Back to All Events

TERESA FREIXES - ....Conferència..Conferencia..x.... “....Gènere i dret a l’Europa de l’era global..Género y derecho en la Europa de la era global..x....”

 • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
Teresa-Freixes.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Divendres, 9 de març..Viernes, 9 de marzo..x.... de 2018
12:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Teresa Freixes
....La Dra. Freixes es doctora en Dret per la Universitat de Barcelona. Catedràtica de Dret Constitucional (UAB) i catedràtica Jean Monnet ad personam (Distinció Succes Stories). ..La Dra Freixes es Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona. Catedrática de Derecho Constitucional (UAB) y Catedrática Jean Monnet ad personam (Distinción Succes Stories). ..x....

....Directora del Centre d’Estudis de Drets Humans. Membre de la Reial Acadèmia Europea de Doctors. Experta de la Comissió Europea i del Consell d’Europa. Antiga Senior Expert de FRANET (Agència Europea de Drets Fonamentals i Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere), és també presidenta d’honor de l’Institut Europeu de Dret i presidenta de la Fundació Cultura Lliure. Ha participat en l’elaboració dels tractats d’Amsterdam, Niça i Lisboa, la Constitució Europea i la Carta de Drets Fonamentals de la UE (com a experta legal). ..Directora del Centro de Estudios de Derechos Humanos). Miembro de la Real Academia Europea de Doctores. Experta de la Comisión Europea y del Consejo de Europa. Antigua Senior Expert de FRANET (Agencia Europea de Derechos Fundamentales e Instituto Europeo para la igualdad de género), es también Presidenta de honor del Instituto Europeo de Derecho y Presidenta de la Fundación Cultura Libre. Ha participado en la elaboración de los Tratados de Ámsterdam, Niza y Lisboa, la Constitución Europea y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (como experta legal). ..x....

....Com a experta del Consell d’Europa va participar en el Programa d’Assistència Jurídica per als Països de l’Est, en coordinació amb els ministeris de Justícia de Romania, Moldàvia, Eslovàquia, Eslovènia, Txèquia i Bulgària, i ha col·laborat en la formació de jutges amb l’objecte d’afavorir la integració a Europa. ..Como Experta del Consejo de Europa participó en el Programa de Asistencia Jurídica para los Países del Este, en coordinación con los Ministerios de Justicia de Rumania, Moldavia, Eslovaquia, Eslovenia, Chequia y Bulgaria colaborando en la formación de jueces, con el objeto de favorecer la integración en Europa. ..x....

....Col·labora, entre altres, amb la University of Essex, la Nottingham Trent University i l’Institute of Law of Jersey. Professora visitant de les universitats de Montpeller I (França), Milà (Itàlia), Szczecin (Polònia), Dzemal Bijedic de Mostar (Bòsnia-Hercegovina) i César Vallejo de Trujillo, Universidad Nacional de Trujillo i Universidad San Pedro de Huaraz (Perú). ..Colabora, entre otras, con la University of Essex, la Nottingham Trent University y el Institute of Law of Jersey. Profesora visitante de las Universidades de Montpellier I (France), Milan (Italy), Szczecin (Poland), Dzemal Bijedic de Mostar (Bosnia-Herzegovina) y Cesar Vallejo de Trujillo, Universidad Nacional de Trujillo y Universidad San Pedro de Huaraz (Peru). ..x....

....Directora del grup de recerca consolidat “Dret Constitucional Europeo i Drets Fonamentals”. Ha dirigit projectes de recerca europeus (VII PM i altres) amb equips complexos i multidisciplinaris, i ha elaborat informes per a les institucions europees, el Consell d’Europa, la Unió Africana i distints governs. ..Directora del Grup de recerca consolidat “Derecho Constitucional Europeo y Derechos Fundamentales”. Ha dirigido proyectos de investigación europeos (VII PM y otros) con equipos complejos y multidisciplinares, realizado informes para las Instituciones Europeas, el Consejo de Europa, la Unión Africana y distintos gobiernos. ..x....

