Back to All Events

LUCÍA HIPÓLITO - ....Seminari..Seminario..x.... “....Dimensió emocional del dolor: impacte sobre l’addicció a opioides..Dimensión emocional del dolor: impacto sobre la adicción a opioides....”

  • Aules Seminari - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
Lucia-Hipolito-Escola-de-Pensament.jpg

....Seminari..Seminario..x....
....Cicle: Els secrets del nostre cervell..Ciclo: Los secretos de nuestro cerebro..x....

....Dijous, 24 de maig..Dijous, 24 de mayo..x.... de 2018
16:00 - 18:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari. ..Aulas Seminario. ..x.... Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Seminari amb matrícula..Seminario con matrícula..x....

 

Lucía Hipólito
....És professora en el Dept. de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia de la Universitat de València. Des del començament de la seua carrera científica l’any 2005, ha estat treballant en el camp de la neurofarmacologia de l’addicció i, específicament, en l’addicció a l’alcohol, i ha publicat més de 15 articles en revistes de renom en aquest camp. Durant el seu període de doctorat es va unir al laboratori del Dr. JW Dalley i el Dr. TW Robbins a la Universitat de Cambridge. Aquesta recerca realment fructífera es va cristal·litzar en una publicació altament citada i en la col·laboració actual amb el Dr. David Belin (Universitat de Cambridge). Immediatament després d’acabar el doctorat va obtenir un contracte com a investigadora postdoctoral al laboratori del Dr. JA Morón al Dept. d’Anestesiologia de la Universitat de Columbia. Durant aquest temps, la Dra. Hipólito va iniciar un projecte que estudiava el dolor i el seu efecte sobre l’addicció als opiacis. Les dades obtingudes en aquest projecte van mostrar per primera vegada que la presència de dolor inflamatori altera els mecanismes de reforç dels opioides i incrementa el seu consum a dosis molt elevades (Hipólito L 2015). Aquests resultats han contribuït a comprendre els factors que contribueixen a l’epidèmia d’opioides que s’ha declarat en l’última dècada als Estats Units. De fet, la seua recerca va tenir un gran impacte en el camp i la Dra. Hipólito va rebre en 2016 el premi ESBRA d’Investigador Jove, el premi en Recerca en Dolor de la Societat Valenciana d’Estudis i Tractament del Dolor i el premi valencià Talent Jove Investigador. Actualment desenvolupa la seua recerca a la Universitat de València en el camp de l’alcoholisme i el dolor en col·laboració amb el Dr. Morón i el Dr. Bruchas (Universitat de Washington a St. Louis, MO, EUA). També es dedica a la divulgació científica i és part del comitè d’organització de la Setmana del Coneixement del Cervell a València. ..Es profesora en el Dpto. Farmacia y Tecnología Farmacéutica y Parasitología de la Universidad de Valencia. Desde el comienzo de su carrera científica en 2005, ha estado trabajando en el campo de la neurofarmacología de la adicción y, específicamente, en la adicción al alcohol, publicando más de 15 artículos en revistas de renombre en este campo. Durante su período de doctorado se unió al laboratorio del Dr. JW Dalley y el Dr. TW Robbins en la Universidad de Cambridge. Esta investigación realmente fructífera se cristalizó en una publicación altamente citada y en la colaboración actual con el Dr. David Belin (Universidad de Cambridge). Inmediatamente después de terminar el doctorado obtuvo un contrato como investigadora postdoctoral en el laboratorio del Dr.JA Morón en el Dpt. de Anestesiología de la Universidad de Columbia. Durante este tiempo la Dra. Hipólito inició un proyecto que estudiaba el dolor y su efecto sobre la adicción a los opiáceos. Los datos obtenidos en este proyecto mostraron por primera vez que la presencia de dolor inflamatorio altera los mecanismos de refuerzo de los opioides incrementando su consumo a dosis muy elevadas (Hipolito L 2015). Estos resultados han contribuido a para comprender los factores que contribuyen a la epidemia de opioides que se ha declarado en la última década en los Estados Unidos. De hecho, su investigación tuvo un gran impacto en el campo y la Dra. Hipólito recibió en 2016 el Premio ESBRA de Investigador Joven, el Premio en Investigación en Dolor de la Sociedad Valenciana de Estudios y Tratamiento del Dolor y el Premio Valenciano Talento Joven Investigador. Actualmente desarrolla su investigación en la Universidad de Valencia en el campo del alcoholismo y el dolor en colaboración con el Dr. Moron y el Dr. Bruchas (Universidad de Washington en St. Louis, MO, EE. UU.). También se dedica a la divulgación científica y es parte del comité de organización de la Semana del Conocimiento del Cerebro en Valencia. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....El dolor és una experiència emocional i sensorial associada a un dany potencial o real en un òrgan o teixit. Quan aquest dolor persisteix, s’estableix una situació de dolor crònic que impacta negativament en la qualitat de vida dels pacients. De fet, el 50% dels pacients amb dolor crònic pateixen de depressió i/o de trastorns del son. Un dels tractaments més efectius per a pal·liar les situacions doloroses són els fàrmacs opioides. Tanmateix, el seu ús sempre genera debat a causa dels efectes derivats del tractament prolongat amb aquests fàrmacs. Efectes com ara la tolerància, que implica l’augment progressiu de la dosi que necessita el pacient, i el risc de patir addicció. Els Estats Units sofreixen durant les últimes dècades una crisi d’addicció i sobredosi a opiacis. Encara que a Europa no s’ha observat aquesta situació, la societat europea es veu minada pel cost sociosanitari que li generen les addiccions, especialment a l’alcohol. En aquesta xarrada parlarem dels efectes del dolor sobre els estats afectius i de com el dolor pot constituir un factor que incremente la vulnerabilitat a patir un trastorn d’ús de drogues o a recaure en el consum d’aquestes, siguen il·legals o legals com l’alcohol. ..El dolor es una experiencia emocional y sensorial asociada a un daño potencial o real en un órgano o tejido. Cuando este dolor persiste, se establece una situación de dolor crónico que impacta negativamente en la calidad de vida de los pacientes. De hecho, el 50% de los pacientes con dolor crónico sufren de depresión y/o de trastornos del sueño. Uno de los tratamientos más efectivos para paliar las situaciones dolorosas son los fármacos opioides. Sin embargo su uso siempre genera debate debido a los efectos derivados del tratamiento prolongado con estos fármacos. Efectos como son la tolerancia, que implica el aumento progresivo de la dosis que necesita el paciente, y el riesgo de padecer adicción. Estados Unidos sufre durante las últimas décadas una crisis de adicción y sobredosis a opiáceos. Aunque en Europa no se ha observado esta situación, la sociedad europea se ve minada por el coste socio sanitario que le generan las adicciones, especialmente al alcohol. En esta charla hablaremos de los efectos del dolor sobre los estados afectivos y de cómo el dolor puede constituir un factor que incremente la vulnerabilidad a padecer un trastorno de uso de drogas o a recaer en el consumo de estas, ya sean ilegales o legales como el alcohol. ..x....