Back to All Events

ALBERTO FERNÁNDEZ LIRIA ....Conferència..Conferencia.... "....Entre la Psiquiatria Crítica i la crítica de la Psiquiatria..Entre la Psiquiatría Crítica y la crítica de la Psiquiatría...."

  • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)

....A càrrec d’/de Alberto Fernández Liria. Psiquiatre. Director de l’Àrea de Gestió Clínica i Salut Mental de l’Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares

Manuel Desviat. Psiquiatre. Director d’Átopos, salud mental, comunidad y cultura

Mikel Munarriz. Psiquiatre. President de l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria-Professionals de la Salut Mental..A cargo de

Alberto Fernández Liria. Psiquiatra. Director del Área de Gestión Clínica y Salud Mental del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares

Manuel Desviat Muñoz. Psiquiatra. Director de Átopos, salud mental, comunidad y cultura

Mikel Munarriz Ferrandis. Psiquiatra. Presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de la Salud Mental....

....Amb motiu de l’edició del llibre Locura de la Psiquiatría. Apuntes para una crítica de la Psiquiatría (y la Salud Mental), d’A. Fernández Liria..Con motivo de la edición del libro "Locura de la Psiquiatría. Apuntes para una crítica de la Psiquiatría (y la Salud Mental)", de A. Fernández Liria....

....Presenta i modera
Rafael Tabarés-Seisdedos
Catedràtic de Psiquiatria, UV..Presenta y modera
Rafael Tabarés-Seisdedos
Catedrático de Psiquiatría, UV....

....Dimecres, 30 de gener..Dimecres, 30 de enero..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

0-MAPA-DEGRADADO.jpg
 

....Alberto Fernández Liria
Psiquiatre. Professor associat de la Universitat d’Alcalá. Director de l'Àrea de Gestió Clínica de Psiquiatria i Salut Mental d'Alcalá de Henares (en jubilació parcial). Ha sigut president de l'Associació Espanyola de Neuropsiquiatria, membre del Comitè Tècnic de l'Estratègia en Salut Mental del Sistema Nacional de Salut, membre de la Comissió Nacional de Psiquiatria i ha participat com a assessor i formador en programes de transformació a altres països i en situacions de guerra, catàstrofe o violència política.

Va estar implicat en els moviments de reforma del sistema d'atenció a la salut mental als anys 80 i va formar part dels equips que van dirigir els de Leganés i Alcalá a Madrid.

Autor de textos sobre psicoteràpia i altres intervencions psicosocials, sistemes d'atenció a la salut mental, intervencions en situacions de violència i cooperació internacional. Recentment ha publicat Locura de la Psiquiatría: apuntes para una crítica de la Psiquiatría y la Salud Mental (Bilbao: Desclée de Brouwer, 2018)..Alberto Fernández Liria
Psiquiatra. Profesor Asociado de la Universidad de Alcalá. Director del Área de gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental de Alcalá de Henares (en jubilación parcial). Ha sido presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, miembro del Comité Técnico de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, miembro de la Comisión Nacional de Psiquiatría y ha participado como asesor y formador en programas de transformación en otros países y en situaciones de guerra, catástrofe o violencia política.

Estuvo implicado en los movimientos de reforma del sistema de atención a la salud mental en los años 80 y formó parte de los equipos que dirigieron los de Leganés y Alcalá en Madrid.

Autor de textos sobre psicoterapia y otras intervenciones psicosociales, sistemas de atención a la salud mental, intervenciones en situaciones de violencia y cooperación internacional. Recientemente ha publicado “Locura de la Psiquiatría: apuntes para una crítica de la Psiquiatría y la salud mental” (Bilbao; Desclée de Brouwer, 2018). ....

