Back to All Events

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA ....“Algunes idees rebudes en educació”..“Algunas ideas recibidas en educación”..x....

  • La Nau · Paranimf 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)

....Conferència..Conferencia..x....

....Dijous, 27 de abril..Jueves, 27 de abril..x.... de 2017
19:00-21:00 ....hores..horas..x....
Paranimf. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat ..Entrada libre. Aforo limitado..x....

Alfredo Pérez Rubalcaba
....Professor i doctor de Química Orgànica de la Universitat Complutense de Madrid. Arran de la victòria de Felipe González en les eleccions de 1982, assumeix diferents responsabilitats en l'àmbit de l'educació, la ciència i la tecnologia, i participa en l'elaboració de les grans lleis que conformen el sistema educatiu de la democràcia. El 1992 és nomenat ministre d'Educació i més tard assumeix la cartera de Presidència i el càrrec de portaveu del Govern. Després del triomf de José Luis Rodríguez Zapatero en les eleccions de 2004 esdevé portaveu del Grup Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats, fins que el 2006 entra al Govern i assumeix el departament d'Interior. Des de l’octubre de 2010 compagina aquest càrrec amb la Vicepresidència Primera del Govern, fins que deixa l’executiu al juliol de 2011 per encapçalar la candidatura del Partit Socialista a les eleccions generals de novembre d'aquell any. Al febrer de 2012, el Congrés del PSOE l’elegeix secretari general, càrrec que abandona al juliol de 2014 i es dedica de nou a la docència. ..Profesor y Doctor de Química Orgánica de la Universidad Complutense de Madrid. A raíz de la victoria de Felipe González en las elecciones de 1982, asume distintas responsabilidades en el ámbito de Educación, Ciencia y Tecnología, y participa en la elaboración de las grandes leyes que conforman el sistema educativo de la democracia. En 1992 es nombrado ministro de Educación y más tarde asume la cartera de Presidencia y la Portavocía del Gobierno. Tras el triunfo de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones de 2004 pasa a ser el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, hasta que en 2006 entra en el Gobierno asumiendo el departamento de Interior. Desde octubre de 2010 compagina este cargo con la Vicepresidencia Primera del Gobierno, hasta que deja el Gobierno en julio de 2011, para encabezar la candidatura del Partido Socialista en las Elecciones Generales de noviembre de ese año. En febrero de 2012, el Congreso del PSOE lo elige secretario general, cargo que abandona en julio de 2014, para dedicarse de nuevo a la docencia. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....L'obra més coneguda de Flaubert és, sens dubte, Madame Bovary. I entre les menys conegudes hi ha el Dictionnaire des idées reçues, on estén acta d'una sèrie de tòpics, de llocs comuns, que la rutina, la mandra intel·lectual i en no pocs casos la falta de coratge, havia instal·lat en l'imaginari col·lectiu de la societat francesa de mitjan segle XIX. ..La Obra más conocida de Flaubert es, sin duda, Madame Bovary. Y entre las menos conocidas está el Diccionario de ideas recibidas, donde levanta acta de una serie de tópicos, de lugares comunes, que la rutina, la pereza intelectual y no pocos casos la falta de coraje, había instalado en el imaginario colectivo de la sociedad francesa de mediados del siglo XIX. ..x....

....Les meues intencions en aquesta conferència s'assemblen, modestament, a les de Flaubert. Em propose estendre acta d'alguns tòpics, alguns llocs comuns, alguns prejudicis… algunes idees rebudes sobre el nostre sistema educatiu que sobreviuen en les nostres converses, i fins i tot en els missatges polítics, amb una salut i un vigor realment preocupants. ..Mis intenciones en esta conferencia se parecen, modestamente, a las de Flaubert. Me propongo levantar acta de algunos tópicos, algunos lugares comunes, algunos prejuicios…algunas ideas recibidas sobre nuestro sistema educativo que, sobreviven en nuestras conversaciones, e incluso en los mensajes políticos, con una salud y un vigor realmente preocupantes. ..x....

....Saben menys els nostres alumnes del que sabíem nosaltres? Tenim un mal sistema educatiu? Hi ha tantes lleis educatives com ministres d'Educació hi ha hagut en la nostra democràcia? Per a què mantenir la selectivitat si l'aprova tothom? Hi ha alguna alternativa educativa a la universitat? Sobren universitats a Espanya? ..¿Saben menos nuestros alumnos de lo que sabíamos nosotros? ¿Tenemos un mal sistema educativo? ¿Existen tantas leyes educativas como Ministros de Educación ha habido en nuestra democracia? ¿Para qué mantener la selectividad si la aprueba todo el mundo? ¿Existe alguna alternativa educativa a la Universidad? ¿Sobran Universidades en España? ..x....

....Aquestes i algunes preguntes més reben respostes rotundes, sense matisos, que configuren, al meu entendre, una imatge distorsionada de l'educació espanyola. Si sempre és preocupant que els tòpics s'imposen als raonaments, quan comença la discussió d'un gran pacte educatiu, fer-ne un diagnòstic equivocat pot tenir efectes desastrosos. I, com ha succeït recentment en la nostra història, podem acabar reformant el que no calia reformar i deixar intactes algunes de les coses que funcionen malament. ..Estas y algunas preguntas más reciben contestaciones rotundas, sin matices, que configuran, a mi entender, una imagen distorsionada de la educación española. Si siempre es preocupante que los tópicos se impongan a los razonamientos cuando se comienza la discusión de un gran pacto educativo, hacer un diagnóstico equivocado puede tener efectos desastrosos. Y, como ha sucedido recientemente en nuestra historia, podemos acabar reformando lo que no había que reformar y dejar intactas algunas de las cosas que funcionan mal. ..x....