Back to All Events

XURXO MARIÑO. ....Conferència..Conferencia.... "....En busca de la mente..En busca de la mente...."

  • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
Xurxo-Mariño.jpg

....Dimecres, 5 de juny..Miércoles, 5 de junio..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec de Xurxo Mariño Alfonso
Professor del Departament de Fisioteràpia, Medicina i Ciències Biomèdiques de la Universidade da Coruña..A cargo de Xurxo Mariño Alfonso
Profesor del Departamento de Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidade da Coruña....

....Cicle Els grans reptes de la ciència, amb motiu dels 100 números de Mètode..Ciclo Los grandes retos de la ciencia, con motivo de los 100 números de Mètode....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives i Revista Mètode..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives y Revista Mètode....

 

Xurxo Mariño Alfonso
(Lugo, 1969)

....Biòleg i doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de Santiago de Compostel·la (1998), professor del Departament de Medicina de la Universitat de la Corunya (en l’actualitat en excedència). ..Biólogo y Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela (1998), profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de A Coruña (en la actualidad en excedencia). ....

....Membre de la Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade del Consello da Cultura Galega i del grup d’investigació Neurocom de la UDC, així com de diverses societats científiques espanyoles i internacionals. Ha publicat treballs d’investigació en diverses revistes especialitzades i ha col·laborat amb el Massachusetts Institute of Technology (MIT), on va realitzar la seua recerca de postdoctorat. ..Miembro de la Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade del Consello da Cultura Galega y del grupo de investigación Neurocom de la UDC, así como de varias sociedades científicas españolas e internacionales. Ha publicado trabajos de investigación en diversas revistas especializadas y colaborado con el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en donde realizó sus investigaciones de postdoctorado. ....

....Realitza múltiples activitats de divulgació del coneixement científic i ha procurat sempre, a més, la interacció amb el món de les humanitats. Ha publicat els llibres “Os dados do reloxeiro. Ciencia amena para mentes inquietas” (2005), “Po de estrelas” (2008), “Neurociencia para Julia” (2013), “Tierra. Ciencia, aventuras y sorpresas de un viaje alrededor del mundo” (2017) i “El misterio de la mente simbólica. Cerebro, lenguaje y evolución” (2018). ..Realiza múltiples actividades de divulgación del conocimiento científico, procurando además la interacción con el mundo de las humanidades. Ha publicado los libros “Os dados do reloxeiro. Ciencia amena para mentes inquietas” (2005), “Po de estrelas” (2008), “Neurociencia para Julia” (2013), “Tierra. Ciencia, aventuras y sorpresas de un viaje alrededor del mundo” (2017) y “El misterio de la mente simbólica. Cerebro, lenguaje y evolución” (2018). ....

....A l’any 2011 li va ser concedit el Premi Especial del Jurat del “I Certamen FECYT de Comunicación Científica”. El 2014 va rebre el Premi Tesla de divulgació. El 2017 se li va concedir el premi Lois Peña Novo. El 2018 va rebre el premi en la categoria de Divulgació en la Gala do Libro Galego pel seu llibre “Tierra”, obra que també ha obtingut una menció d’honor en els premis PRISMA de 2018. ..En el año 2011 le fue concedido el Premio Especial del Jurado del “I Certamen FECYT de Comunicación Científica”. En 2014 recibió el Premio Tesla de divulgación. En 2017 se le concedió el premio Lois Peña Novo. En 2018 recibió el premio en la categoría de Divulgación en la Gala do Libro Galego por su libro “Tierra”, obra que también ha obtenido una mención de honor en los premios PRISMA de 2018. ....

....Sinopsi..Sinópsis....

....L’encèfal humà és una màquina capaç de generar autoconsciència, pensament simbòlic i llenguatge, característiques que defineixen la nostra naturalesa humana. La neurociència porta poc més de 100 anys tractant de desxifrar l’estructura i els processos interns encefàlics, tasca que avança lentament a causa de la complexitat del sistema i a l’escassesa –fins no fa gaire temps - de tècniques d’exploració no invasives. ..El encéfalo humano es una máquina capaz de generar autoconsciencia, pensamiento simbólico y lenguaje,características que definen nuestra naturaleza humana. La neurociencia lleva poco más de 100 años tratando dedescifrar la estructura y los procesos internos encefálicos, tarea que avanza con lentitud debido a la complejidaddel sistema y a la escasez -hasta hace muy poco tiempo- de técnicas de exploración no invasivas. ....

....Amb tot, s’han pogut determinar amb precisió alguns dels sues mecanismes i processos de computació, desenvolupament i plasticitat. Molts experiments han mostrat també amb claredat la diferència que hi ha entre la construcció mental del món i la realitat exterior, en un camp fascinant de coneixement que uneix neurociència i filosofia. ..Con todo, se han podido determinar con precisión algunos de sus mecanismos y procesos de computación,desarrollo y plasticidad. Muchos experimentos han mostrado también con claridad la diferencia que existe entrela construcción mental del mundo y la realidad exterior, en un campo fascinante de conocimiento que aúnaneurociencia y filosofía. ....

....El gran repte és comprendre com sorgeix la ment autoconscient, el “jo”, a partir de l’activitat elèctrica i química de 86 000 milions de neurones, però també a partir de la interacció social i del desenvolupament del llenguatge, una característica que és exclusiva de la nostra espècie. ..El gran reto es comprender cómo surge la mente autoconsciente, el “yo”, a partir de la actividad eléctrica y químicade 86 000 millones de neuronas, pero también a partir de la interacción social y del desarrollo del lenguaje,una característica esta última que es exclusiva de nuestra especie. ....