Back to All Events

JAVIER ECHEVERRÍA - ....Conferència..Conferencia..x.... “....Tecnocultura i innovació..Tecnocultura e innovación..x....”

  • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
2-Javier-Echevarría-Escola-de-Pensament-Lluis-Vives.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dimarts, 20 de febrer..Martes, 20 de febrero..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Javier Echeverría Ezponda
....Javier Echeverría ha sigut professor a la Universitat Politècnica de Madrid, catedràtic de Lògica i Filosofia de la Ciència a la Universitat del País Basc i investigador de nivell A a l’Institut de Filosofia del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Des del febrer de 2008 és professor d’investigació a Ikerbasque (Fundació Basca per a la Ciència). Membre de l’equip d’investigació d’alt rendiment INNOLAB. S’ha ocupat de filosofia de la ciència i de la tecnologia, i des de l’any 2008 d’estudis d’innovació. Ha sigut vicepresident de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias i president de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España. És membre de la International Academy of Philosophy of Science, vicepresident de Jakiunde (Acadèmia Basca de Ciències, Arts i Lletres) i membre del Comitè Basc de Ciència, Tecnologia i Innovació. Ha dirigit 18 tesis doctorals i impartit cursos de màster en diferents països. Ha publicat vint obres monogràfiques i n’ha coeditat 23.  Els últims es titulen Innovation and Values (Reno, NV: University of Nevada Publ., 2014), Hidden Innovation (coedició amb Javier Castro i Alfonso Unceta, Sant Sebastià: Sinnergiak, 2016) i El arte de innovar: naturalezas, lenguajes, sociedades (Madrid: Plaza y Valdés, 2017). ..Javier Echeverría ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad del País Vasco e Investigador de nivel A en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Desde febrero de 2008 es Profesor de Investigación en Ikerbasque (Fundación Vasca para la Ciencia). Miembro del equipo de investigación de alto rendimiento INNOLAB. Se ha ocupado de Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología, y desde 2008 de Estudios de Innovación. Ha sido Vicepresidente de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y Presidente de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España. Es miembro de la International Academy of Philosophy of Science, Vicepresidente de Jakiunde (Academia Vasca de Ciencias, Artes y Letras) y miembro del Comité Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ha dirigido 18 tesis doctorales e impartido cursos de Master en diferentes países. Ha publicado veinte obras monográficas y coeditado 23.  Los últimos se titulan: Innovation and Values (Reno, NV: University of Nevada Publ., 2014), Hidden Innovation (coedición con Javier Castro y Alfonso Unceta, San Sebastián: Sinnergiak, 2016) y El arte de innovar: naturalezas, lenguajes, sociedades (Madrid: Plaza y Valdés, 2017). ..x....