Back to All Events

ANTONIO ARIÑO & JOAN ROMERO - ....Seminari: "Investigar les desigualtats"..Seminario: "Investigar las desigualdades"..Seminari: "Investigar les desigualtats"....

  • Aules Seminari - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)

....Seminari..Seminario..x....

....Dijous, 2 de març..Jueves, 2 de marzo..Dijous, 2 de març.... de 2017
17:30-19:30 ....hores..horas..hores....
Aules Seminari. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València....

....Entrada lliure. Aforament limitat ..Entrada libre. Aforo limitado..Entrada lliure. Aforament limitat....

Antonio Ariño
....Catedràtic de Sociologia a la Facultat de Ciències Socials. Llicenciat en Geografia i Història i doctor en Sociologia per la Universitat de València. La seua investigació es centra en l’àmbit de la Sociologia de la Cultura, Polítiques de Benestar i Teoria sociològica. ..Catedrático de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales. Licenciado en Geografía e Historia y doctor en Sociología por la Universitat de València. Su investigación se centra en el ámbito de la Sociología de la Cultura, Políticas de Bienestar y Teoría Sociológica. ..Catedràtic de Sociologia a la Facultat de Ciències Socials. Llicenciat en Geografia i Història i doctor en Sociologia per la Universitat de València. La seua investigació es centra en l’àmbit de la Sociologia de la Cultura, Polítiques de Benestar i Teoria sociològica. ....

....Va rebre el Premi Nacional d’Investigació amb “La ciudad ritual” (Anthropos). Actualment és vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València i director del Observatori de la Participació i Condicions de Vida dels Estudiantes Universitaris (ECoViPEU). Autor de llibres com “La Ciudad ritual”, “Sociología de la Cultura” i “Prácticas culturales en España”, entre d’altres. ..Recibió el Premio Nacional de Investigación con "La ciudad ritual" (Anthropos). Actualmente es Vicerrector de Cultura e Igualdad de la Universitat de València y director del Observatorio de la Participación y Condiciones de Vida de los Estudiantes Universitarios (ECoViPEU). Autor de libros como "La Ciudad ritual", "Sociología de la Cultura" y "Prácticas culturales en España", entre otros. ..Va rebre el Premi Nacional d’Investigació amb “La ciudad ritual” (Anthropos). Actualment és vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València i director del Observatori de la Participació i Condicions de Vida dels Estudiantes Universitaris (ECoViPEU). Autor de llibres com “La Ciudad ritual”, “Sociología de la Cultura” i “Prácticas culturales en España”, entre d’altres. ....

Joan Romero
....Catedràtic de Geografia Humana a la Universitat de València i membre de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL). És professor a la Universitat en els graus de Ciències Polítiques i de la Administració, Periodisme, Història i Geografia i del Màster de Cooperació al Desenvolupament de l'IIDL. La seva activitat docent i investigadora s’ha centrat en el camp de la Geografia Política, Polítiques Públiques, l'Estructura del Estat i noves formes de Governança territorial a Espanya i Europa. ..Catedrático de Geografía Humana en la Universitat de València y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL). Es profesor de la Universidad en los grados de Ciencias Políticas y de la Administración, Periodismo, Historia y Geografía y del Máster de Cooperación al Desarrollo del IIDL.Su actividad docente e investigadora se ha centrado en el campo de la Geografía Política, Políticas Públicas, Estructura del Estado y nuevas formas de Gobierno territorial en España y Europa. ..Catedràtic de Geografia Humana a la Universitat de València i membre de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL). És professor a la Universitat en els graus de Ciències Polítiques i de la Administració, Periodisme, Història i Geografia i del Màster de Cooperació al Desenvolupament de l'IIDL. La seva activitat docent i investigadora s’ha centrat en el camp de la Geografia Política, Polítiques Públiques, l'Estructura del Estat i noves formes de Governança territorial a Espanya i Europa. ....

....També ha estat Director General d'Universitats de la Generalitat Valenciana (1983), Secretari General Tècnic del Ministeri d'Educació i Ciència entre 1985 i 1987 i Conseller d'Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana entre 1993 i 1995. ..También ha sido Director General de Universidades de la Generalitat Valenciana (1983), Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia entre 1985 y 1987 y Consejero de Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana entre 1993 y 1995. ..També ha estat Director General d'Universitats de la Generalitat Valenciana (1983), Secretari General Tècnic del Ministeri d'Educació i Ciència entre 1985 i 1987 i Conseller d'Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana entre 1993 i 1995. ....

 

Sinopsi
....Antonio Ariño i Joan Romero, amb motiu del llibre que van presentar el passat mes d’octubre ‘La secesión de los ricos’ (Galàxia Gutenberg), analitzaran en aquest seminari les desigualtats socials i les seues conseqüències no solament a nivell global, sinó també europeu i espanyol. Unes desigualtats que no són cap casualitat sinó que són fruit d'una estratègia deliberada mantinguda des de dècades, pels “superrics” i els seus exclusius interessos, que han donat lloc a un fenomen estructural i sistèmic que recorre el món com un fantasma. Encara que els autors reconeixen que la concentració de la riquesa ha existit sempre, la singularitat actual resideix en l'acumulació d'aquestes ingents sumes de riquesa que s'ha produït en societats democràtiques, no en les de l'Antic Règim. ..Antonio Ariño y Joan Romero, con motivo del libro que presentaron el pasado mes de octubre “La secesión de los ricos” (Galaxia Gutenberg), analizarán en este seminario las desigualdades sociales y sus consecuencias no solamente a nivel global, sino también europeo y español. Unas desigualdades que no son ninguna casualidad sino que son fruto de una estrategia deliberada mantenida desde décadas, por los "superricos" y sus exclusivos intereses, que han dado lugar a un fenómeno estructural y sistémico que recurre el mundo como un fantasma. Aunque los autores reconocen que la concentración de la riqueza ha existido siempre, la singularidad actual reside en la acumulación de estas ingentes sumas de riqueza que se ha producido en sociedades democráticas, no en las del Antiguo Régimen. ..Antonio Ariño i Joan Romero, amb motiu del llibre que van presentar el passat mes d’octubre ‘La secesión de los ricos’ (Galàxia Gutenberg), analitzaran en aquest seminari les desigualtats socials i les seues conseqüències no solament a nivell global, sinó també europeu i espanyol. Unes desigualtats que no són cap casualitat sinó que són fruit d'una estratègia deliberada mantinguda des de dècades, pels “superrics” i els seus exclusius interessos, que han donat lloc a un fenomen estructural i sistèmic que recorre el món com un fantasma. Encara que els autors reconeixen que la concentració de la riquesa ha existit sempre, la singularitat actual resideix en l'acumulació d'aquestes ingents sumes de riquesa que s'ha produït en societats democràtiques, no en les de l'Antic Règim. ....