Back to All Events

SANTIAGO POSTEGUILLO ...."La legió perduda, la novel·la trobada: navegant entre la ficció i la història.".."La legión perdida, la novela encontrada: navegando entre la ficción y la historia"..x....

  • La Nau - Aula Magna 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)

....Conferència..Conferencia..Conference....

....Dimarts, 15 de novembre de 2016..Martes, 15 de noviembre de 2016..x....
19:00 - 21:00
Aula Magna. La Nau.
Carrer de la Universitat, 2, 46003 València

....Com s’escriu una novel·la històrica? Amb quatre elements: arquitectura narrativa, superant la síndrome del Capitán Trueno, aprovant el test de Bechdel-Wallace i amb un petit gran viatge. Amb altres paraules: molta literatura i molta història per a crear un univers d’entreteniment i aprenentatge.
..¿Cómo se construye una novela histórica? Con cuatro elementos: arquitectura narrativa, superando el síndrome del Capitán Trueno, aprobando el test de Bechdel-Wallace y con un pequeño gran viaje. en otras palabras: mucha literatura y mucha historia para crear un universo de entretenimiento y aprendizaje.
..x....

Santiago Posteguillo
....Filòleg, lingüista, doctor europeu per la Universitat de València, és en l’actualitat professor titular en la Universitat Jaume I de Castelló, on ha exercit com a director de la seu en aquesta universitat del Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades de la Comunitat Valenciana durant alguns anys. En l’actualitat imparteix classes de Llengua i Literatura Angleses. En 2014, Santiago Posteguillo, entre d’altres reconeixements, va rebre el Premi Barcino de Novel·la Històrica de l’Ajuntament de Barcelona i fou nomenat Ambaixador Honorífic de la Universitat Jaume I. Aquest mateix any es publicà també La sangre de los libros, una imaginativa obra de relats sobre la historia de la literatura. La Generalitat Valenciana designà Santiago Posteguillo “Escriptor de l’Any 2015”.
..Filólogo, lingüista, doctor europeo por la Universitat de València, es en la actualidad profesor titular en la Universitat Jaume I (Castelló) donde ejerció como director de la sede en dicha universidad del Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas de la Comunidad Valenciana durante varios años. En la actualidad imparte clases de Lengua y Literatura Inglesas. En 2014, Santiago Posteguillo, entre otros reconocimientos, recibió el Premio Barcino de Novela Histórica del Ayuntamiento de Barcelona y fue nombrado Ambaixador Honorífic de la Universitat Jaume I. Ese mismo año se publicó también La sangre de los libros, una imaginativa obra de relatos sobre la historia de la literatura. La Generalitat Valenciana nombró a Santiago Posteguillo “Escritor del Año 2015”.
..X....

....Entrada oberta. Capacitat de la sala limitada.. Entrada abierta. Capacidad de la sala limitada.. x....