Back to All Events

ÁNGEL VIÑAS “Negrín y Cataluña”

  • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
0-0.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dijous, 16 de novembre..Jueves, 16 de noviembre..x.... de 2017
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Ángel Viñas
.... Catedràtic emèrit de la UCM. Exambaixador de la UE davant les Nacions Unides. Exdirector de relacions exteriors en la Comissió Europea. Exassessor executiu dels ministres d’afers exteriors  Fernando Morán i Francisco Fernández Ordóñez. Exdirector general d’ordenació  universitària. Exvicerector de la UIMP i de la UNED. Gran creu del mèrit civil, entre altres condecoracions espanyoles i estrangeres. Doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant. Fill adoptiu de Las Palmas de Gran Canaria. La seua obra historiogràfica és molt extensa sobre la República, la guerra civil, el franquisme, la política exterior espanyola i la Unió Europea. ..Catedrático emérito de la UCM. Exembajador de la UE ante Naciones Unidas. Exdirector de Relaciones Exteriores en la Comisión Europea. Exasesor ejecutivo de los ministros de Asuntos Exteriores Fernando Morán y Francisco Fernández Ordóñez. Exdirector general de Ordenación Universitaria. Exvicerrector de la UIMP y de la UNED. Gran Cruz del Mérito Civil entre otras condecoraciones españolas y extranjeras. Doctor Honoris causa por la Universidad de Alicante. Hijo adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria. Su obra historiográfica es muy extensa sobre la República, la guerra civil, el franquismo, la política exterior española y la Unión Europea. ..x....

 

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....Juan Negrín, una de les figures més controvertides de la història política espanyola del segle XX, va ser diputat socialista en la Segona República. El setembre del 1936 va ser nomenat ministre d’hisenda en el govern de Largo Caballero. Va haver d’afrontar les conseqüències de l’enfonsament administratiu i la dislocació econòmica produïts per la guerra. Entre aquestes hi ha el desbordament de les competències estatutàries de la Generalitat. Des dels Fets de Maig del 1937 va ser nomenat president del consell de ministres, bo i mantenint la cartera que, vistes les experiències obtingudes, va ampliar a economia. Preocupat per la làbil situació política a Catalunya, va traslladar la seu del govern de València a Barcelona. L’abril del 1938 va assumir directament la cartera de defensa nacional i va deixar la d’economia i hisenda. Patriota sense fissures, al llarg d’aquest últim període va ser molt conscient dels intents de la Generalitat de buscar una pau aïllada amb Franco. ..Juan Negrín, una de las figuras más controvertidas de la historia política española del siglo XX, fue diputado socialista en la segunda República. En septiembre de 1936 fue nombrado ministro de Hacienda en el Gobierno de Largo Caballero. Tuvo que hacer frente a las consecuencias del hundimiento administrativo y de  la dislocación económica producida por la guerra. Entre ellas figuró el desbordamiento de las competencias estatutarias por parte de la Generalitat.  Tras los "hechos de mayo" de 1937 fue nombrado presidente del Consejo de Ministros, manteniendo la cartera que, vistas las experiencias obtenidas, amplió a Economía. Preocupado por la lábil situación política en Cataluña trasladó la sede del Gobierno de Valencia a Barcelona. En abril de 1938 asumió directamente la cartera de Defensa Nacional, dejando la de Economía y Hacienda. Patriota sin fisuras, a lo largo de este último período fue muy consciente de los intentos de la Generalitat de buscar una paz aislada con Franco. ..x....