Back to All Events

JO FREEMAN - ....Conferència..Conferencia..x...., “Waves of protest: social movements and feminism”

  • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
Jo-Freeman-Escola-de-Pensament-Lluis-Vives.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
.... (Onades de protesta: moviments socials i feminisme)..(Olas de protesta: movimientos sociales y feminismo)..x....

....Dimarts, 30 de gener..Martes, 30 de enero..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....L’organitza:
Escola Europea de Pensament Lluís Vives, Unitat d’Igualtat, Facultat de CC Socials i Departament de Sociologia i Antropologia Social.
Col·labora: IUED i UPV (Escola d’ Arquitectura) ..Organiza: Escola Europea de Pensament Lluís Vives, Unitat d’Igualtat, Facultat de CC Socials y Departament de Sociologia i Antropologia Social.
Colabora: IUED y UPV (Escuela de Arquitectura). ..x....

 

Jo Freeman ....(26 d’agost de 1945)..(26 de agosto de 1945)..x.... 
....És una feminista estatunidenca, politòloga, escriptora i advocada. A partir dels seus anys d’estudiant a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley, en la dècada de 1960, va estar activament involucrada en el moviment pels drets civils. Primerament, en favor de les persones afroamericanes i després en favor de les dones. Fou una de les primeres organitzadores del moviment d’alliberament de les dones. És autora de diversos articles feministes clàssics i d’importants articles sobre moviments socials i partits polítics. També ha escrit extensament sobre les dones, especialment sobre legislació i les polítiques públiques de gènere i les dones en la política general. ..Es una feminista estadounidense, politóloga, escritora y abogada. A partir de sus años de estudiante en la Universidad de California en Berkeley en la década de 1960, ha estado activamente involucrada en el movimiento por los derechos civiles. Primero en favor de las personas afroamericanas y después en favor de las mujeres. Fue una de las primeras organizadoras del movimiento de liberación de las mujeres. Es autora de varios artículos feministas clásicos, así como importantes artículos sobre movimientos sociales y partidos políticos. También ha escrito extensamente sobre las mujeres, especialmente sobre legislación y las políticas públicas de género y las mujeres en la política general. ..x....

....La seua militància en pro dels drets civils a Califòrnia, Alabama i Mississippí, la portà a la presó alguna vegada i a ser objectiu dels esquadrons de la mort. Dugué a terme el seu activisme com a fotògrafa, periodista, escriptora i “agitadora professional”, en paraules seues. ..Su militancia en pro de los derechos civiles en California, Alabama y Mississippi, la llevo a la cárcel en alguna ocasión y a ser objetivo de los escuadrones de la muerte. Llevó a cabo su activismo como fotógrafa, periodista, escritora y “agitadora profesional”, en sus propias palabras. ..x....

....A partir de 1967, Jo Freeman comença a Chicago la seua militància feminista. Davant la dificultat de tractar els temes de la igualtat de gènere en els partits polítics, Jo Freeman comença a reunir-se setmanalment, a casa seua, amb un grup de dones. Al cap d’uns quants mesos va crear un butlletí per donar compte dels debats de grup i de la situació de les dones; el va anomenar Veu del moviment d’alliberament de les dones, amb el qual va donar nom al moviment feminista de l’època. ..A partir de 1967 Jo Freeman, en Chicago, empieza su militancia feminista. Ante la dificultad de tratar los temas de la igualdad de género en los partidos políticos, Jo Freeman comienza a reunirse semanalmente, en su casa, con un grupo de mujeres. Al cabo de unos meses, creó un boletín para dar cuenta de los debates de grupo y de la situación de las mujeres, le llamó Voz del movimiento de liberación de las mujeres con el que dio nombre al movimiento feminista de la época. ..x....

....L’any 1968, Freeman es va matricular en una escola de postgrau en ciències polítiques a la Universitat de Chicago i va investigar sobre la situació de las dones, els rols sexuals i altres temes relacionats. La major part dels articles acadèmics que va escriure es publicaren posteriorment en diverses revistes i en llibres de text universitaris. L’activitat acadèmica no va reduir el seu activisme polític, ara centrat en la situació de les dones a la universitat, per exemple, organitzant una seguda per l’acomiadament d’una professora molt coneguda i estimada. ..En el 1968, Freeman se matriculó en una escuela de posgrado en ciencias políticas en la Universidad de Chicago e investigó sobre la situación de las mujeres, los roles sexuales y otros temas relacionados. La mayoría de los artículos académicos que escribió se publicaron posteriormente en varias revistas y en libros de texto universitarios. La actividad académica no redujo su activismo político, ahora centrado en la situación de las mujeres en la Universidad, por ejemplo, organizando una sentada por el despido de una profesora muy conocida y estimada. ..x....

....No ha cessat de participar en els moviments socials, en particular en favor de les dones, del seu país, ni d’escriure sobre aquests. Com a activista i escriptora és un referent per al feminisme estatunidenc. És una prolífica escriptora de premsa, a més d’escriptora acadèmica. Algunes de les seues obres, com ara La tirania de la falta d’estructures o La feminista acadèmica estan traduïdes a diversos idiomes i són de lectura obligada per a qualsevol feminista o persona estudiosa del feminisme. ..No ha cesado de participar en los movimientos sociales, en particular en favor de las mujeres, de su país, ni de escribir sobre los mismos. Como activista y escrito es un referente para el feminismo estadounidense. Es una prolífica escritora de prensa, además de escritora académica. Algunas de sus obras como La tiranía de la falta de estructuras o La feminista académica están traducidas a varios idiomas y son de lectura obligada para cualquier feminista o persona estudiosa del feminismo. ..x....

....Jo Freeman té la major col·lecció coneguda de pins (més de 1.000) amb lemes feministes i de drets civils. ..Jo Freeman cuenta con la mayor colección (más de 1.000) conocida de pins con lemas feministas y de derechos civiles. ..x....