Back to All Events

SANTIAGO POSTEGUILLO - ....Seminari: “Com escriure i com publicar una novel·la històrica“..Seminario: “Cómo escribir y cómo publicar una novela histórica“..x....

  • Aules Seminari - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)

....Seminari..Seminario..x....

....Dijous, 30 de març..Jueves, 30 de marzo..x.... de 2017
11:00 - 13:00 ....hores..horas..x....
Aules Seminari. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Univesidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Seminari amb matrícula..Seminario con matrícula..x.... (10 €)

Santiago Posteguillo
....Filòleg, lingüista, doctor europeu per la Universitat de València, és en l’actualitat professor titular en la Universitat Jaume I de Castelló, on ha exercit com a director de la seu en aquesta universitat del Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades de la Comunitat Valenciana durant alguns anys. En l’actualitat imparteix classes de Llengua i Literatura Angleses. En 2014, Santiago Posteguillo, entre d’altres reconeixements, va rebre el Premi Barcino de Novel·la Històrica de l’Ajuntament de Barcelona i fou nomenat Ambaixador Honorífic de la Universitat Jaume I. Aquest mateix any es publicà també La sangre de los libros, una imaginativa obra de relats sobre la historia de la literatura. La Generalitat Valenciana designà Santiago Posteguillo “Escriptor de l’Any 2015”. ..Filólogo, lingüista, doctor europeo por la Universitat de València, es en la actualidad profesor titular en la Universitat Jaume I de Castelló, donde ejerció como director de la sede en dicha universidad del Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas de la Comunidad Valenciana durante varios años. En la actualidad imparte clases de Lengua y Literatura Inglesa. En 2014, Santiago Posteguillo, entre otros reconocimientos, recibió el Premio Barcino de Novela Histórica del Ayuntamiento de Barcelona y fue nombrado Ambaixador Honorífic de la Universitat Jaume I. Ese mismo año se publicó también La sangre de los libros, una imaginativa obra de relatos sobre la historia de la literatura. La Generalitat Valenciana nombró a Santiago Posteguillo “Escritor del Año 2015”. ..x....

....Sinopsi..Sinópsis..x....
....Com s’escriu una novel·la històrica? Amb quatre elements: arquitectura narrativa, superant la síndrome del Capitán Trueno, aprovant el test de Bechdel-Wallace i amb un petit gran viatge. Amb altres paraules: molta literatura i molta història per a crear un univers d’entreteniment i aprenentatge. ..¿Cómo se construye una novela histórica? Con cuatro elementos: arquitectura narrativa, superando el síndrome del Capitán Trueno, aprobando el test de Bechdel-Wallace y con un pequeño gran viaje, en otras palabras: mucha literatura y mucha historia para crear un universo de entretenimiento y aprendizaje. ..x....

 

....Lectures i relats recomanats per al seminari: ..Lecturas i relatos recomendados para el seminario: ..x....

....La novel·la “Los asesinos del emperador” o qualsevol altra de la trilogia de Trajano o de la trilogia de Escipión. ..La novela “Los asesinos del emperador” o cualquier otra de la trilogía de Trajano o de la trilogía de Escipión. ..x....

....“Primeras impresiones,” “Hija de la lluvia” i “El secreto de Alice Newton” de  La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. ..“Primeras impresiones,” “Hija de la lluvia” y “El secreto de Alice Newton” de  La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. ..x....