Back to All Events

VALENTIN VILLAVERDE & JOÃO ZILHAO -....Seminari: “L’origen de l’expressió simbòlica“..Seminario: “El origen de la expresión simbólica“..x....

....Seminari..Seminario..x....

....Dijous, 23 de març..Jueves, 23 de marzo..x.... de 2017
11:00 - 13:00 ....hores..horas..x....
Aules Seminari. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Univesidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Seminari amb matrícula..Seminario con matrícula..x.... (10 €)

Valentín Villaverde
....Valentín Villaverde Bonilla és catedràtic de Prehistòria de la Universitat de València. La labor investigadora se centra en diversos àmbits de la prehistòria antiga: el paleolític mitjà, el paleolític superior i l’art prehistòric. Director d’excavacions arqueològiques als jaciments de la Cova Negra de Xàtiva, la Cova de les Cendres de Teulada-Moraira, la Ratlla del Bubo de Crevillent, l’Abrigo de la Quebrada de Xelva, la Cueva Antón de Mula, i dels treballs de calc i documentació als abrics amb pintures i gravats de la Cova de les Meravelles de Gandia, de la Cova dels Cavalls (Tírig), Coves de la Saltadora (Coves de Vinromà), Abric de Vicent (Millars), el Cingle de la Mola Remígia (Ares del Maestrat), Cova Remígia (Ares del Maestrat), l’Abric de la Sarga (Alcoi), l’Abric de Centelles (Albocàsser) i Abric de la Xivana (Alfarb). Autor de diverses monografies i de més d’un centenar d’articles relacionats amb aquestes temàtiques. Col·labora habitualment amb el Servei de Recerca Prehistòrica de la Diputació Provincial de València i ha participat en l’exposició dels materials de la Sala de Paleolític. Ha estat comissari de diverses exposicions relacionades amb el seu àmbit de recerca. Hi destaca la realitzada a la Universitat de València l’any 2001, titulada “De neandertales a cromañones. Los inicios del poblamiento humano en las tierras valencianas”. Membre de la Comissió Científica del Centre Nacional d’Estudi de l’Evolució Humana (CENIEH) i de diverses comissions científiques internacionals, així com dels comitès científics de diverses revistes especialitzades en l’arqueologia prehistòrica. En l’actualitat dirigeix el màster en Arqueologia i els estudis de doctorat en Prehistòria i Arqueologia del Mediterrani de la Universitat de València. ..Valentín Villaverde Bonilla es catedrático de Prehistoria de la Universitat de València. La labor investigadora se centra en diversos ámbitos de la Prehistoria antigua: el Paleolítico medio, el Paleolítico superior y el Arte prehistórico. Director de excavaciones arqueológicas en los yacimientos de la Cova Negra de Xàtiva, la Cova de les Cendres de Teulada-Moraira, la Ratlla del Bubo de Crevillent, el Abrigo de la Quebrada de Chelva, la Cueva Antón de Mula, y de los trabajos de calco y documentación en los Abrigos con pinturas y grabados de la Cova de les Meravelles de Gandia, de la Cova dels Cavalls (Tirig), Coves de la Saltadora (Coves de Vinromà), Abric de Vicent (Millares), el Cingle de la Mola Remigia (Ares del Maestre), Cova Remigia (Ares del Maestre), el Abric de la Sarga (Alcoi), el Abric de Centelles (Albocàsser) y Abric de la Xivana (Alfarb). Autor de varias monografías y más de centenar de artículos relacionados con estas temáticas. Colabora habitualmente con el Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación Provincial de Valencia y ha participado en la exposición de los materiales de la Sala de Paleolítico. Ha sido comisario de diversas exposiciones relacionadas con su ámbito de investigación, destacando la realizada en la Universitat de Valencia el año 2001, titulada de Neandertales a Cromañones. Los inicios del poblamiento humano en las tierras valencianas. Miembro de la Comisión científica del Centro nacional de estudio de la evolución humana (CENIEH) y de varias comisiones científicas internacionales, así como de los comités científicos de varias revistas especializadas en la arqueología prehistórica. En la actualidad dirige el Máster en Arqueología y los Estudios de Doctorado en Prehistoria y Arqueología del Mediterráneo de la Universitat de Valencia. ..x....

....Coautor de llibres com ara Arte rupestre y hábitat en la prehistoria del Riu de les Coves. Aproximación a la cronología del Arte Levantino a través de la red de caminos óptimos, i El poblament prehistòric, entre molts altres. ..Coautor de libros como “Arte rupestre y hábitat en la prehistoria del Riu de les Coves. Aproximación a la cronología del Arte Levantino a través de la red de caminos óptimos”, y “El problament prehistòric”, entre otros muchos. ..x....

