Back to All Events

JOSÉ LUIS GARCÍA DELGADO. ....Conferència..Conferencia.... "....2019: un any crucial per a Europa..2019: un año crucial para Europa...."

  • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
GARCÍA-DELGADO-ESCOLA-DE-PENSAMENT.jpg

....Dilluns, 4 de març..Lunes, 4 de marzo..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec de José Luis García Delgado
catedràtic d’Economia Aplicada, Universidad Complutense  de Madrid ..A cargo José Luis García Delgado
catedrático de Economía Aplicada, Universidad Complutense de Madrid....

....Cicle Les raons d’Europa..Ciclo Las razones de Europa....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives del  Vicerectorat de Cultura i Esport i el Centre de Documentació Europea de la Fundació General de la Universitat de València ..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives del Vicerectorat de Cultura i Esport y el Centro de Documentación Europea de la Fundación General de la Universitat de València....

 

José Luis García Delgado
....Catedràtic emèrit de la Universitat Complutense de Madrid i titular de la Càtedra ”la Caixa” Economia i Societat, ha estat durant deu anys rector (1995-2005) de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo i és president del Círculo Cívico de Opinión. Ha estat, així mateix, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d’Oviedo, director de l’Escuela de Economía del Colegio de Economistas de Madrid i director de l’Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Doctor honoris causa per les universitats d’Oviedo, Alacant, Saragossa, Múrcia i Lima, és acadèmic numerari de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas des de 2001. Fundador de les revistes Investigaciones Económicas (1976) i Revista de Economía Aplicada (1993), és autor d’un bon nombre d’obres sobre processos de modernització econòmica a Europa i a Espanya. Ha dirigit per a Fundación Telefónica una recerca sobre el valor econòmic de la llengua espanyola, amb catorze títols publicats. En 2014 se li va concedir el Premi Nacional d’Investigació “Pascual Madoz” en l’àrea de Dret i Ciències Econòmiques i Socials i en 2016 el Premi d’Economia “Rey Juan Carlos”. En 2018 ha estat nomenat col·legiat d’honor pel Colegio de Economistas de Madrid. ..Catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid y titular de la Cátedra ”la Caixa” Economía y Sociedad, ha sido durante diez años rector (1995-2005) de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y es presidente del Círculo Cívico de Opinión. Ha sido, asimismo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo, director de la Escuela de Economía del Colegio de Economistas de Madrid y director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Doctor Honoris Causa por las Universidades de Oviedo, Alicante, Zaragoza, Murcia y Lima, es Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 2001. Fundador de las revistas Investigaciones Económicas (1976) y Revista de Economía Aplicada (1993), es autor de un buen número de obras sobre procesos de modernización económica en Europa y en España. Ha dirigido para Fundación Telefónica una investigación sobre el valor económico de la lengua española, con catorce títulos publicados. En 2014 se le concedió el Premio Nacional de Investigación “Pascual Madoz” en el área de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales y en 2016 el Premio de Economía Rey Juan Carlos. En 2018 ha sido nombrado Colegiado de Honor por el Ilustre Colegio de Economistas de Madrid. ....

....Sinopsi..Sinopsis....
....Més d’una veu autoritzada (Juncker, Merkel, Draghi…) ha assenyalat la condició de cruïlla que per a la UE presenta 2019, amb una densa agenda per davant (Brexit, eleccions parlamentàries, renovació de la presidència del BCE…), una economia que veu reduir-se el ritme de creixement i problemes de fons del major rang (auge de partits i forces que es declaren bel·ligerants actius enfront del projecte comú, replegament nacionalista i autoritari, qüestionament de la democràcia representativa…). Però també amb no pocs signes i expressions (unanimitat en la negociació amb el Regne Unit i davant la “guerra comercial” amb Trump, una certa capacitat dissuasiva “davant desafiaments “il·liberals”…) que permeten mirar esperançadorament el futur. Per això, la cruïlla, una situació difícil que té davant seu camins diversos i de molt diferent sentit. ..Más de una voz autorizada (Juncker, Merkel, Draghi…) ha señalado la condición de encrucijada que para la UE presenta 2019, con una densa agenda por delante (Brexit, elecciones parlamentarias, renovación de la presidencia del BCE…), una economía que ve reducirse su ritmo de crecimiento y problemas de fondo del mayor rango (auge de partidos y fuerzas que se declaran beligerantes activos frente al proyecto común, repliegue nacionalista y autoritario, cuestionamiento de la democracia representativa…). Pero también con no pocos signos y expresiones (unanimidad en la negociación con el Reino Unido y frente a la “guerra comercial” con Trump, cierta capacidad disuasoria “frente a desafíos “iliberales”…) que permiten mirar esperanzadoramente el futuro. De ahí, la encrucijada, una situación difícil que tiene ante sí caminos distintos y de muy diferente sentido. ....