Back to All Events

MARIANO BARBACID. ....Conferència..Conferencia.... "....L'Oncologia al Segle XXI: Medicina de Precisió vs Immunoteràpia..La Oncología en el Siglo XXI: Medicina de Precisión vs. Inmunoterapia...."

  • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
0-0.jpg

....Dimecres, 27 de març..Dimecres, 27 de marzo..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec de Mariano Barbacid Montalbán
Professor AXA-CNIO d’Oncologia Molecular i cap del grup d’Oncologia Experimental del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO)..A cargo Mariano Barbacid Montalbán
Profesor AXA-CNIO de Oncología Molecular y cabeza del grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives ..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluis Vives....

 

Mariano Barbacid Montalbán
....És professor AXA-CNIO d’Oncologia Molecular i cap del grup d’Oncologia Experimental del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO). ..Es Profesor AXA-CNIO de Oncología Molecular y jefe del grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). ....

....Va estudiar Ciències Químiques (especialitat en Bioquímica) a la Universitat Complutense i es va doctorar el 1974 després de realitzar la tesi doctoral a l’Institut de Biologia Cel·lular del CSIC. Entre el 1974 i el 1977 va completar la seua formació postdoctoral a l’Institut Nacional del Càncer dels Estats Units. El 1978 va formar el seu grup d’investigació al mateix Institut on va treballar fins al 1988. Durant la dècada següent (1988-1998) va ser vicepresident d’Oncologia Preclínica de la multinacional Bristol-Myers Squibb. El 1998 va tornar a Espanya per fundar i dirigir el Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO). El Dr. Barbacid va deixar la direcció del CNIO el 2011 per centrar-se exclusivament en les seues línies d’investigació. ..Estudió Ciencias Químicas (especialidad en Bioquímica) en la Universidad Complutense, doctorándose en 1974 tras realizar su tesis doctoral en el Instituto de Biología Celular del CSIC. Entre 1974 y 1977 completó su formación postdoctoral en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. En 1978 formó su grupo de investigación en el mismo Instituto donde trabajó hasta 1988. Durante la siguiente década (1988-1998) fue Vicepresidente de Oncología Preclínica de la multinacional Bristol-Myers Squibb. En 1998 regresó a España para fundar y dirigir el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). El Dr. Barbacid dejó la dirección del CNIO en 2011 para centrarse exclusivamente en sus líneas de investigación. ....

....El Dr. Barbacid és un dels set científics espanyols elegits a l’Acadèmia de Ciències dels Estats Units i el primer espanyol elegit Fellow de l’Acadèmia de l’Associació Americana d’Investigació en Càncer (AACR). A més, és doctor honoris causa per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (1995), la Universitat de Cantàbria (2011) i la Universitat de Barcelona (2014). ..El Dr. Barbacid es uno de los siete científicos españoles elegidos a la Academia de Ciencias de los EE.UU y el primer español elegido Fellow de la Academia de la Asociación Americana de Investigación en Cáncer (AACR). Además, es Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (1995), Universidad de Cantabria (2011) y Universidad de Barcelona (2014). ....

....Entre les distincions internacionals rebudes destaquen la Medalla Burkitt (Irlanda 2017), la Medalla d’Honor de la Agència Internacional del Càncer (França, 2007), els premis Charles Brupbacher (Suïssa 2005), Ipsen (Viena, 1994) i Joseph Steiner (Suïssa, 1988), així com el Rhodes Memorial Award de l’Associació Americana d’Investigació en Càncer (EUA 1985). El 2011 va rebre una Endowed Chair (càtedra permanent) de l’AXA Research Fund (París). A més, el Dr. Barbacid es roba entre el reduït grup d’investigadors europeus que han rebut dos Advanced Grants de l’European Research Council (2009 i 2015) des que es va establir el 2008. ..Entre las distinciones internacionales destacan la Medalla Burkitt (Irlanda 2017), la Medalla de Honor de la Agencia Internacional del Cáncer (Francia, 2007), los premios Charles Brupbacher (Suiza 2005), Ipsen (Viena, 1994) y Joseph Steiner (Suiza, 1988) así como el Rhodes Memorial Award de la Asociación Americana de Investigación en Cáncer (EE.UU. 1985). En 2011 recibió una Endowed Chair (Cátedra permanente) del AXA Research Fund (Paris). Además, el Dr. Barbacid se encuentra entre el reducido grupo de investigadores europeos que han recibido dos Advanced Grants del European Research Council (2009 y 2015) desde su establecimiento en 2008. ....

....Fins al moment, el Dr. Barbacid ha publicat 310 treballs científics que inclouen 264 articles originals i revisions en revistes amb índex d’impacte. A hores d’ara, el seu índex h (Hirsch Factor) és de 114, un dels més alts d’Europa. ..Hasta el momento, el Dr. Barbacid ha publicado 310 trabajos científicos que incluyen 264 artículos originales y revisiones en revistas con índice de impacto. En este momento, su índice h (Hirsch Factor) es de 114, uno de los más altos de Europa. ....