 

Joâo Zilhao
....Joâo Zilhao és catedràtic de la Universitat de Barcelona des de 2011, anteriorment va ser professor d’Arqueologia paleolítica a la Universitat de Bristol 2005-2010, i a la Universitat de Lisboa. ..Joâo Zilhao es catedrático de la Universidad de Barcelona desde 2011, anteriormente fue profesor de Arqueología Paleolítica en la Universidad de Bristol 2005-2010, y en la Universidad de Lisboa. ..x....

....Va ser nomenat pel govern portuguès per gestionar el Parc Arqueològic de la Vall de Côa, coordinar les recerques dutes a terme per establir la cronologia de l’art rupestre paleolític de la vall Côa i preparar el seu postulat per a la categoria de Patrimoni Mundial al desembre de 1998. ..Fue nombrado por el Gobierno portugués para gestionar el Parque Arqueológico del Valle de Côa, coordinar las Investigaciones llevadas a cabo para establecer la cronología del arte rupestre paleolítico del valle Côa y preparar su postulado para la categoría de Patrimonio Mundial, diciembre de 1998. ..x....

....Entre maig de 1997 i maig de 2002 va crear i va dirigir l’Instituto Português d’Arqueologia (IPA), un departament del Ministeri de Cultura que s’encarrega de la supervisió de l’activitat arqueològica al país. ..Entre mayo de 1997 y mayo de 2002, Creó y dirigió el Instituto Português de Arqueología (IPA), un departamento del Ministerio de Cultura que se encarga de la supervisión de la actividad arqueológica en el país. ..x....

....El 1998 va dirigir l’excavació paleolítica de Lagar Velho (Portugal) i, el 2004-2005 va formar part de l’equip d’investigació arqueològica a Peştera cu Oase (Romania), on es van trobar restes dels éssers humans més antics d’Europa. Organitzador de la conferència per a la reunió anual 2000 de l’Associació Europea d’Arqueòlegs, celebrada a Lisboa. El 2003 li va ser concedida la Humboldt Foundation Research Award (Universitat de Colònia) en reconeixement a "els assoliments obtinguts en l’ensenyament”. I l’any 2005 va rebre el Premi Europa de la Societat Prehistòrica de Londres, en reconeixement a la seua "contribució significativa i duradora a l’estudi de la prehistòria europea". ..En 1998, dirigió la excavación paleolítica de Lagar Velho (Portugal) y, en 2004-2005, formó parte del equipo de investigación arqueológica en Peştera cu Oase (Rumania), donde se hallaron restos de los seres humanos más antiguos de Europa. Organizador de la conferencia para la reunión anual 2000 de la Asociación Europea de Arqueólogos, celebrada en Lisboa. En 2003, le fue concedida la Humboldt Foundation Research Award (Universidad de Colonia) en reconocimiento a "los logros obtenidos en la enseñanza. Y en 2005, recibió el Premio Europa de la Sociedad Prehistórica de Londres, en reconocimiento a su "Contribución significativa y duradera al estudio de la prehistoria europea". ..x....

....Sinopsi..Sinópsis..x....
....En els últims decennis l’aparició del comportament modern, la seua definició i les seues implicacions en termes evolutius i culturals han suscitat un debat intens. Fonamentalment hi ha dues posicions teòriques sobre aquest tema, la que defensa que el simbolisme està lligat a un canvi cognitiu fonamental en el procés evolutiu humà i considera la seua aparició recent i vinculada exclusivament a l’aparició dels humans anatòmicament moderns, i la que defensa que el procés no es vincula només a aquests últims, sinó que sorgeix en diferents àmbits geogràfics i es registra tant en els humans moderns com en els neandertals. ..En los últimos decenios la aparición del comportamiento moderno, su definición y sus implicaciones en términos evolutivos y culturales han suscitado un intenso debate. Fundamentalmente existen dos posiciones teóricas al respecto, la que defiende que el simbolismo está ligado a un cambio cognitivo fundamental en el proceso evolutivo humano y consideran su aparición reciente y vinculada exclusivamente a la aparición de los Humanos anatómicamente modernos; y la que defiende que el proceso no se vincula sólo a estos últimos, sino que surge en distintos ámbitos geográficos y se registra tanto en los Humanos modernos como en los Neandertales. ..x....

....El seminari es planteja abordar els diferents enfocaments mitjançant l’avaluació dels diversos models i l’anàlisi crítica de l’evidència arqueològica disponible. Aspectes centrals del debat, enfocat des d’una perspectiva evolutiva, seran la significació simbòlica dels diferents materials arqueològics i les seues implicacions respecte a l’organització social, l’adaptació econòmica i el llenguatge dels seus creadors. ..El seminario se plantea abordar los distintos enfoques mediante la evaluación de los distintos modelos y el análisis crítico de la evidencia arqueológica disponible. Aspectos centrales del debate, enfocado desde una perspectiva evolutiva, serán la significación simbólica de los distintos materiales arqueológicos y sus implicaciones con respecto a la organización social, la adaptación económica y el lenguaje de sus creadores. ..x....