Back to All Events

SUSANA TORRE - ....Conferència..Conferencia..x.... “....Poder, Professió i Arquitectura. Una crítica des del feminisme..Poder, profesión y arquitectura. Una crítica desde el feminismo..x....”

  • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
Susana-Torre-Escola-Pensament.jpg

....Conferència..Conferencia..x....

....Dijous, 26 d'abril..Jueves, 26 de abril..x.... de 2018
19:30 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Organitza:
Escola Europea de Pensament Lluís Vives i Unitat d’Igualtat..Organiza:
Escola Europea de Pensament Lluís Vives y Unitat d’Igualtat..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Susana Torre
....Arquitecta argentino-nord-americana contemporània, crítica i educadora, amb residència a la ciutat de Nova York (de 1968 a 2008) i a Carboneras, Almeria, Espanya (des de 2009). Dedicada a la docència, l’escriptura i el disseny enfocat a la forma en què els usuaris ocupen els espais, i com aquests reprodueixen els rols definits per gènere, ètnia o edat. En aquesta línia, Torre revoluciona l'arquitectura i trenca els estereotips creats entorn al gènere femení, concebent projectes interpretats des de les particulars necessitats i comportaments de la dona i relegant tipologies preconcebudes en la història, permetent així viure els espais, tant a homes, dones, xiquets, joves o ancians, com a agents socials capaços de generar diverses aportacions culturals a la societat. ..Contemporánea arquitecta argentina-estadounidense, crítica y educadora, con residencia en la ciudad de Nueva York (de 1968 a 2008) y en Carboneras, Almería, España (desde 2009),. Dedicada a la docencia, escritura y al diseño enfocado a la forma en la que los usuarios ocupan los espacios, y cómo éstos reproducen los roles definidos por género, etnia o edad. En esta línea, Torre revoluciona la arquitectura rompiendo estereotipos creados entorno al género femenino, concibiendo proyectos interpretados desde las particulares necesidades y comportamientos de la mujer y relegando tipologías pre concebidas en la historia, permitiendo así vivir los espacios, tanto a hombres, mujeres, niños, jóvenes o ancianos, como agentes sociales capaces de generar diversos aportes culturales a la sociedad. ..x....

....Ha desenvolupat una carrera en què ha combinat “preocupacions teòriques amb la pràctica real de construir” i disseny arquitectònic i urbà amb l'ensenyament i l'escriptura. Va ser la primera dona convidada per dissenyar un edifici públic a Columbus, Indiana, “una ciutat internacionalment coneguda per la seua col·lecció d'edificis dissenyats per arquitectes prominents”. ..Ha desarrollado una carrera que combinó “preocupaciones teóricas con la práctica real de construir” y diseño arquitectónico y urbano con la enseñanza y la escritura. Fue la primera mujer invitada para diseñar un edificio público en Columbus, Indiana, “una ciudad internacionalmente conocida por su colección de edificios diseñados por arquitectos prominentes”. ..x....

....Sinopsi..Sinopsis..x....
....Sobre la construcció de l’àmbit i les eines de poder que defineixen l’entorn professional de qualsevol activitat i, en particular, de l’arquitectura, analitzat des d’una posició feminista. ..Sobre la construcción del ámbito y las herramientas de poder que definen el entorno profesional de cualquier actividad y, en particular, de la arquitectura, analizado desde una posición feminista. ..x....