Back to All Events

ISABEL BURDIEL. ....Conferència..Conferencia.... "....La nova biografia. Emilia Pardo Bazán..La nueva biografía. Emilia Pardo Bazán...."

 • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
0-0.jpg

....Dilluns, 25 de febrer..Lunes, 25 de febrero..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec d’Isabel Burdiel..A cargo de Isabel Burdiel ....

....Cicle Dones creadores..Ciclo Mujeres Creadoras....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i Unitat d’Igualtat..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluis Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat y Unitat d’Igualtat....

I.Burdiel -Emilia Pardo Bazán, caricatura de Luis Bagaria, ca. 1915 (1).jpg

Isabel Burdiel

 • ....Catedràtica d’Història Contemporània de la Universitat de València. Honorary Research Fellow de la University of East Anglia (UK) des del 2004.

 • Especialista en història política i cultural del liberalisme europeu i espanyol del segle XIX.

 • S’ha interessat també per les relacions entre història i literatura i per les possibilitats de la història biogràfica.

 • Ha dirigit, entre el 2008 i el 2015, la Xarxa Europea sobre Teoria i Pràctica de la Biografia/European Network on Theory and Practice of Biography (RETPB/ENTPB). Pàgina web: www.valencia.edu/retpb/

 • És autora de les dues primeres edicions crítiques en castellà del Frankenstein de Mary Shelley i de la Vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft.
  El 2011 va rebre el Premi Nacional d’Història per Isabel II. Una biografía.
  Actualment acaba de publicar en l’editorial Taurus una biografia d’Emilia Pardo Bazán. ..Catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia.
  Honorary Research Fellow de la University of East Anglia (UK) desde 2004.

 • Especialista en historia política y cultural del liberalismo europeo y español del siglo XIX.

 • Se ha interesado también por las relaciones entre historia y literatura y por las posibilidades de la historia biográfica.

 • Ha dirigido, entre 2008 y 2015 la Red Europea sobre Teoría y Practica de la Biografía/European Network on Theory and Practice of Biography (RETPB/ENTPB). Página web: www.valencia.edu/retpb/

 • Es autora de las dos primeras ediciones críticas en castellano del Frankenstein de Mary Shelley y de la Vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft.
  En 2011 recibió el Premio Nacional de Historia por Isabel. II. Una biografía.
  Actualmente acaba de publicar en la editorial Taurus una biografía de Emilia Pardo Bazán. ....

....Sinopsi..Sinopsis....

....En aquesta conferència vull discutir les possibilitats d'anàlisi històrica que proporciona la biografia, o més exactament la història biogràfica. Menyspreada durant dècades, té avui una gran vitalitat intel·lectual, amb mètodes i propostes noves. ..En esta conferencia quiero discutir las posibilidades de análisis histórico que proporciona la biografía, o más exactamente la historia biográfica. Desdeñada durante décadas tiene hoy una gran vitalidad intelectual, con métodos y propuestas nuevas. ....

....Ho faré a través d'un estudi de la trajectòria biogràfica, pública i privada, literària i intel·lectual d'Emilia Pardo Bazán, que va ser una de les grans novel·listes del segle XIX europeu, extraordinàriament popular en vida i una figura fonamental per entendre l'esfera pública cultural de l'últim terç del segle XIX i primeres dècades del XX. ..Lo haré a través de un estudio de la trayectoria biográfica, pública y privada, literaria e intelectual de Emilia Pardo  Bazán que fue una de las grandes novelistas del siglo XIX europeo, extraordinariamente popular en vida y una Figura fundamental para entender la esfera pública cultural del último tercio del siglo XIX y primeras décadas del XX. ....

....Va ser traduïda al seu moment a diversos idiomes: des del francès o l'anglès fins al japonès, i va ajudar de manera molt important a la discussió espanyola i europea sobre la condició i els drets de les dones. De fet, va ser probablement l'escriptora de la seua època que va enarborar un feminisme més obertament radical i modern. I també més polèmic. ..Fue traducida en su momento a diversos idiomas: desde el francés o el inglés al japonés y ayudó de forma muy importante a la discusión española y europea sobre la condición y los derechos de las mujeres. De hecho, fue probablemente la escritora de su época que enarboló un feminismo más abierto radical y moderno. También más polémico. ....

....Va ser una dona i una intel·lectual difícilment classificable: cosmopolita i europea, nacionalista espanyola, conservadora i progressista, excèntrica, subversiva i amant de l'ordre. La seua personalitat resulta tan contundent com esquiva i difícil d'aprehendre. Un calidoscopi de les ambivalències, les contradiccions i els reptes de la seua època. ..Fue una mujer y una intelectual difícilmente clasificable: cosmopolita y europea, nacionalista española, conservadora vadora y progresista, excéntrica, subversiva y amante del orden. Su personalidad resulta tan contundente como esquiva y difícil de aprehender. Un caleidoscopio de las ambivalencias, las contradicciones y los retos de su época. ....