Back to All Events

DANIEL INNERARITY - ....Conferència..Conferencia..x.... “....La democràcia a Europa..La democracia en Europa..x....”

  • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
Daniel-Innerarity-Escola-de-Pensament-Lluis-Vives-2.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dimarts, 27 de febrer..Martes, 27 de febrero..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Daniel Innerarity
.... És catedràtic de filosofia política, investigador Ikerbasque a la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea i director de l’Instituto de Gobernanza Democrática. Ha estat professor convidat en diverses universitats europees i americanes,  com la Universitat de la Sorbona (París I), l’Institut Europeu de Florència, la London School of Economics i la Universitat de Georgetown. Els seus últims llibres són  La política en tiempos de indignación, La democracia en Europa i Política per a perplejos. ..Es catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas,  como la Universidad de la Sorbona (Paris I), el Instituto Europeo de Florencia, la London School of Economics y la Universidad de Georgetown. Sus últimos libros son La política en tiempos de indignación, La democracia en Europa y Política para perplejos. ..x....

....És col·laborador habitual d’opinió en El Correo / Diario Vasco i  El País. Ha rebut el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Miguel de Unamuno de Ensayo, el Premio Euskadi de Ensayo, el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral i el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. ..Es colaborador habitual de opinión en El Correo / Diario Vasco y  El País. Ha recibido el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Miguel de Unamuno de Ensayo, el Premio Euskadi de Ensayo, el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral y el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. ..x....

....Sinopsi..Sinópsis..x....
....Entre les deficiències de la Unió Europea, una de les més corrosives és el dèficit d’intel·ligibilitat. Europa no tindrà sentit mentre no hi haja una narrativa que puga ser entesa i acceptada per la seua ciutadania. Aquest llibre tracta de fer comprensible l’experiment europeu sense rendir-se ni al minimalisme tecnocràtic ni a les simplificacions populistes. El seu autor sosté que la Unió Europea ha de ser entesa com una democràcia complexa, no a partir dels models de democràcia vinculats a la forma de l’estat nacional i, per això mateix, amb unes grans potencialitats a l’hora de pensar com organitzar políticament espais més densos, oberts i interdependents. ..Entre las deficiencias de la Unión Europea, una de las más corrosivas es el déficit de inteligibilidad. Europa no tendrá sentido mientras no haya una narrativa que pueda ser entendida y aceptada por su ciudadanía. Este libro trata de hacer comprensible el experimento europeo sin rendirse ni al minimalismo tecnocrático ni a las simplificaciones populistas. Su autor sostiene que la Unión Europea debe ser entendida como una democracia compleja, no a partir de los modelos de democracia vinculados a la forma del estado nacional y, por eso mismo, con unas grandes potencialidades a la hora de pensar cómo organizar políticamente espacios más densos, abiertos e interdependientes. ..x....

....En uns moments en els quals la manca d’èpica no es veu compensada per una legitimitat funcional, en els quals el projecte europeu no pot disposar ni del recurs a gestes emfàtiques ni del discret favor de l’efectivitat, el paisatge se’ns ha omplert de referències negatives. Afeblides les diverses legitimacions de la integració, els únics relats poderosos que queden en vigor són les impugnacions populistes o la inevitabilitat amb què s’imposen les justificacions tecnocràtiques. Al mateix temps, les crides genèriques a una major integració, a “més Europa”, tenen una ressonància coactiva, de rendició davant l’inevitable. En uns moments d’especial incertesa en relació amb el futur d’Europa, si d’alguna cosa podem estar segurs és que el seu futur no pot dependre més que de reflexions compartides i decisions lliures. ..En unos momentos en los que la carencia de épica no se ve compensada por una legitimidad funcional, en los que el proyecto europeo no puede contar ni con el recurso a gestas enfáticas ni con el discreto favor de la efectividad, el paisaje se nos ha llenado de referencias negativas. Debilitadas las diversas legitimaciones de la integración, los únicos relatos poderosos que quedan en pie son las impugnaciones populistas o la inevitabilidad con que se imponen las justificaciones tecnocráticas. Al mismo tiempo, los llamamientos genéricos a una mayor integración, a “más Europa”, tienen una resonancia coactiva, de rendición ante lo inevitable. En unos momentos de especial incertidumbre en relación con el futuro de Europa, si de algo podemos estar seguros es de que su futuro no puede depender más que de reflexiones compartidas y decisiones libres. ..x....

....Daniel Innerarity tracta d’explicar quina és la innovació política de la Unió Europea, les seues insuficiències i les seues oportunitats, el seu peculiar sistema de representació i decisió, què tenim dret a esperar d’ella i què podem exigir-li perquè siga, d’acord amb la seua peculiar naturalesa, més democràtica. ..Daniel Innerarity trata de explicar cuál es la innovación política de la Unión Europea, sus insuficiencias y sus oportunidades, su peculiar sistema de representación y decisión, qué tenemos derecho a esperar de ella y qué podemos exigirle para que sea, de acuerdo con su peculiar naturaleza, más democrática. ..x....