerca Prehistòrica de la Diputació Provincial de València i ha participat en l’exposició dels materials de la Sala de Paleolític. Ha estat comissari de diverses exposicions relacionades amb el seu àmbit de recerca. Hi destaca la realitzada a la Universitat de València l’any 2001, titulada “De neandertales a cromañones. Los inicios del poblamiento humano en las tierras valencianas”. Membre de la Comissió Científica del Centre Nacional d’Estudi de l’Evolució Humana (CENIEH) i de diverses comissions científiques internacionals, així com dels comitès científics de diverses revistes especialitzades en l’arqueologia prehistòrica. En l’actualitat dirigeix el màster en Arqueologia i els estudis de doctorat en Prehistòria i Arqueologia del Mediterrani de la Universitat de València. ..Valentín Villaverde Bonilla es catedrático de Prehistoria de la Universitat de València. La labor investigadora se centra en diversos ámbitos de la Prehistoria antigua: el Paleolítico medio, el Paleolítico superior y el Arte prehistórico. Director de excavaciones arqueológicas en los yacimientos de la Cova Negra de Xàtiva, la Cova de les Cendres de Teulada-Moraira, la Ratlla del Bubo de Crevillent, el Abrigo de la Quebrada de Chelva, la Cueva Antón de Mula, y de los trabajos de calco y documentación en los Abrigos con pinturas y grabados de la Cova de les Meravelles de Gandia, de la Cova dels Cavalls (Tirig), Coves de la Saltadora (Coves de Vinromà), Abric de Vicent (Millares), el Cingle de la Mola Remigia (Ares del Maestre), Cova Remigia (Ares del Maestre), el Abric de la Sarga (Alcoi), el Abric de Centelles (Albocàsser) y Abric de la Xivana (Alfarb). Autor de varias monografías y más de centenar de artículos relacionados con estas temáticas. Colabora habitualmente con el Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación Provincial de Valencia y ha participado en la exposición de los materiales de la Sala de Paleolítico. Ha sido comisario de diversas exposiciones relacionadas con su ámbito de investigación, destacando la realizada en la Universitat de Valencia el año 2001, titulada de Neandertales a Cromañones. Los inicios del poblamiento humano en las tierras valencianas. Miembro de la Comisión científica del Centro nacional de estudio de la evolución humana (CENIEH) y de varias comisiones científicas internacionales, así como de los comités científicos de varias revistas especializadas en la arqueología prehistórica. En la actualidad dirige el Máster en Arqueología y los Estudios de Doctorado en Prehistoria y Arqueología del Mediterráneo de la Universitat de Valencia. ..x....

....Coautor de llibres com ara Arte rupestre y hábitat en la prehistoria del Riu de les Coves. Aproximación a la cronología del Arte Levantino a través de la red de caminos óptimos, i El poblament prehistòric, entre molts altres. ..Coautor de libros como “Arte rupestre y hábitat en la prehistoria del Riu de les Coves. Aproximación a la cronología del Arte Levantino a través de la red de caminos óptimos”, y “El problament prehistòric”, entre otros muchos. ..x....

 

Joâo Zilhao
....Joâo Zilhao és catedràtic de la Universitat de Barcelona des de 2011, anteriorment va ser professor d’Arqueologia paleolítica a la Universitat de Bristol 2005-2010, i a la Universitat de Lisboa. ..Joâo Zilhao es catedrático de la Universidad de Barcelona desde 2011, anteriormente fue profesor de Arqueología Paleolítica en la Universidad de Bristol 2005-2010, y en la Universidad de Lisboa. ..x....

....Va ser nomenat pel govern portuguès per gestionar el Parc Arqueològic de la Vall de Côa, coordinar les recerques dutes a terme per establir la cronologia de l’art rupestre paleolític de la vall Côa i preparar el seu postulat per a la categoria de Patrimoni Mundial al desembre de 1998. ..Fue nombrado por el Gobierno portugués para gestionar el Parque Arqueológico del Valle de Côa, coordinar las Investigaciones llevadas a cabo para establecer la cronología del arte rupestre paleolítico del valle Côa y preparar su postulado para la categoría de Patrimonio Mundial, diciembre de 1998. ..x....

....Entre maig de 1997 i maig de 2002 va crear i va dirigir l’Instituto Português d’Arqueologia (IPA), un departament del Ministeri de Cultura que s’encarrega de la supervisió de l’activitat arqueològica al país. ..Entre mayo de 1997 y mayo de 2002, Creó y dirigió el Instituto Português de Arqueología (IPA), un departamento del Ministerio de Cultura que se encarga de la supervisión de la actividad arqueológica en el país. ..x....

