Back to All Events

ISABEL MARTÍNEZ - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Drets de les persones majors en el segle XXI..Derechos de las personas mayores en el siglo XXI..x...."

  • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
isabel Martinez+.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Drets en moviment..Ciclo: Derechos en movimiento....

....Dimarts, 16 d’octubre..Martes, 18 de octubre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

ISABEL MARTÍNEZ LOZANO.  
Vilches (Jaén), 1969.

....És llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid (1992). També té el màster interuniversitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social de les Empreses per l'UJI i el màster en Lideratge Públic per l'Institut d'Empresa. ..Es licenciada en Ciencias de la Información por la  Universidad Complutense de Madrid (1992). También Máster Interuniversitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social de las Empresas por la UJI y Máster en liderazgo público por el Instituto de Empresa. ....

....És experta en polítiques públiques. ..Experta en políticas públicas. ....

....Actualment, des del gener de 2013, és comissionada per a Universitat, Joventut i Planes Especials de la Fundación ONCE. ..Actualmente, desde enero de 2013 es Comisionada para Universidad, Juventud y Planes Especiales de la Fundación ONCE. ....

....I de manera altruista, és presidenta de la Fundación HELPAGE INTERNATIONAL ESPAÑA. …Y de manera altruista, Presidenta de la Fundación HELPAGE INTERNATIONAL ESPAÑA. ....

....Anteriorment havia estat coordinadora de l'Organització d'Estats Iberoamericans per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (OEI). ..Anteriormente fue Coordinadora de la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura (OEI). ....

....Durant anys s’ha dedicat al servei públic i ha exercit, entre altres, la responsabilitat de secretària d'estat de Política Social i Consum del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat. També va ser secretària general d'Igualtat del Ministeri d'Igualtat i anteriorment, assessora executiva de la vicepresidenta primera del Govern, M. Teresa Fernández de la Vega, i de José Luís Rodríguez Zapatero. ..Durante años ha estado dedicada al servicio público, desempeñando entre otras cosas, la responsabilidad de Secretaria de Estado de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. También fue  Secretaria General de Igualdad del Ministerio de Igualdad y anteriormente fue asesora ejecutiva de la Vicepresidenta primera del gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega y de José Luís Rodríguez Zapatero. ....

....Des del 1997 ha participat activament en l'elaboració i el disseny de normes i polítiques públiques lligades a la igualtat de gènere i el benestar social, com la Llei integral contra la violència de gènere, la Llei d'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, la Llei d'igualtat o el Llibre blanc de l'envelliment actiu. ..Desde 1997 ha participado activamente  en la elaboración y diseño de normas y políticas públicas ligadas a la igualdad de género y el bienestar social, como la ley integral contra la violencia de género, la ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia,  la ley de igualdad o el libro blanco del envejecimiento activo. ....

....Ha participat en diferents organismes i institucions del 2004 al 2011 i ha representat Espanya en el Consell EPSSCO de la Unió Europea, la CSW de Nacions Unides, la Comissió de Desenvolupament Social. la taula directiva de la CEPAL. I va ser presidenta de la delegació espanyola i portaveu durant l'examen a Espanya de la Convenció dels Drets Humans de les Persones amb Discapacitat al setembre de 2011. ..Ha participado en diferentes organismos e instituciones desde el 2004 al 2011 y representado a España en el Consejo EPSSCO de la Unión Europea, la CSW de Naciones Unidas, la Comisión de Desarrollo Social, la mesa directiva de la CEPAL y fue la presidenta de la delegación española y portavoz durante el  examen a España de la Convención de los derechos humanos de las Personas con Discapacidad en septiembre 2011. ....

....Ha participat com a docent i ponent en nombrosos cursos i jornades sobre igualtat i estat del benestar. ..Ha participado como docente y ponente en numerosos cursos y jornadas sobre Igualdad y Estado del Bienestar. ....