Valencian
Spanish
English

....Projecte..Proyecto..x....

9.jpg
 

....Societats i cultures en la frontera ..Sociedades y culturas en la frontera ..x....

....L’Escola Europea de Pensament Lluís Vives tindrà fonamentalment dues línies de programació: conferències i presentacions de llibres i seminaris. ..La Escola Europea de Pensament Lluis Vives tendrá fundamentalmente dos líneas de programación: conferencias i presentaciones de libros i seminarios. ..x....

....Les conferències i les presentacions de llibres, que poden anar associades a debats o seminaris, ens acostaran a professionals de reconegut prestigi en distints àmbits (ciència, cine, literatura, feminisme, història etc.). Aquestes sessions seran obertes al públic, amb l’única restricció de la capacitat de la sala. ..Las conferencias y presentaciones de libros que pueden ir asociadas a debates o seminarios nos acercarán a profesionales de reconocido prestigio en distintos ámbitos, ciencia, cine, literatura, feminismo, historia etc. estas sesiones siempre será abiertas al público con la única restricción del aforo de la sala. ....

....Seminaris. Acompanyen les conferències o són programats amb independència per a tractar un problema específic. Es treballarà amb un grup reduït per a motivar la rèplica, el debat i l’intercanvi entre els participants. Aquestes sessions s’enregistraran i es podran consultar en el repositori de cultura de la televisió de la Universitat de València MediaUni. ..Seminarios: acompañando a conferencias o programados con independencia para tratar una temática específica. Se trabajará con un grupo reducido para motivar la réplica, el debate y la interacción entre los participantes. Estas sesiones se grabarán y se podrán consultar desde el repositorio cultura de la televisión de la Universitat de València MediaUni. ....