....Entre les seues publicacions recents, en destaquem: ..Entre sus publicaciones recientes destacaremos: ..x....

 • ....“Repensar la Constitución.” Coord. amb Juan Carlos Gavara. BOE i Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2016.

 • “Implicaciones constitucionales y geoestratégicas del Brexit. Su repercusión en España”. Amb Santi Mondéjar. Blog de la Revista de Dret Públic de Catalunya. 13 de juliol de 2016.

 • “Multilevel governance and budgetary stability”. En: Europe. Gouvernance politique, Gouvernance économique. Coords: T. Freixes, D. Marrani, J. C. Remotti, L. Vanin. EME Ed. Brussel·les, 2015.

 • The European protection order. Its application to the victims of gender violence. Codirectora i coautora. Tecnos, Madrid, 2015.

 • “Secesión de Estados e integración en la Unión Europea. A propósito del debate sobre la permanencia en la Unión de Escocia y Cataluña como Estados segregados del Reino Unido y España”. Revista Jurídica de Catalunya, vol. 113, núm. 2, 2014.

 • Constitutionalismo multinivel y relaciones entre parlamentos. Freixes, T.; Gómez, Y.; Rovira, A. (coord.). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2013.

 • “Citizens’ Legislative Initiative and Citizenship of Rights”. Silveira, A.; Canotilho, M.; Madeira, P. (eds.). Citizenships and Solidarity in the European Union. PIE Peter Lang, Brussel·les, 2013.

 • “Quels valeurs à protéger dans le dialogue interculturel euro-méditerranéen?”. En T. Freixes, J. C. Remotti, D. Marrani, J. Bombin, L. Vanin-Verna (coords.). La gouvernance multi-level. Penser l’enchevêtrement. EME Editions, Col. De Lege Ferenda, Fernelmont, 2012.

 • “Multilevel constitutionalism and federalism”. En: Alberto López Basaguren, Leire Escajedo San-Epifanio (Eds.). The Ways of Federalism in Western Countries and the Horizons of Territorial Autonomy in Spain. Springer, 2012. ..“Repensar la Constitución.” Coord. con Juan Carlos Gavara. BOE y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2016.

 • “Implicaciones constitucionales y geoestratégicas del Brexit. Su repercusión en España”. Con Santi Mondéjar. Blog de la Revista de Dret Públic de Catalunya. 13 de julio de 2016.

 • “Multilevel governance and budgetary stability”. In: Europe. Gouvernance politique, Gouvernance économique. Coords: T. Freixes, D. Marrani, J. C. Remotti, L. Vanin. EME Ed. Bruselas, 2015.

 • The European protection order. Its application to the victims of gender violence. Co-director ay co-autora. Tecnos, Madrid, 2015.

 • “Secesión de Estados e integración en la Unión Europea. A propósito del debate sobre la permanencia en la Unión de Escocia y Cataluña como Estados segregados del Reino Unido y España”. Revista Jurídica de Catalunya, Vol. 113, nº 2, 2014.

 • Constitutionalismo multinivel y relaciones entre parlamentos. Freixes, T.; Gómez, Y.; Rovira, A. (coord.). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2013.

 • “Citizens’ Legislative Initiative and Citizenship of Rights”. Silveira, A.; Canotilho, M.; Madeira, P. (eds.). Citizenships and Solidarity in the European Union. PIE Peter Lang, Brussels, 2013.

 • “Quels valeurs à protéger dans le dialogue interculturel euro-méditerranéen?”. En T. Freixes, J. C. Remotti, D. Marrani, J. Bombin, L. Vanin-Verna (Coords.). La gouvernance multi-level. Penser l’enchevêtrement. EME Editions, Col. De Lege Ferenda, Fernelmont, 2012.

 • “Multilevel constitutionalism and federalism”. In: Alberto López Basaguren, Leire Escajedo San-Epifanio (Eds.). The Ways of Federalism in Western Countries and the Horizons of Territorial Autonomy in Spain. Springer, 2012. ..x....