Back to All Events

MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN. ....Conferència..Conferencia.... "....Espanya a l'euro: un balanç de 20 anys..España en el euro: un balance de 20 años...."

  • Aula Magna - La Nau 2 Carrer de la Universitat València, Comunidad Valenciana, 46003 Spain (map)
MIGUEL-SEBASTIAN-Escola-Pensament.jpg

....Dilluns, 1 d’abril..Lunes, 1 de abril..x.... de 2019
19:00 ....hores..horas..x....
Aula Magna. Centre Cultural La Nau
....Carrer de la Universitat, 2 - 46003 València..Calle de la Universidad, 2 - 46003 Valencia..x....

....Entrada lliure. Aforament limitat..Entrada libre. Aforo limitado..x....

....A càrrec de Miguel Sebastián Gascón
Economista i professor titular de la Universidad Complutense de Madrid..A cargo de Miguel Sebastián Gascón
Economista y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid....

....Cicle Les raons d’Europa..Ciclo Las razones de Europa....

....Organitza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives del Vicerectorat de Cultura i Esport  i el Centre de Documentació Europea de la Fundació General de la Universitat de València..Organiza
Escola Europea de Pensament Lluís Vives del Vicerectorat de Cultura i Esport  y el Centro de Documentación Europea de la Fundación General de la Universitat de València....

 

Miguel Sebastián

....En el seu vessant acadèmic, és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid i doctor en Economia per la Universitat de Minnesota (EUA). Ha sigut director adjunto de la revista Moneda y Crédito. És professor titular d’Anàlisi Econòmica a la UCM. El seu darrer llibre és La Falsa Bonanza. ..En su vertiente académica, es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Economía por la Universidad de Minnesota (EEUU). Ha sido director adjunto de la revista “Moneda y Crédito”. Es Profesor Titular de Análisis Económico en la UCM. Su último libro es La Falsa Bonanza. ....

....En el seu vessant professional, va treballar en el Ministeri d’Economia i Hisenda, en el Servei d’Estudis del Banc d’Espanya i va dirigir Intermoney. Va ser director del Servei d’Estudis del BBV i del BBVA i membre del consell editorial d’Expansión. Ha sigut col·laborador d’El Mundo, 20minutos, Alnavío.com, El Independiente i La informacion.com. És soci fundador de la plataforma d’impuls de vehicles elèctrics, eStreet-Van. És conseller dominical d’Indra, en representació de la SEPI. ..En su vertiente profesional, trabajó en el Ministerio de Economía y Hacienda, en el Servicio de Estudios del Banco de España y dirigió Intermoney. Fue Director del Servicio de Estudios del BBV y del BBVA y miembro del Consejo Editorial de Expansión. Ha sido colaborador de El Mundo, de 20minutos, Alnavío.com, El Independiente y La informacion.com. Es socio fundador de la Plataforma de impulso de vehículos eléctricos, eStreet-Van. Es Consejero dominical de Indra, representando a la SEPI. ....

....En el seu vessant polítia, va ser el coordinador del programa econòmic del PSOE el 2004 i director de l’Oficina Econòmica del President del Govern. El 2005 va ser nomenat coordinador del Programa Nacional de Reformes d’Espanya (“Mr. Lisboa”). El 2007 va ser candidat del PSOE a l’alcaldia de Madrid. A l’abril de 2008 va ser nomenat ministre d’Indústria, Turisme i Comerç fins al desembre de 2011. ..En su vertiente política, fue el coordinador del Programa Económico del PSOE en 2004 y Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. En 2005 fue nombrado Coordinador del Programa Nacional de Reformas de España (“Mr. Lisboa”). En 2007 fue Candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid. En abril de 2008 fue nombrado Ministro de Industria, Turismo y Comercio hasta diciembre de 2011. ....

....Sinopsi..Sinopsis....

....Un balanç macroeconòmic dels 20 anys de pertinença d’Espanya a la zona euro, que inclou una comparació amb altres països europeus rellevants. Una agenda de reformes per millorar la nostra posició a l’eurozona. ..Un balance macroeconómico de los 20 años de pertenencia de España a la zona euro, incluyendo una comparación con otros países europeos relevantes. Una agenda de reformas para mejorar nuestra posición en la eurozona. ....