Back to All Events

ESTEBAN BELTRÁN - ....Conferència..Conferencia..x.... "....Cap a on van els Drets Humans en el segle XXI?..¿Hacia dónde van los Derechos Humanos en el siglo XXI?..x...."

  • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
0-0.jpg

....Conferència..Conferencia..x....
....Cicle: Drets en moviment..Ciclo: Derechos en movimiento....

....Dimarts, 27 de novembre..Martes, 27 de noviembre..x.... de 2018
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

 

Esteban Beltrán Verdes
....Director de la Secció Espanyola d’Amnistia Internacional, organització de drets humans que té més de 80.000 membres a Espanya i més de 100 grups de treball. És responsable directe de dirigir la seua Oficina Central, on treballen  més de 60 persones contractades i més de 200 voluntaris. ..Director de la Sección Española de Amnistía Internacional, organización de derechos humanos que cuenta con más de 80.000 miembros en España, más de 100 grupos de trabajo y es su responsabilidad directa dirigir su Oficina Central en la que trabajan  más de 60 personas contratadas y más de 200 voluntarios. ....

....És diplomat en Estudis de Desenvolupament pel Birbeck College de la Universitat de Londres, estudis que va realitzar del 1993 al 1995. ..Es Diplomado en Estudios de Desarrollo por el Birbeck College de la Universidad de Londres, estudios que realizó del año 1993 al 1995. ....

....És professor universitari invitat, a més, a les universitats de Granada i del País Basc, professor d’investigació de violació de drets humans a la Universitat Autònoma de Madrid i professor de l’Institut de Drets Humans en el màster en Drets Humans de la Universitat de La Plata. ..Es profesor universitario invitado, además, en las Universidades de Granada y del País Vasco, profesor de investigación de violación de derechos humanos en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor del Instituto de Derechos Humanos en el Master de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata. ....

....Ha viscut en diversos països d’Amèrica Llatina: Argentina, Equador i Costa Rica, en els qual va treballar com a consultor internacional per al desenvolupament dins d’Amnistia Internacional. Va ser investigador per a violacions de drets humans a Guatemala, Costa Rica i Panamà. ..Ha vivido en varios países de América Latina: Argentina, Ecuador y Costa Rica en los que trabajó como consultor internacional para el desarrollo dentro de Amnistía Internacional.  Fue investigador para violaciones de derechos humanos en Guatemala, Costa Rica y Panamá. ....

....Ha viscut a Londres i ha treballat per al Secretariat Internacional de l’organització en diferents llocs des de l’any 1992 fins a l’any 1996, entre els quals ha sigut responsable per al Desenvolupament d’Amnistia Internacional a Amèrica Llatina i el Carib els anys 1992 i 1993; la seua feina consistia a desenvolupar l’organització a més de 20 països de la regió. Aquests darrers anys ha dut a terme 20 missions d’investigació sobre el terreny i ha arreplegat testimonis i parlat amb els respectius governs. ..Ha vivido en Londres y ha trabajado para el Secretariado Internacional de la organización en varios puestos desde el año 1992 al año 1996. Entre ellos ha sido Responsable para el Desarrollo de Amnistía Internacional en América Latina y el Caribe los años 1992 y 1993. Su trabajo consistía en desarrollar la organización en más de 20 países de la región. En los últimos años, ha llevado a cabo  20 misiones de investigación sobre el terreno recogiendo testimonios y hablando con los respectivos gobiernos. ....