Back to All Events

JOSÉ RUBIO FRESNEDA - ....Conferència..Conferencia.... "....Alguns llocs de l'amistat. Zambrano-Gaya..Algunos lugares de la amistad. Zambrano-Gaya...."

  • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)

....A càrrec de José Rubio Fresneda, advocat i amic de Ramón Gaya..A cargo de José Rubio Fresneda, abogado y amigo de Ramón Gaya ....

....Amb motiu de l’edició del llibre Así nos entendimos (Correspondencia 1949-1990), de María Zambrano i Ramón Gaya. (Editorial  Pre-Textos)..Con motivo de la edición del libro Así nos entendimos (Correspondencia 1949-1990), de María Zambrano y Ramón Gaya. (Editorial  Pre-Textos) ....

....Amb la participació de
Isabel Verdejo
Viuda del pintor Ramón Gaya

Pedro Chacón
Catedràtic i professor honorífic de la Universitat Complutense de Madrid ..Con la participación de
Isabel Verdejo
Viuda del pintor Ramón Gaya

Pedro Chacón
Catedrático y Profesor Honorífico de la Universidad Complutense de Madrid ....

....Presentació del documental La Serenissima (2006, 30’), de Gonzalo Ballester, nominat com a millor curt documental en els premis Goya de 2007. ..Presentación del documental La Serenissima (2006, 30’), de Gonzalo Ballester, nominado como mejor corto documental en los premios Goya de 2007....

....Modera
Manuel Ramírez
Editor del llibre ..Modera
Manuel Ramírez
Editor del libro ....

 

....Dilluns, 28 de gener..Lunes, 28 de enero..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

Foto Jose Rubio Fresneda Escola Pensament.jpg
 

José Rubio Fresneda
(Múrcia, 1951)

....Llicenciat en Dret per la Universitat de Múrcia. ..Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia. ....

....Ha exercit d’advocació i ha estat habilitat del Ministeri d’Hisenda i professor associat de Dret Civil adscrit al Departament de Dret Privat de la Universitat de Múrcia. ..Ejerció la abogacía, fue Habilitado del Ministerio de Hacienda, y profesor asociado de Derecho Civil adscrito al Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Murcia. ....

....Va ser amic personal de Ramón Gaya des del 1974 fins a l’any 2005, data de la mort del pintor. Es va ocupar també dels seus assumptes legals. ..Fue amigo personal de Ramón Gaya desde 1974 hasta el año 2005, fecha de la muerte del pintor. Se ocupó también de sus asuntos legales. ....

....Actualment pertany al Patronat del Museu Ramón Gaya, dependent de l’Ajuntament de Múrcia. ..Actualmente pertenece al Patronato del Museo Ramón Gaya, dependiente del Ayuntamiento de Murcia. ....

....Sinopsi..Sinopsis....
....La conferència es limitarà a glossar el llibre Y así nos entendimos, Editorial Pre-Textos, València, 2018, que recull la correspondència entre María Zambrano i Ramón Gaya des del 1949 fins al 1990. Un conjunt de cartes, algunes escrites en circumstàncies personals dificilíssimes, que revelen l’entranyable amistat i la profunda admiració que es professaven, i que configuren un llibre que és un monument a la dignitat de les persones. ..La conferencia se limitará a glosar el libro "Y así nos entendimos", Editorial Pre-Textos, Valencia, 2018, que recoge la correspondencia entre María Zambrano y Ramón Gaya desde 1949 a 1990. Un conjunto de cartas, algunas escritas en circunstancias personales dificilísimas, que revelan la entrañable amistad y la profunda admiración que se profesaban, y que configuran un libro que es un monumento a la dignidad de las personas ....