....El 1998 va dirigir l’excavació paleolítica de Lagar Velho (Portugal) i, el 2004-2005 va formar part de l’equip d’investigació arqueològica a Peştera cu Oase (Romania), on es van trobar restes dels éssers humans més antics d’Europa. Organitzador de la conferència per a la reunió anual 2000 de l’Associació Europea d’Arqueòlegs, celebrada a Lisboa. El 2003 li va ser concedida la Humboldt Foundation Research Award (Universitat de Colònia) en reconeixement a "els assoliments obtinguts en l’ensenyament”. I l’any 2005 va rebre el Premi Europa de la Societat Prehistòrica de Londres, en reconeixement a la seua "contribució significativa i duradora a l’estudi de la prehistòria europea". ..En 1998, dirigió la excavación paleolítica de Lagar Velho (Portugal) y, en 2004-2005, formó parte del equipo de investigación arqueológica en Peştera cu Oase (Rumania), donde se hallaron restos de los seres humanos más antiguos de Europa. Organizador de la conferencia para la reunión anual 2000 de la Asociación Europea de Arqueólogos, celebrada en Lisboa. En 2003, le fue concedida la Humboldt Foundation Research Award (Universidad de Colonia) en reconocimiento a "los logros obtenidos en la enseñanza. Y en 2005, recibió el Premio Europa de la Sociedad Prehistórica de Londres, en reconocimiento a su "Contribución significativa y duradera al estudio de la prehistoria europea". ..x....

....Sinopsi..Sinópsis..x....
....En els últims decennis l’aparició del comportament modern, la seua definició i les seues implicacions en termes evolutius i culturals han suscitat un debat intens. Fonamentalment hi ha dues posicions teòriques sobre aquest tema, la que defensa que el simbolisme està lligat a un canvi cognitiu fonamental en el procés evolutiu humà i considera la seua aparició recent i vinculada exclusivament a l’aparició dels humans anatòmicament moderns, i la que defensa que el procés no es vincula només a aquests últims, sinó que sorgeix en diferents àmbits geogràfics i es registra tant en els humans moderns com en els neandertals. ..En los últimos decenios la aparición del comportamiento moderno, su definición y sus implicaciones en términos evolutivos y culturales han suscitado un intenso debate. Fundamentalmente existen dos posiciones teóricas al respecto, la que defiende que el simbolismo está ligado a un cambio cognitivo fundamental en el proceso evolutivo humano y consideran su aparición reciente y vinculada exclusivamente a la aparición de los Humanos anatómicamente modernos; y la que defiende que el proceso no se vincula sólo a estos últimos, sino que surge en distintos ámbitos geográficos y se registra tanto en los Humanos modernos como en los Neandertales. ..x....

....El seminari es planteja abordar els diferents enfocaments mitjançant l’avaluació dels diversos models i l’anàlisi crítica de l’evidència arqueològica disponible. Aspectes centrals del debat, enfocat des d’una perspectiva evolutiva, seran la significació simbòlica dels diferents materials arqueològics i les seues implicacions respecte a l’organització social, l’adaptació econòmica i el llenguatge dels seus creadors. ..El seminario se plantea abordar los distintos enfoques mediante la evaluación de los distintos modelos y el análisis crítico de la evidencia arqueológica disponible. Aspectos centrales del debate, enfocado desde una perspectiva evolutiva, serán la significación simbólica de los distintos materiales arqueológicos y sus implicaciones con respecto a la organización social, la adaptación económica y el lenguaje de sus creadores. ..x....

 
View Event →
ANTONIO ARIÑO & JOAN ROMERO - ....Seminari: "Investigar les desigualtats"..Seminario: "Investigar las desigualdades"..Seminari: "Investigar les desigualtats"....
Mar
2
5:30 PM17:30

ANTONIO ARIÑO & JOAN ROMERO - ....Seminari: "Investigar les desigualtats"..Seminario: "Investigar las desigualdades"..Seminari: "Investigar les desigualtats"....

....Seminari..Seminario..x....

....Dijous, 2 de març..Jueves, 2 de marzo..Dijous, 2 de març.... de 2017
17:30-19:30 ....hores..horas..hores....
Aules Seminari. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València....

....Entrada lliure. Aforament limitat ..Entrada libre. Aforo limitado..Entrada lliure. Aforament limitat....

Antonio Ariño
....Catedràtic de Sociologia a la Facultat de Ciències Socials. Llicenciat en Geografia i Història i doctor en Sociologia per la Universitat de València. La seua investigació es centra en l’àmbit de la Sociologia de la Cultura, Polítiques de Benestar i Teoria sociològica. ..Catedrático de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales. Licenciado en Geografía e Historia y doctor en Sociología por la Universitat de València. Su investigación se centra en el ámbito de la Sociología de la Cultura, Políticas de Bienestar y Teoría Sociológica. ..Catedràtic de Sociologia a la Facultat de Ciències Socials. Llicenciat en Geografia i Història i doctor en Sociologia per la Universitat de València. La seua investigació es centra en l’àmbit de la Sociologia de la Cultura, Polítiques de Benestar i Teoria sociològica. ....

