Back to All Events

MODESTO GAYO, ....seminari: "Cultura i classe a Xile: orígens, preguntes i descobriments"..seminario: "Cultura y clase en Chile: orígenes, preguntas y descubrimientos"..x....

....Seminari..Seminario..x....

....Dilluns, 30 de gener de 2017..Lunes, 30 de enero de 2017..x....
16:00 - 19:00
Sala de Seminarios. La Nau.
Carrer de la Universitat, 2, 46003 València

....Seminari amb matrícula (10 €)..Seminario con matrícula (10€)..x....

Modesto Gayo
....Cientista polític de la Universitat de Santiago de Compostel·la (Espanya) amb Magister (University of Manchester, Anglaterra) i Doctorat (Universitat de Santiago de Compostel·la) en la mateixa disciplina. El seu treball, enfocat en el comportament polític de les classes mitjanes i també en les pràctiques culturals, ha estat publicat i reconegut en revistes internacionals, la qual cosa li ha significat a més la possibilitat de treballar amb acadèmics estrangers en la coautoria d’un llibre. ..Cientista Político de la Universidad de Santiago de Compostela (España) con Magíster (University of Manchester, Inglaterra) y Doctorado (Universidad de Santiago de Compostela) en la misma disciplina. Su trabajo, enfocado en el comportamiento político de las clases medias y también en las prácticas culturales, ha sido publicado y reconocido en revistas internacionales, lo que le ha significado además la posibilidad de trabajar con académicos extranjeros en la co-autoría de un libro. ..x....

Sinopsis
....Al començament del segle XXI, la reflexió sociològica sobre la cultura a Xile estava dominada per una agenda postdictadura liderada per una reinterpretació de la teoria de la individualització que presentava un panorama ombrívol d’abandó de l’individu a la seua sort. Tornar a la idea de classe semblava una provocació o una invitació a revisitar un passat conflictiu encara recent. En aquest context va començar el seu treball, un projecte que proposava investigar la cultura des d’una perspectiva de matriu bourdieuana. Aquesta presentació fa esment d’aquests orígens i presenta preguntes i troballes centrals d’un extens estudi sobre la relació entre classe i cultura que s’ha desenvolupat a Xile durant l’última dècada. Això implica investigar les desigualtats de classe i la seua reproducció, i alhora dedicar una atenció a aspectes com la joventut, les ocupacions o la repercussió en la vivència de la ciutat, entre els més rellevants. Al mateix temps, es farà una breu referència a elements metodològics que afecten les conclusions dels estudis, i d’aquesta manera ens acostarem a temàtiques relatives a la política dels mètodes. ..A comienzos del siglo XXI, la reflexión sociológica sobre la cultura en Chile estaba dominada por una agenda posdictadura liderada por una reinterpretación de la teoría de la individualización que presentaba un panorama sombrío de abandono del individuo a su suerte. Volver a la idea de clase parecía una provocación o una invitación a revisitar un pasado conflictivo todavía reciente. En ese contexto comenzó su trabajo un proyecto que proponía investigar la cultura desde una perspectiva de matriz bourdieuana. Esta presentación hace mención de esos orígenes y presenta preguntas y hallazgos centrales de un extenso estudio sobre la relación entre clase y cultura que se ha venido desarrollando en Chile durante la última década. Ello involucra investigar las desigualdades de clase y su reproducción, junto a una atención a aspectos como la juventud, las ocupaciones o la repercusión en la vivencia de la ciudad, entre los más relevantes. Al mismo tiempo, se hará una breve referencia a elementos metodológicos que afectan a las conclusiones de los estudios, acercándonos de este modo a temáticas relativas a la política de los métodos. ..x....