Back to All Events

MIKEL MANCISIDOR - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Evolució del Dret Humà a la Ciència..Evolución del Derecho Humano a la Ciencia..x...."

 • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
Mikel-Mancisidor.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Drets en moviment..Ciclo: Derechos en movimiento....

....Dimarts, 23 d’octubre..Martes, 23 de octubre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

....MIKEL MANCISIDOR  
(Bilbao, 1970)

 • Membre del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals, ONU (2013-2020).

 • Adjunct Professor of International Human Rights Law at the Washington College of Law, American University, Washington, D. C. (des del 2015)

 • Relator per a l’Observació General sobre Ciència i Drets Humans.

 • President de l’Institut Internacional per al Dret Humà a la Ciència.

 • Visiting Professor a la Universitat de Deusto (des del 2017)

 • Professor, Institut Drets Humans René Cassin, Estrasburg (cursos 2016, 2017 i 2018)

 • Formació en Dret Internacional dels Drets Humans per a la Unió Europea, Nacions Unides, Consell General del Poder Judicial, Escola Diplomàtica i diversos governs, sindicatures de greuges i universitats a Espanya, Estats Units, França, Marroc, Dinamarca, Holanda, Xile, Colòmbia i Mèxic.

..MIKEL MANCISIDOR  
(Bilbao, 1970)

 • Miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU (2013-2020)

 • Adjunct Professor of International Human Rights Law at the Washington College of Law, American University, Washington, D. C. (desde 2015)

 • Relator para la Observación General sobre Ciencia y Derechos Humanos.

 • Presidente del Instituto Internacional para el Derecho Humano a la Ciencia.

 • Visiting Professor en la Universidad de Deusto (desde 2017)

 • Profesor, Instituto Derechos Humanos René Cassin, Estrasburgo (cursos 2016, 17 y 18)

 • Formación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos para la Unión Europea, Naciones Unidas, Consejo General del Poder Judicial, Escuela Diplomática y diversos gobiernos, defensorías del pueblo y universidades en España, Estados Unidos, Francia, Marruecos, Dinamarca, Holanda, Chile, Colombia y México. ....

....Reconeixements, premis i honors:
- Medalla dels Drets Humans 2013 concedida per la Liga Española Pro-Derechos Humanos.
- Honorary Research Fellow (2015) to the Globecraft Institute at the Geneva School of Diplomacy. ..Reconocimientos, premios y honores:

Medalla de los Derechos Humanos 2013 concedida por Liga Española Pro-Derechos Humanos.

Honorary Research Fellow (2015) to the Globecraft Institute at the Geneva School of Diplomacy. ....

....Educació:
Doctor in International Relations. Geneva School of Diplomacy and International Relations.
Llicenciat en Dret, Universitat de Deusto.
Diploma en Estudis Europeus (Universitat de Deusto)
Diploma en Ajuda Internacional Humanitària (Université Louvain-la-Neuve, Bèlgica) ..Educación:
Doctor in International Relations. Geneva School of Diplomacy and International Relations.
Licenciado en Derecho, Universidad de Deusto.
Diploma en Estudios Europeos (Universidad de Deusto)
Diploma en Ayuda Internacional Humanitaria (Université Louvain-la-Neuve, Bélgica) ....

....Activitats prèvies:
2004-2014 Director d’UNESCO Etxea – Centre UNESCO al País Basc (entitat amb Estatus Consultiu davant l’ECOSOC i Estatus de Relacions Internacionals amb la UNESCO: 2009-2012 Professor de Dret Internacional Públic a la Universitat de Deusto.

1995-2004  PTM-Mundubat.  2000-2004, Coordinador del Dept. Assumptes Jurídics i Drets Humans;  2002-2004, membre del Comitè Directiu d’OIDHACO, Oficina Europea per als Drets Humans a Colòmbia; 1999, coordinador de projectes a Colòmbia; 1997-1998, coordinador del Dept. de Projectes Europeus; 1995-1996, coordinador de projectes a Mèxic.