....Va rebre el Premi Nacional d’Investigació amb “La ciudad ritual” (Anthropos). Actualment és vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València i director del Observatori de la Participació i Condicions de Vida dels Estudiantes Universitaris (ECoViPEU). Autor de llibres com “La Ciudad ritual”, “Sociología de la Cultura” i “Prácticas culturales en España”, entre d’altres. ..Recibió el Premio Nacional de Investigación con "La ciudad ritual" (Anthropos). Actualmente es Vicerrector de Cultura e Igualdad de la Universitat de València y director del Observatorio de la Participación y Condiciones de Vida de los Estudiantes Universitarios (ECoViPEU). Autor de libros como "La Ciudad ritual", "Sociología de la Cultura" y "Prácticas culturales en España", entre otros. ..Va rebre el Premi Nacional d’Investigació amb “La ciudad ritual” (Anthropos). Actualment és vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València i director del Observatori de la Participació i Condicions de Vida dels Estudiantes Universitaris (ECoViPEU). Autor de llibres com “La Ciudad ritual”, “Sociología de la Cultura” i “Prácticas culturales en España”, entre d’altres. ....

Joan Romero
....Catedràtic de Geografia Humana a la Universitat de València i membre de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL). És professor a la Universitat en els graus de Ciències Polítiques i de la Administració, Periodisme, Història i Geografia i del Màster de Cooperació al Desenvolupament de l'IIDL. La seva activitat docent i investigadora s’ha centrat en el camp de la Geografia Política, Polítiques Públiques, l'Estructura del Estat i noves formes de Governança territorial a Espanya i Europa. ..Catedrático de Geografía Humana en la Universitat de València y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL). Es profesor de la Universidad en los grados de Ciencias Políticas y de la Administración, Periodismo, Historia y Geografía y del Máster de Cooperación al Desarrollo del IIDL.Su actividad docente e investigadora se ha centrado en el campo de la Geografía Política, Políticas Públicas, Estructura del Estado y nuevas formas de Gobierno territorial en España y Europa. ..Catedràtic de Geografia Humana a la Universitat de València i membre de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL). És professor a la Universitat en els graus de Ciències Polítiques i de la Administració, Periodisme, Història i Geografia i del Màster de Cooperació al Desenvolupament de l'IIDL. La seva activitat docent i investigadora s’ha centrat en el camp de la Geografia Política, Polítiques Públiques, l'Estructura del Estat i noves formes de Governança territorial a Espanya i Europa. ....

....També ha estat Director General d'Universitats de la Generalitat Valenciana (1983), Secretari General Tècnic del Ministeri d'Educació i Ciència entre 1985 i 1987 i Conseller d'Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana entre 1993 i 1995. ..También ha sido Director General de Universidades de la Generalitat Valenciana (1983), Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia entre 1985 y 1987 y Consejero de Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana entre 1993 y 1995. ..També ha estat Director General d'Universitats de la Generalitat Valenciana (1983), Secretari General Tècnic del Ministeri d'Educació i Ciència entre 1985 i 1987 i Conseller d'Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana entre 1993 i 1995. ....

 

Sinopsi
....Antonio Ariño i Joan Romero, amb motiu del llibre que van presentar el passat mes d’octubre ‘La secesión de los ricos’ (Galàxia Gutenberg), analitzaran en aquest seminari les desigualtats socials i les seues conseqüències no solament a nivell global, sinó també europeu i espanyol. Unes desigualtats que no són cap casualitat sinó que són fruit d'una estratègia deliberada mantinguda des de dècades, pels “superrics” i els seus exclusius interessos, que han donat lloc a un fenomen estructural i sistèmic que recorre el món com un fantasma. Encara que els autors reconeixen que la concentració de la riquesa ha existit sempre, la singularitat actual resideix en l'acumulació d'aquestes ingents sumes de riquesa que s'ha produït en societats democràtiques, no en les de l'Antic Règim. ..Antonio Ariño y Joan Romero, con motivo del libro que presentaron el pasado mes de octubre “La secesión de los ricos” (Galaxia Gutenberg), analizarán en este seminario las desigualdades sociales y sus consecuencias no solamente a nivel global, sino también europeo y español. Unas desigualdades que no son ninguna casualidad sino que son fruto de una estrategia deliberada mantenida desde décadas, por los "superricos" y sus exclusivos intereses, que han dado lugar a un fenómeno estructural y sistémico que recurre el mundo como un fantasma. Aunque los autores reconocen que la concentración de la riqueza ha existido siempre, la singularidad actual reside en la acumulación de estas ingentes sumas de riqueza que se ha producido en sociedades democráticas, no en las del Antiguo Régimen. ..Antonio Ariño i Joan Romero, amb motiu del llibre que van presentar el passat mes d’octubre ‘La secesión de los ricos’ (Galàxia Gutenberg), analitzaran en aquest seminari les desigualtats socials i les seues conseqüències no solament a nivell global, sinó també europeu i espanyol. Unes desigualtats que no són cap casualitat sinó que són fruit d'una estratègia deliberada mantinguda des de dècades, pels “superrics” i els seus exclusius interessos, que han donat lloc a un fenomen estructural i sistèmic que recorre el món com un fantasma. Encara que els autors reconeixen que la concentració de la riquesa ha existit sempre, la singularitat actual resideix en l'acumulació d'aquestes ingents sumes de riquesa que s'ha produït en societats democràtiques, no en les de l'Antic Règim. ....