....Manuel Desviat
Psiquiatre. Director d’Átopos, salud mental, comunidad y cultura
Ha estat cap clínic, director mèdic i gerent als serveis públics de salut mental de la Comunitat de Madrid. Ha dirigit i assessorat processos de reforma psiquiàtrica i de salut mental comunitària a Espanya i a Amèrica Llatina; ha estat consultor temporal de l’Organització Panamericana de Salut/Organització Mundial de la Salud, i pertanys al panel d’experts de l’OMS. Expresident de l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria-Professionals de la Salut Mental (AEN-PSM) i directiu de diverses associacions de salut mental i salut pública. Ha format part de la Comissió Nacional de l’Especialitat de Psiquiatria. Fundador de la revista de l’AEN-PSM, així com de Psiquiatría pública i d’Átopos, salud mental, comunidad y cultura. Investigador i autor d’obres sobre la salut mental, entre les quals La reforma psiquiátrica(1994), traduïda al portuguès per l’editorial Fiocruz (1999, 2015) i Cohabitar la diferencia. De la desinstitucionalización a la salud mental colectiva (Madrid, 2016), edició brasilera, Zagodony (São Paulo, 2018). Dirigeix diversos cursos permanents d’especialització en salut mental comunitària en la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), és professor del mestratge en Intervenció Psicosocial de la Universitat ICESI, Cali (Colòmbia), del curs d’especialització en Salut Mental Col·lectiva de la Universitat Rovira i Virgili i professor invitat a diferents universitats. Dirigeix la col·lecció Salud mental colectiva. Recentment, ha col·laborat amb l’equip psicològic de la Procuradoría General de Mèxic, en atenció a víctimes i desapareguts; col·labora en el procés de Reforma Psiquiàtrica de Perú amb la Fundación Manantial i realitza una assessoria sobre la salut mental dels estudiants a la Universitat Federal de São Carlos (UFSCAR). Fundador i director de les col·leccions Clásicos de la Psiquiatría (Nieva/Dor) i Salud Mental Colectiva (Grup 5). ..Manuel Desviat Muñoz
Psiquiatra y director de Átopos, salud mental, comunidad y cultura.
Ha sido jefe clínico, director médico y gerente en los servicios públicos de salud mental de la Comunidad de Madrid. Ha dirigido y viene asesorado procesos de reforma psiquiátrica y de salud mental comunitaria en España y en América Latina; ha sido consultor temporal de la Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial de la Salud, pertenece al panel de expertos de la OMS. Ex Presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de la Salud Mental (AEN-PSM) y directivo de varias asociaciones de salud mental y salud pública. Ha formado parte de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría. Fundador de la revista de la AEN-PSM, así como de Psiquiatría pública y de Átopos, salud mental, comunidad y cultura. Investigador y autor de obras relativas a la salud mental, entre otras La reforma psiquiátrica(1994), traducida al portugués por la editorial Fiocruz (1999, 2015) y Cohabitar la diferencia. De la desinstitucionalización a la salud mental colectiva (Madrid, 2016), edición brasileña, Zagodony (São Paulo, 2018). Dirige varios cursos permanentes de especialización en salud mental comunitaria en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), es profesor de la maestría en Intervención Psicosocial de la Universidad ICESI, Cali (Colombia), del curso especialización en Salud mental Colectiva de Universitat Rovira i Virgili, y profesor invitado en varias universidades. Dirige la colección Salud mental colectiva. Recientemente, ha colaborado con el equipo psicológico de la Procuradoría General de México, en atención a victimas y desaparecidos; colabora en el proceso de Reforma Psiquiátrica de Perú con la Fundación Manantial y realiza una asesoría sobre la salud mental de los estudiantes en la Universidad Federal de São Carlos (UFSCAR). Fundador y director de las Colecciones Clásicos de la Psiquiatría (Nieva/Dor), y Salud mental Colectiva (Grupo 5). ....

....Mikel Munarriz
Psiquiatre. President de l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria-Professionals de la Salut Mental..Mikel Munarriz Ferrandis
Psiquiatra y presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de la Salud Mental. ....