1999-2000  Director de Coordinació Fundació d’Estudis per a la Pau i Transformació de Conflictes Gernika Gogoratuz.

1997-1998  Investigador en el Comparative Research Project on Non Profit Sector de la John Hopkins University. ..Actividades previas:
2004-2014 Director de UNESCO Etxea – Centro UNESCO en el País Vasco (entidad con Estatus Consultivo ante el ECOSOC y Estatus de Relaciones Internacionales con la UNESCO: 2009-2012 Profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Deusto

1995-2004  PTM-Mundubat.  2000-2004, Coordinador del Dpto. Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos;  2002-2004, Miembro del Comité Directivo de OIDHACO, Oficina Europea para los Derechos Humanos en Colombia; 1999. Coordinador de Proyectos en Colombia; 1997-1998. Coordinador del Dpto. de Proyectos Europeos; 1995-1996. Coordinador Proyectos en México.

1999-2000  Director de Coordinación Fundación de Estudios para la Paz y Transformación de Conflictos Gernika Gogoratuz.

1997-1998  Investigador en el Comparative Research Project on Non Profit Sector de la John Hopkins University. ....

....PUBLICACIONS (seleccionada i recent):

 • Mancisidor, Mikel: El Derecho a la Educación: actualización de su contenido normativo (Pròxima publicació)

 • Mancisidor, Mikel: “El Derecho Humano a la Ciencia” en Anuario de Derechos Humanos. Universidad de Chile, 2017

 • Mancisidor, Mikel: “Historia del Derecho Humano a la Ciencia” en Niko Huhle /Teresa Huhle (Hrsg.) Die Subversive Kraft der Menchenrechte. Oldenburg, 2015

 • Mancisidor, Mikel: “Is there such a Thing as a Human Right to Science in International Law?”, Reflections, European Association of International Law, 2015

 • Mancisidor, Mikel: “El Derecho a la Ciencia”, Investigación y Ciencia, Nov. 2014

 • Mancisidor, Mikel: “Los ODM y el agua. ¿Una historia de éxito?” en Revista de Estudios Empresariales de la Universidad de Deusto, 2012.

 • Mancisidor, Mikel: “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Convención Iberoamericana”, en OIJ – UNFPA, La Convención Iberoamericana, OIJ – UNFPA, 2012.

 • Mancisidor, Mikel i Maraña, Maider: “Sociedad civil, cultura y derechos humanos”, AECID, La Cooperación Cultural en el ámbito multilateral, MAEEC , 2011, p. 319-339.

..PUBLICACIONES (seleccionada y reciente):

 • Mancisidor, Mikel: “El Derecho a la Educación: actualización de su contenido normativo” (Próxima publicación)

 • Mancisidor, Mikel: “El Derecho Humano a la Ciencia” en Anuario de Derechos Humanos. Universidad de Chile, 2017

 • Mancisidor, Mikel: “Historia del Derecho Humano a la Ciencia” en Niko Huhle /Teresa Huhle (Hrsg.) Die Subversive Kraft der Menchenrechte. Oldenburg, 2015

 • Mancisidor, Mikel: “Is there such a Thing as a Human Right to Science in International Law?”, Reflections, European Association of International Law, 2015

 • Mancisidor, Mikel: “El Derecho a la Ciencia”, Investigación y Ciencia, Nov. 2014

 • Mancisidor, Mikel: “Los ODM y el agua. ¿Una historia de éxito?” en Revista de Estudios Empresariales de la Universidad de Deusto, 2012.

 • Mancisidor, Mikel: “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Convención Iberoamericana”, en OIJ – UNFPA, La Convención Iberoamericana, OIJ – UNFPA, 2012.

 • Mancisidor, Mikel y Maraña, Maider: “Sociedad civil, cultura y derechos humanos”, AECID, La Cooperación Cultural en el ámbito multilateral, MAEEC , 2011, pp. 319-339 ....