 
View Event →
MODESTO GAYO, ....seminari: "Cultura i classe a Xile: orígens, preguntes i descobriments"..seminario: "Cultura y clase en Chile: orígenes, preguntas y descubrimientos"..x....
Jan
30
4:00 PM16:00

MODESTO GAYO, ....seminari: "Cultura i classe a Xile: orígens, preguntes i descobriments"..seminario: "Cultura y clase en Chile: orígenes, preguntas y descubrimientos"..x....

....Seminari..Seminario..x....

....Dilluns, 30 de gener de 2017..Lunes, 30 de enero de 2017..x....
16:00 - 19:00
Sala de Seminarios. La Nau.
Carrer de la Universitat, 2, 46003 València

....Seminari amb matrícula (10 €)..Seminario con matrícula (10€)..x....

Modesto Gayo
....Cientista polític de la Universitat de Santiago de Compostel·la (Espanya) amb Magister (University of Manchester, Anglaterra) i Doctorat (Universitat de Santiago de Compostel·la) en la mateixa disciplina. El seu treball, enfocat en el comportament polític de les classes mitjanes i també en les pràctiques culturals, ha estat publicat i reconegut en revistes internacionals, la qual cosa li ha significat a més la possibilitat de treballar amb acadèmics estrangers en la coautoria d’un llibre. ..Cientista Político de la Universidad de Santiago de Compostela (España) con Magíster (University of Manchester, Inglaterra) y Doctorado (Universidad de Santiago de Compostela) en la misma disciplina. Su trabajo, enfocado en el comportamiento político de las clases medias y también en las prácticas culturales, ha sido publicado y reconocido en revistas internacionales, lo que le ha significado además la posibilidad de trabajar con académicos extranjeros en la co-autoría de un libro. ..x....

Sinopsis
....Al començament del segle XXI, la reflexió sociològica sobre la cultura a Xile estava dominada per una agenda postdictadura liderada per una reinterpretació de la teoria de la individualització que presentava un panorama ombrívol d’abandó de l’individu a la seua sort. Tornar a la idea de classe semblava una provocació o una invitació a revisitar un passat conflictiu encara recent. En aquest context va començar el seu treball, un projecte que proposava investigar la cultura des d’una perspectiva de matriu bourdieuana. Aquesta presentació fa esment d’aquests orígens i presenta preguntes i troballes centrals d’un extens estudi sobre la relació entre classe i cultura que s’ha desenvolupat a Xile durant l’última dècada. Això implica investigar les desigualtats de classe i la seua reproducció, i alhora dedicar una atenció a aspectes com la joventut, les ocupacions o la repercussió en la vivència de la ciutat, entre els més rellevants. Al mateix temps, es farà una breu referència a elements metodològics que afecten les conclusions dels estudis, i d’aquesta manera ens acostarem a temàtiques relatives a la política dels mètodes. ..A comienzos del siglo XXI, la reflexión sociológica sobre la cultura en Chile estaba dominada por una agenda posdictadura liderada por una reinterpretación de la teoría de la individualización que presentaba un panorama sombrío de abandono del individuo a su suerte. Volver a la idea de clase parecía una provocación o una invitación a revisitar un pasado conflictivo todavía reciente. En ese contexto comenzó su trabajo un proyecto que proponía investigar la cultura desde una perspectiva de matriz bourdieuana. Esta presentación hace mención de esos orígenes y presenta preguntas y hallazgos centrales de un extenso estudio sobre la relación entre clase y cultura que se ha venido desarrollando en Chile durante la última década. Ello involucra investigar las desigualdades de clase y su reproducción, junto a una atención a aspectos como la juventud, las ocupaciones o la repercusión en la vivencia de la ciudad, entre los más relevantes. Al mismo tiempo, se hará una breve referencia a elementos metodológicos que afectan a las conclusiones de los estudios, acercándonos de este modo a temáticas relativas a la política de los métodos. ..x....

 
View Event →