Back to All Events

DANIEL INNERARITY - ....Seminari..Seminario..x.... “....La política en els temps d’incertesa..La política en tiempos de incertidumbre..x....”

  • Aules Seminari - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
Daniel-Innerarity-Escola-de-Pensament-Lluis-Vives-2.jpg

....Seminari..Seminario..x....

....Dimecres, 28 de febrer..Miércoles, 28 de febrero..x.... de 2018
11:00 ....hores..horas..x....
....Aules Seminari. ..Aulas Seminario. ..x.... Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

.... Matrícula online (click ací).. Matrícula online (click aquí).. x ....

 

 

Daniel Innerarity
.... És catedràtic de filosofia política, investigador Ikerbasque a la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea i director de l’Instituto de Gobernanza Democrática. Ha estat professor convidat en diverses universitats europees i americanes,  com la Universitat de la Sorbona (París I), l’Institut Europeu de Florència, la London School of Economics i la Universitat de Georgetown. Els seus últims llibres són  La política en tiempos de indignación, La democracia en Europa i Política per a perplejos. ..Es catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas,  como la Universidad de la Sorbona (Paris I), el Instituto Europeo de Florencia, la London School of Economics y la Universidad de Georgetown. Sus últimos libros son La política en tiempos de indignación, La democracia en Europa y Política para perplejos. ..x....

....És col·laborador habitual d’opinió en El Correo / Diario Vasco i  El País. Ha rebut el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Miguel de Unamuno de Ensayo, el Premio Euskadi de Ensayo, el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral i el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. ..Es colaborador habitual de opinión en El Correo / Diario Vasco y  El País. Ha recibido el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Miguel de Unamuno de Ensayo, el Premio Euskadi de Ensayo, el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral y el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. ..x....

....Sinopsi..Sinópsis..x....
....Vivim en una època de incertesa. Els éssers humans en societats anteriors a la nostra han viscut amb un futur tal vegada més ombrívol, però l’estabilitat de les seues condicions vitals —per molt negatives que foren— els permetia pensar que l’avenir no els oferiria massa sorpreses. Podien passar fam i sofrir l’opressió, però no estaven perplexos. La perplexitat és una situació pròpia de societats en les quals l’horitzó del possible s’ha obert tant que els nostres càlculs sobre el futur són especialment incerts. ..Vivimos en una época de incertidumbre. Los seres humanos en sociedades anteriores a la nuestra han vivido con un futuro tal vez más sombrío, pero la estabilidad de sus condiciones vitales —por muy negativas que fueran— les permitía pensar que el porvenir no les iba a deparar demasiadas sorpresas. Podían pasar hambre y sufrir la opresión, pero no estaban perplejos. La perplejidad es una situación propia de sociedades en las que el horizonte de lo posible se ha abierto tanto que nuestros cálculos acerca del futuro son especialmente inciertos. ..x....

....El segle XXI es va estrenar amb la convulsió de la crisi econòmica, que va produir onades d’indignació però no va ocasionar una especial perplexitat; va contribuir fins i tot a reafirmar les nostres principals orientacions: qui eren els malvats i qui érem els bons, per exemple. El món es va tornar a categoritzar amb nitidesa entre perdedors i guanyadors, entre la gent i la casta, entre qui mana i qui pateix els que manen, al mateix temps que les responsabilitats eren assignades amb relativa seguretat. Però l’actual paisatge polític s’ha omplert d’una decepció generalitzada que ja no es refereix a alguna cosa concreta sinó a una situació en general. I ja sabem que quan el malestar es torna difús provoca perplexitat. Ens irrita un estat de coses que no pot tenir la nostra aprovació, però encara més no saber com identificar aquest malestar, a qui fer culpable d’això i a qui confiar el canvi d’aquesta situació. ..El siglo XXI se estrenó con la convulsión de la crisis económica, que produjo oleadas de indignación pero no ocasionó una especial perplejidad; contribuyó incluso a reafirmar nuestras principales orientaciones: quiénes eran los malvados y quiénes éramos los buenos, por ejemplo. El mundo se volvió a categorizar con nitidez entre perdedores y ganadores, entre la gente y la casta, entre quién manda y quién padece a los que mandan, al tiempo que las responsabilidades eran asignadas con relativa seguridad. Pero el actual paisaje político se ha llenado de una decepción generalizada que ya no se refiere a algo concreto sino a una situación en general. Y ya sabemos que cuando el malestar se vuelve difuso provoca perplejidad. Nos irrita un estado de cosas que no puede contar con nuestra aprobación, pero todavía más no saber cómo identificar ese malestar, a quién hacerle culpable de ello y a quién confiar el cambio de dicha situación. ..x....

....Daniel Innerarity presentarà els continguts fonamentals del seu nou llibre Política para perplejos (Galaxia Gutenberg, 2018), que continua d’alguna manera les reflexions que va fer en La política en tiempo de indignación (Galaxia Gutenberg, 2015). Són reflexions al fil dels esdeveniments que vivim i que ens han portat de la indignació a la perplexitat, sense que per cert deixe d’haver-hi motius per a abandonar aquella. ..Daniel Innerarity presentará los contenidos fundamentales de su nuevo libro Política para perplejos (  (Galaxia Gutenberg, 2018), que continúa de alguna manera las reflexiones que hizo en La política en tiempos de indignación (Galaxia Gutenberg, 2015). Son reflexiones al hilo de los acontecimientos que vivimos y que nos han llevado de la indignación a la perplejidad, sin que por cierto deje de haber motivos para abandonar aquella. ..x....